Модерни технологии при отглеждането на памук в Синдзян

2021-04-09 10:59:13

За отглеждането на висококачествен памук са необходими достатъчно количества вода и плодородна почва. Такова място в Китай е Синдзян-уйгурския автономен район, където изобилието от слънчева светлина, сух въздух и големите температурни разлики между деня и нощта придават на местния памук изключителната текстура и външен вид. Това го превръща в един от най-качествените в света, чиято продукция заема една пета от световните доставки. Статистиката показва, че през 2020 г. производството на памук в Синдзян е било над 87% от общото в Китай.

Синдзян-уйгурският автономен район обаче не е богат на вода, която е ключов елемент за добрата реколта от памук и напояването там бе проблем в продължение на много години, а памукопроизводителите се справяха трудно. Днес обаче те имат решение.

Миналата година Китайският национален център за земеделски технологии излезе със специални насоки за напояване в Синдзян, чиято цел е не само да се намали загубата на вода и почва, но също така да се повиши допълнително качеството на произвеждания там памук. Според местната асоциация на производителите на памук, тук имат по-високи стандарти от тези на организацията „Инициатива за по-добър памук“.

Освен това, процеса на напояване и засаждане се подпомага от навигационната система „Бейдоу“, което също подобрява качеството и ефективността на суровината. Когато засява полето, водачът на трактора, оборудван със софтуера на „Бейдоу“, трябва само да настрои необходимите параметрите, след което машината върши останалата работа автоматично. Единственото, което той трябва да прави е да управлява волана и да прави малки корекции. Използваните при засаждането на памук в Синдзян трактори, оборудвани със системата „Бейдоу“, са над десет пъти по-ефективни от предишните машини, автономните процедури пестят време и усилия, а прецизността на засаждането също е висока.

В отглеждането на памук в Синдзян се използват също сензори и устройства с Интернет на нещата, които помагат за наблюдаване на температурата и влажността на почвата, киселинността, температурата и влажността на въздуха, атмосферното налягане, посоката на вятъра, светлината, концентрацията на въглероден диоксид и други показатели.

В днешен Синдзян отглеждането на памук използва в голямата си част модерни поливни технологии и технологии за засяване, които позволяват неговото устойчиво производство и високо качество.

Класация