Световният ден на децата: Китайските младежи участват активно в справянето с изменението на климата

2020-11-25 09:18:16

На 20 ноември в Пекин се проведе тематично събитие под мотото „Младежите и промените в климата“, което бе организирано от ЮНИЦЕФ, Общокитайската федерация на младежите и отдела за справянето с климатичните промени на китайското Министерство на околната среда.

По инициатива на ООН 20 ноември се отбелязва като Световен ден на децата. Тази година ЮНИЦЕФ се фокусира върху влиянието, което оказва изменението на климата върху децата и младежите, и призова обществото да предостави по-добра среда за тях.

Представителят на ЮНИЦЕФ в Китай Синтия МакФрей заяви в речта си, че организацията призовава всички страни да помислят за децата, когато подготвят плановете си за икономическото развитие и справянето с климатичните промени. „Всички страни трябва да предприемат мерки за намаляването на емисиите и нивото на замърсяване, за да избегнат най-сериозното влияние на климатичните промени. Имаме голямата чест да си сътрудничим с Министерството на околната среда, Общокитайската федерация на младежите, учени и частни органи. Всеки социален кръг може да играе важна роля, но най-важна е тази на младежите. Трябва да се вслушаме в техните иновативни идеи.“

Заместник-генералният секретар на Общокитайската федерация на младежите Лю Уей е на мнение, че в опазването на околната среда младите хора са най-гъвкави и активни и могат да се превърнат в движеща сила за цялото общество. Те са не само участници в този процес, но и получават най-много изгоди. Китай винаги е подкрепял участието им в съответните дейности.

„През последните години, за да отговори на нуждите на новите ситуация, цели и задачи в екологичните дейности в Китай, федерацията организира редица мероприятия, например за изграждане на красива държава, за опазването на реките в родното място, за намаляването на емисиите, смога и използването на пластмасови продукти. По този начин се надяваме да повишим уменията на младите хора, за да допринесат повече за изграждането на екологичната цивилизация. “

Лю Уей обясни също, че федерацията реализира важни национални проекти свързани с ограничаване на замърсяването. Тази година в тях се включиха повече от 800 хиляди млади хора. Същевременно онлайн предавания за отказа от използването на еднократни прибори за хранене, разхищението на храна и други, са били гледани почти 4 милиард пъти, като са привлекли 23 милиона младежи.

Заместник-директорът на отдела за справяне с климатичните промени на Министерството на околната среда Дзян Джаоли каза, че промените в климата са общо предизвикателство за цялото човечество и са от голямо значение за развитието и бъдещето на всички хора. Децата и младежите са бъдещето на човечеството и главната сила за устойчивото развитие на обществото. Активното справяне с климатичните промени ще бъде от полза за бъдещите поколения и по-добрата околна среда.

Класация