Здравните работници в Китай ще получават по-добри заплати и обезщетения

2021-07-28 09:26:11

Китай ще подобри условията на труд, заплатите и обезщетенията за здравните работници, включително на онези, които са ангажирани с контрола на заболяванията. Това предвижва „дългосрочният механизъм“, който има за цел да повиши грижата за тях и защитата им, според публикуваните наскоро насоки на Държавната комисия по здравеопазване.

В тях се излагат редица мерки, насочени към здравните работници, които участват в справянето с извънредни ситуации с общественото здраве, например да се даде приоритет в разпределянето на защитно оборудване на онези, които са на първа линия, да се осигури платен отпуск, да се отпуснат субсидии и допълнителни заплати, да се рационализира оценката за свързани с работата наранявания, да се окаже помощ в справянето с лични трудности като отглеждането на деца и грижите за възрастни членове на семейството.

„Здравните институции трябва да създадат длъжности, да разпределят персонал и да регулират работното време по адекватен начин, който да гарантира разумно количество почивка за служителите и да се избегне изтощаването им“, се казва в документ на Министерствата на човешките ресурси и социалното осигуряване и на финансите. „Допълнителен платен отпуск се полага на участниците в овладяването на сериозни заплахи за здравето. Те трябва да се основават на продължителността на участието и тежестта на рисковете“, се казва още в него.

В бележките към насоките Комисията посочва, че по време на епидемията от COVID-19 здравните работници са работили безкористно и смело. „Установяването на дългосрочен механизъм за защита и грижа за здравните работници ще им позволи да продължат борбата с вирусните заболявания в добро здраве и ще насърчи обществото да прояви уважение и да признае важната им роля“, се казва в бележките.

В насоките се изисква също да се укрепят системите за сигурност и мерките в здравните институции и да се предприемат активни действия за разрешаване на споровете между лекари и пациенти. „Ще бъде осигурено и обучение за повишаване информираността на здравните работници относно личната им безопасност“, пише още в тях.

Част от изброените в насоките мерки вече бяха приложени по време на епидемията, за да се осигури по-голяма подкрепа за лекарите и медицинските сестри на първа линия в борбата с новия коронавирус, които работиха под огромен натиск при диагностицирането и лечението на пациентите.

Тъй като разпространението на COVID-19 в Китай до голяма степен вече е под контрол, правителството насочи усилията си към подобряването на дългосрочното лечение и респекта към здравните работници.

Според Лиу Шъдин, бивш заместник-декан на факултета по социология на Пекинския университет, е необходимо да се вземат стратегически решения на национално ниво, за да се увеличат самочувствието и доходите на лекарите, както и да се подобри социалният статус на професията.

Класация