Китай представи своя план за подобряване на националната здравна стратегия

2022-06-15 09:21:35

Китай представи първия си петгодишен план за по-добри здравни услуги до 2025 г., обещавайки да увеличи средната продължителност на живота с още една година, както и да усъвършенства системата за реагиране при епидемии и други извънредни ситуации с общественото здраве.

Той бе публикуван от Канцеларията на Държавния съвет в края на месец май. В плана се подчертава колко важно е да се повиши капацитетът на обществените здравни услуги в цялата страна и подобри качеството им, включително мерките за контрол на редица основни заболявания.

Една от ключовите мерки е изграждането на система за ефикасна реакция в национален мащаб при епидемии и извънредни ситуации с общественото здравеопазване, която включва по-добро ранно наблюдение, интелигентни ранни предупреждения, бърза реакция и ефективно лечение.

По-голям приоритет ще бъде даден на превенцията, се подчертава в плана. Правителството ще се стреми да ограничи предаването на ХИВ, да намали случаите на туберкулоза и елиминира паразитните и ключови ендемични заболявания.

Според анализатори планът е знак за последните усилия на Китай да вземе поука от борбата с COVID-19 и да реагира по-добре при бъдещи епидемии.

Лиу Юанли, изпълнителен декан на факултета по здравни политики и мениджмънт на Медицинския колеж „Пекин Юниън“, каза в интервю за Чайна дейли, че планът е от ключово значение, тъй като се стреми да интегрира здравето във всички съответни правителствени политики. Той отбеляза, че в документа са включени 21 цели, сред които повишаване средната продължителност на живота с още една година, т.е. от 77,93 през 2020 г. на 78,93 през 2025 г., както и намаляване на смъртността при кърмачетата и бременните. „В плана също се поставя цел до 2035 г. средната продължителност на живот да достигне 80 години“, каза експертът.

Шест от целите в него трябва да бъдат постигнати през следващите три години, сред които да се гарантира, че над 90% от отговарящите на условията деца са ваксинирани, а честотата на късогледство в детска възраст да намалее с 2,5% от 52,5% през 2020 г.

Лиу Юанли посочи, че в плана се обръща внимание на всички фактори, свързани със здравето, и се предоставят целенасочени мерки за насърчаване на здравословния начин на живот, предлагането на по-добри медицински услуги, изграждането на здравословна среда и развитието на здравните индустрии.

Професор Ли Лин, който участва в проучванията на здравната реформа в Пекинския университет, каза пред Чайна дейли, че в плана се поставя по-силен акцент върху превенцията в сравнение с предишните, особено по отношение на епидемии. „Китай изгради ефективна защитна мрежа около епидемията от COVID-19. Въпреки че борбата с вируса бе голямо предизвикателство, тя също така предостави ценен опит за подобряване на националната система за контрол и превенция“, каза тя, добавяйки, че ключовата цел е тази система да бъде укрепена в бъдеще.

По отношение на механизмите за ранно предупреждение за епидемии в документа се предлага да се обърне внимание на развитието на междурегионалните центрове за наблюдение, за да се даде възможност за бърз анализ и докладване за зарази с неизвестен произход. В него се дава обещание, че ще се подобрят условията и работата на инфекциозните отделения в болниците от второ и трето ниво, които се считат за най-добрите в тристепенната система за оценяване на Китай. Предвижда се да се повиши капацитетът на спешно лечение, тежки случаи, респираторни заболявания, тестване и рехабилитация.

Планът предвижда капацитетът на окръжните болници за изследвания и лечение на инфекциозни заболявания също ще бъде подобрен, както и този на лабораториите в лечебните заведения.

Лиу Юанли отбеляза, че планът ще помогне за укрепване на трудно спечелените резултати от усилията на страната да се справи с COVID-19 и ще даде възможност на Китай да се подготви по-добре за бъдещи епидемии. „Всички разбрахме, че борбата с COVID-19 ще е дългосрочна и ще изисква упорити усилия, тъй като ще бъде почти невъзможно да се унищожи вирусът“, каза той, добавяйки, че е момента интервалите между нови епидемии от инфекциозни заболявания са много по-кратки. Затова е наложително правителството да актуализира мерките. „Ранното откриване остава решаваща стъпка. Всяка нова зараза може да бъде овладяна, ако бъде открита на ранен етап“, каза той.

Според анализаторите друг акцент в плана са мерките за насърчаване на раждаемостта, след като миналата година правителството разреши на семействата да имат по три деца в опит да се справи с бързото застаряване на обществото. Резултатите от последното преброяване през май 2021 г. показват, че коефициентът на раждаемост през 2020 г. е бил едва 1,3.

В плана се дава обещание, че ще се улеснят процедурите за регистрация на новородено, ще се подобрят антенаталната диагностика и услуги и ще се постави акцент върху предотвратяването на вродени дефекти.

Лиу Юанли обясни, че друга важна част в него е безпрецедентното ниво на здравна защита. В плана се дава обещание, че до 2025 г. поне 85% от работните места ще отговарят на националните стандарти за предотвратяване на професионални заболявания.

С продължаващото застаряване на китайското общество документът поставя на приоритетно място услугите за възрастни, като се ангажира да засили скрининга за ключови заболявания и да подобри управлението на здравето.

Китай ще насърчи изследванията, разработката, иновациите и използването на нови лекарства, ще ускори комерсиализацията на спешно необходимите при клинични процедури фармацевтични продукти, се посочва още в плана.

Частните инвеститори ще бъдат насърчавани при създаването на институции с нестопанска цел, съсредоточени върху рехабилитацията, медицинските сестри, психичното здраве и други сектори, където не достигат ресурси, а опитните лекари ще получат стимули за откриването на свои клиники.

Чан Фън, професор във факултета по международен фармацевтичен бизнес към Китайския фармацевтичен университет в Нанкин, провинция Дзянсу, каза, че в петгодишния план се подчертава необходимостта от гаранции за безопасността, ефективността и достъпността на фармацевтичните продукти. „Въпреки че създаде най-голямата мрежа за базово здравеопазване в света, Китай все още е изправен пред предизвикателства по отношение на здравната сигурност на фона на забавянето на икономиката и епидемията от COVID-19“, каза Чан Фън. „Планът проправя път за подобряването на националната здравна система, тъй като въвежда насоки за разработването на различни видове застрахователни продукти, подобряване на подкрепящите политики за дългосрочно покритие и разширяване на каналите за финансиране“, уверен е професорът.

Класация