Китай с рекорден брой заявления за патенти в Европа през 2020 г.

2021-03-26 09:06:01

Заявленията за патенти от китайски компании в Европа са нараснали с почти 10% на годишна база до 13 432 през 2020 г. Според Европейското патентно ведомство, Китай е първа сред десетте най-активни страни, подаващи заявления, въпреки негативното влияние на пандемията от COVID-19.

В същото време при други държави – традиционни лидери във високите технологии, се наблюдава спад. Така например, заявленията от САЩ са намалели с над 4%, от европейските държави – с 1,3%, а от Япония – малко над 1%. Освен Китай, сравнително по-силен ръст от 9,3% отчитат заявленията за патенти от Южна Корея.

Трите водещи области с най-голям брой заявления за патенти от Китай са цифрови комуникации (26,5% от всички), компютърни технологии, и електрически машини, апаратура и енергетика.

Китайският технологичен гигант „Хуауей“ е бил на второ място по подадени заявления в Европейското патентно ведомство – 3113. Производителите на мобилни телефони Oppo Mobile Telecommunications и „Сяоми“ (Xiaomi), на дисплеи BOE Technology и на телекомуникационно оборудване „Джунсин“ (ZTE) също са сред първите 50 компании по брой на заявленията за патенти.

Като цяло през 2020 г. най-голям брой заявления към Европейското патентно ведомство са подавани от компании в сферите на фармацевтиката и биотехнологиите – съответно 10,2% и 6,3% от всички.

Президентът на Европейското патентно ведомство Антонио Кампинос коментира, че въпреки сериозните предизвикателства от пандемията от COVID-19, с които се сблъска света през миналата година, китайските компании демонстрират силна инерция по отношение на заявленията за патенти във все повече технически области.

Това е добра новина, защото иновациите са по-важни от всякога за един по-здрав, безопасен и устойчив свят и насърчаване на икономическото възстановяване.

Класация