Механизмът за резервации прави туризма по-удобен

2020-07-30 10:33:56

За справянето на епидемията в туристическите райони се ускорява системата за резервация на билети. “Пътуването с резервация” постепенно се превръща в ново състояние на туризма. Със стабилното и нормално възстановяване на туристическия пазар нарастват желанието и нуждите на хората за туризъм. В същото време постепенно изпъква ролята на мрежата и платформите за публични услуги в туризма, включително резервацията.

Мащабно използване на системата за резервации

Под въздействието на различни фактори механизмът за резервации досега не успяваше да покрие цялата страна. Още през 2015 г. в „Насоки за насърчаване развитието на интелигентния туризъм” се посочва, че се насърчават музеите, туристическите зони и други атракции да създадат система за резервации. През 2019 г. бяха публикувани “Инструкции за по-нататъшно стимулиране на потенциала на културното и туристическо потребление”, според които до 2022 г. ще се създаде всестранна система за резервации във всички големи национални забележителности.

Избухването на епидемията ускори прилагането на механизма. През април Министерството на културата и туризма и Държавната комисия за здравеопазване заедно публикуваха “Известие за предотвратяване и контрол на епидемията и безопасно и правилно отваряне на туристическите атракции”, в което се изисква всички туристически райони да предложат различни канали за посещение по различно време.

По-безопасни и качествени услуги в туризма

“Ако не са задръствания по пътя, то ще е умора в забележителностите.” Хората се шегуват за големия поток от туристи в известните атракции.

“Системата за резервации е ново начало за качествения туризъм.” каза Джан Дунмей, експерт от Китайската туристическа академия. Според нея резервацията е двойна гаранция за атракциите и туристите. По този начин едновременно се защитават културните реликви и природните ресурси, а туристите получават по-богати услуги с повече уважение.

Освен това Джан Дунмей посочва, че резервацията засилва интерактивното преживяване на туристите в забележителностите. Освен това помага на администрацията там да получи достъп до информацията на туристите. Служителите в забележителностите може да адаптират продуктите си, за да предлагат по-индивидуализирани услуги, а рекламите им да достигат точните клиенти.

Класация