Плановете за „Здрав Китай“ през следващите пет години

2020-12-23 10:18:31

Благоденствие за всички е невъзможно, ако не са здрави. Като най-гъсто населената страна в света, Китай винаги е поставял здравето на хората на първо място в своя политически дневен ред.

Централният комитет на Китайската комунистическа партия (ККП) наскоро публикува подробности относно предложенията за 14-ия петгодишен план (2021 г. – 2025 г.), както и дългосрочните цели до 2035г., призовавайки да се насърчи изграждането на инициативата „Здрав Китай“. През следващите пет години задълбочаването на здравната реформа ще е от важно значение, особено след един такъв критичен период като пандемията.

Какво постигна Китай през изминалите пет години?

- В предложенията се набляга на напредъка през изминалата 13-та петилетка, които включват изграждането на най-голямата в света социално-осигурителна система. Над 1,35 милиарда жители на Китай са в обхвата на основната здравна застраховка, като степента на здравно осигуряване е над 95%.

- Средната продължителност на живота на китайците се увеличи от 76,3 години през 2015 г. до 77,3 през 2019 г., т.е. с една година повече в сравнение с четири години по-рано.

- Майчината и детска смъртност намаляха.

- Постепенно се увеличава достъпът до здравни услуги в Китай, като разходите за здравни грижи намаляват ефективно.

- Делът на общите разходи за здравеопазване в страната, поети от физически лица, е спаднал до 28,4% през 2019 г.

- От 2016 г. до 2020 г. правителството е отделило 141,5 милиарда юана от централния бюджет за над 8000 проекта в сферата на общественото здраве, например за изграждането на центрове за контрол и превенция на заболяванията, което е с 23% повече в сравнение с 12-та петилетка (2011 г. – 2015 г.).

- Китай реагира успешно и при епидемиите от H1N1, H7N9 и ебола, а честотата на основните инфекциозни заболявания бе намалена значително.

- Изправена пред непознатия досега на света вирус COVID-19, Китай също ограничи разпространението му с ефективни мерки.

Какво предстои?

От предложенията се вижда, че основното съдържание на 14-ия петгодишен план за здравния сектор не се е променило в сравнение с предишния, и все още се фокусира върху „Здрав Китай“ и здравната система. Целите обаче са претърпели някои фундаментални промени – от предишните за „насърчаване“ към „всеобхватно популяризиране“ и от „въвеждане“ към „подобряване“.

Според правителствени служители, изграждането на силна система за обществено здравеопазване, развитието на традиционната китайска медицина, подобряването на системата за здравни услуги за възрастните са сред основните области, върху които се фокусират целите за здравния сектор през следващите пет години.

В предложенията се посочва, че Китай ще даде приоритет на защитата на здравето, ще отдаде предимство на превенцията и ще създаде стабилна национална мрежа за общественото здравеопазване, за да се осигурят на хората цялостни здравни услуги.

Борбата с COVID-19 показа, че китайските системи за обществено здравеопазване, за медицинско обслужване, за безопасност в сферата на здравеопазването, за снабдяване с лекарства и за предотвратяване и контрол на епидемии, както и за управление на извънредни ситуации, в основни линии са ефективни, но съществуват и някои слаби места.

Ю Сюедзюн, заместник-ръководител на Държавната комисия по здравеопазване, каза пред CGTN, че през следващите пет години Китай ще се стреми към по-прецизна и ефективна превенция, като същевременно обърне внимание на недостатъците, вратичките и слабостите заедно със съответните ведомства, следвайки посоката и изискванията на централните власти за реформата. Той каза, че трябва да се положат повече усилия за подобряване на институциите, изясняване на функциите, засилване на мониторинга и ранното предупреждение и по-добра компетентност на съответния персонал.

Предложенията наблягат и на важната роля на традиционната китайска медицина в цялостното изграждане на „Здрав Китай“, като се посочва, че трябва да се отдаде еднакво значение на традиционната и западна медицини.

През 13-та петилетка Китай издаде насоки за иновативното развитие на китайската медицина и проведе национална конференция специално по този повод.

Мао Цюн‘ан, ръководител на отдела за планиране към Държавната комисия по здравеопазване, каза, че развитието на традиционната китайска медицина заема важно място както в 13-ия, така и в 14-ия петгодишен план. „Тя ще навлезе във фаза на бързо развитие през следващите пет години и ще се радва на златни времена“, отбеляза той.

Традиционната китайска медицина е не само жизненоважна, но и има редица предимства в здравния сектор на Китай. Според Мао Цюн‘ан тя е била полезна както за профилактиката, така и в лечението на заразените с COVID-19. Освен това са разработени редица базирани на нея лекарства.

Към края на 2019 г. 254 милиона са били хората на възраст над 60 години в Китай, което представлява около 18% от населението на страната. Прогнозите са броят им да се увеличи до 300 милиона за пет години, отбелязвайки демографски преход от умерено към застаряващо общество.

Експертите признават, че за настоящата система за здравни грижи за възрастните това е предизвикателство, защото трябва да задоволи все по-разнообразните и многостепенни нужди на застаряващото общество.

В предложенията на ККП се подчертава, че грижите за възрастните трябва да бъдат интегрирани с медицинските и фитнес грижи. В тях се отбелязва, че тази система ще бъде усъвършенствана с интелигентни нововъведения.

Класация