Младите служители в един модерен дом за стари хора

2021-05-05 14:26:24

Шанхай е един от първите градове в страната със застаряващо население. В днешно време все повече модели и институции за грижа за възрастните насочват вниманието си към този факт, превръщайки индустрията в новоизгряващ пазар. В момента все повече млади хора и професионалисти се присъединяват към нея. В старческия дом на шанхайския район Джаосян група млади служители, родени след 90-те и 80-те години на миналия век, спечелиха признанието и похвалата на група над 90-годишни възрастни заради вниманието и търпението, което проявяват в своята работа.

След 6 години професионално обучение за медицинска сестра, родената през 1999 г. Ху Миндзие, миналата година през юли започва работа в дома за възрастни хора „Жендзъ“ в Джаосян. Освен за здравословното състояние на обитателите му, тя редовно проявява грижи за хигиената на онези, които са на легло. Макар и толкова млади, тези служители не се притесняват от изморителната работа, а съмненията на близките на възрастните постепенно изчезват и те им се доверяват напълно.

В дома за стари хора живеят няколко души с увреждания. Повечето от тях са с ограничена подвижност и не могат нито да се грижат за себе си, нито да говорят. Те са изцяло зависими в ежедневните дейности. 90-годишната Лян Цюджън страда от различни заболявания и е с тежка деменция. Тъй като има проблеми с преглъщането, тя често повръща. Лян Цюджън е най-възрастният обитател на дома, на който Ху Миндзие обръща най-голямо внимание. Тези млади служители не само обслужват пациентите, но ги даряват и с топлина, чувствайки ги като свои родни дядовци и баби. Луо Дзъсюан е роден през 1997 г. Той е рехабилитатор в старческия дом. Под внимателните му грижи възрастните хора, които изпитват затруднения при ставането от леглото, сега могат да вървят сами с помощни средства. Всички хора в старческия дом твърдят, че болногледачите, лекарите и администраторите там са отдадени на работата си и се отнасят с голямо внимание към тях. Много от тях казват, че са щастливи и се чувстват като в роден дом.

Всъщност Ли И, изпълнителният заместник-директор на старческия дом, също е младеж, роден след 90-те. През последните четири години той заема няколко разлини позиции там и е натрупал много ценен опит. Сега, като заместник-директор, Ли И е поел отговорността за всички възрастни и персонала. Той казва, че в допълнение към икономическите ползи, поколението "на 90-те" предпочита да търси повече ценности в живота и работното място. Тази смислената работа е много привлекателна за младите хора. В старческия дом младият медицински персонал може да бъде видян навсякъде. Ли И обяснява също, че си сътрудничат със съответните колежи и университети в подготовката на специалисти за свързаната с грижите за възрастни хора индустрия. В същото време районът, където се намира старческият дом „Жендзъ“, има уникални природни и екологични предимства и добро местоположение. Добрите в тази сфера компании продължават да се събират тук и постепенно се появяват нови старчески домове с все по-добри услуги и условия. Според Ли И в бъдеще повече млади хора ще се посветят на грижите за възрастни хора, ще дадат своя принос и ще изградят блестяща кариера.

Класация