Какъв ще е приносът на младежите за развитието на Китай?

2021-02-03 09:50:18

Преди време в сайта за споделяне на видеоклипове „Били Били“ популярният сред младите китайци актьор Хъ Бин говори за китайските младежи, като за бушуващи вълни на бъдещето.

Между младежите в Китай и останалата част на света съществуват някои разлики. Първо, чувството за идентичност на младите китайци никога не е било толкова силно, което е много важна характеристика. Второ, младежите в Китай са наистина добре информирани и никога преди не са имали толкова голям международен опит. Това им дава възможност да опознаят по-добре родината. Техният глас е навсякъде в глобалния интернет и в същото време те са развили богат вкус и хобита. Например спортната марка „Линин“ се превърна в най-популярната в страната и много младежи предпочитат нейните продукти. Баскетболните им обувки и екипировка са с множество елементи и символи от китайската култура. Това същи има връзка с националното самочувствие на младежите. В най-бързо развиващата се и най-богата ера от историята на Китай, чувството и впечатленията им за родината внесоха много промени в културата, обществото и живота.

Промените, които младите хора внесоха в китайското общество са в три аспекта. Първият е свързан с начина на живот, например в моделите на потребление, производството и труда, където интересите и изискванията им се различават от тези на предишните поколения. Вторият аспект е свързан с по-голямата вяра на младежите в обществото и по-силното им чувство за принадлежност. От друга страна тези млади хора са и много по-отворени. Те са готови да приемат много от популярните и нови идеи от целия свят. Например, защитата на различните малцинствени групи, грижите за опазването на околната среда. Това са много важни промените в китайското общество, ръководени са от младите и предполагат друг начин на живот в бъдеще. Третият аспект е свързан с промяната на социалната форма, т.е. обществото е по-отворено, по-разнообразно и по-активно, което предоставя по-широко пространство за развитие. От редиците на тези млади хора ще излязат лидери и създатели на бъдещия Китай. Техният възход ще промени много от социалните форми.

Също като периода на движението „Четвърти май“, когато велики фигури като Лу Сюн и Чън Дусю, бяха в челните редици и дадоха своя принос за бъдещето на страната, тези съвременни младежи вече са част от историческия възел 100 години по-късно и техните културни и духовни дела ще създадат нови форми и възможности за света. Те не само водят бъдещето на Китай, но също така играят и по-голяма роля за бъдещето на света. Докато те променят Китай, ще се променя и светът.

Класация