Младите писатели водят в класацията за интернет литература на Китай за 2020 г.

2021-03-24 09:42:22

На 18 март Китайската академия на социалните науки представи доклад за развитието на интернет литературата през 2020г., според който през изминалата година е обърнато по-голямо внимание на качеството и иновациите, както и на горещите за новата епоха теми.

Според него в индустрията са настъпили значителни промени и са се появили по-млади писатели и читатели, съдържанието на творбите е по-жизнено, създадени са и нови бизнес модели, които допринасят за растежа.

Младото поколение води новата индустрия

Според доклад на Китайския информационен център за интернет(CNNIC), до края на 2020 г. броят на феновете на интернет литературата в Китай е достигнал 460 милиона, което представлява 46,5% от интернет потребителите в страната. Силно влияние върху тази тенденция са оказали „домашната икономика“ и дигиталното четене. Средната възраст на писателите и читателите непрекъснато намалява. В доклада се посочва, че над 80% от авторите на интернет литература са под 30-годишни, а най-популярните в онлайн пространството са родени след 90-те години на миналия век.

Съвсем естествено е техните фенове да са от същото поколение. Според данните от доклада, родените след 1995 г. читатели са почти 60%, а тези след 2000 г. – над 42%. Като причина за това се посочват близката възраст, опит и хобита.

Интернет литературата процъфтява

Безплатното четене и статиите в новите медии бяха основната сфера за интернет литературата през 2019 г. и 2020 г. В доклада се посочва, че повечето платформи са въвели модел за безплатно четене, като според тях това ще се превърне в главния начин за развитие в бъдеще. Платеното и безплатно четене постепенно се интегрират и по този начин се създава нов модел за онлайн четене. Тези мерки са от полза за цялостното откриване на стойността на произведенията, наследяването на ценностите и увеличаването на потребителите и печалбите.

Що се отнася до разпространението на китайската интернет литература в чужбина, до 2019г. над 10 хиляди творби са били „изнесени“ в повече от 40 държави и региона в рамките на инициативата „Един пояс, един път“, а над 3000 са били преведени на други езици. През 2019 г. приходите от интернет литература на Китай от чужбина са били около 460 милиона юана, а броят на читателите - 31,9 милиона.

Според доклада, общият брой на посетилите една от популярните китайски платформи за интернет литература „Юеуън“ е надхвърлил 73 милиона, а публикуваните преводи на английски са били повече от 1700. Същевременно платформата активно гради пространство за чуждите писатели, като до момента е привлякла над 10 хиляди, които са публикували повече от 160 хиляди творби. Най-популярните книги в „Юеуън“ бяха адаптирани в сериали, които бяха гледани от десетки хиляди зрители.

Класация