Силният имунитет се нуждае от достатъчно здравословна енергия

2020-06-15 14:16:43

Основният защитник на тялото, който гарантира доброто здраве, е имунната система. Неразположения като настинки, инфекции, астма, алергии, ревматоиден артрит и дори рак са взаимосвързани с имунодефицита. Това е състояние, при което имунната система е потисната и това прави организма уязвим към болести и инфекции.

От запазените до наши дни древни текстове по традиционна китайска медицина става ясно, че разстройства на имунната система се лекуват от хиляди години. За първи път терминът „имунитет" в китайските източнци се споменава през 18 век в книгата „Миен И Лей Фан", но за имунологията и инфекциозните заболявания се знае от много по-рано. В глава 72 на „Су-уън" („Въпроси на органичната и основополагаща природа"), която е съставена много преди началото на новата ера, когато Жълтият император пита за сезонните епидемични заболявания, неговият главен съветник Ци Бо отговаря, че за да се защити от болестите, човек трябва да поддържа изобилие от „здравословна енергия" и „злините" няма да му посягат.

В древните трудове по традиционна китайска медицина са описани симптоми на имунна недостатъчност, алергични реакции или автоимунни заболявания. Като ефективни лечения за тези състояния се предлагат билкови смеси, лечебно хранене, акупунктура и тайдзицюан. В лечението на болестите древните китайски лечители се фокусирали основно върху стимулирането на естествените защитни механизми на организма.

Холистичният подход на традиционната китайска медицина към имунологията

За традиционната китайска медицина човешкият организъм е едно органично цяло. Поддържането на взаимно равновесие между органите и тъканите осигурява нормалното протичане на всяка физиологична функция. Човекът и жизнената му среда съществуват в точно определен организиран порядък. Тази цялостна стабилност и хармония са основа на доброто здраве и защитата от болестите. Всяко нарушение на това равновесие е причина за заболяване. Всяка част от тялото, например жизнената енергия Ци, кръвта, телесните течности, органите и меридианите, имат своя собствена специфична функция. Те се обединяват, за да изградят защитната система на тялото. В теорията на традиционната китайска медицина естествената устойчивост на организма срещу болестите и способността му да се възстановява се описват като поток от енергия, която циркулира в тялото. Тя се определя като „здравословна енергия" или „джън-ци"(正气).

Здравословната енергия и имунитетът

Когато имунната система функционира нормално, човек е здрав. Но когато се появи дисхармония, се появяват болести.

Също като западната, традиционната китайска медицина също поддържа теорията, че тялото е способно само да се защитава от болестите благодарение на здравословната енергия.

В глава 72 на „Су-уън" се казва, че когато здравословната енергия се съхранява добре в тялото, никакви злини не са в състояние да причинят смущения. А в глава 33 се посочва, че всеки път, когато „злините" се съберат в тялото, вероятна причина за това в недостигът на здравословна енергия. Тези твърдения предполагат, че здравословната енергия е естествената съпротива на организма срещу болестите, а те са резултат от дисхармония в потока на здравословната енергия. Към съпротивителните сили на организма традиционната китайска медицина отнася и първичната или защитната Ци.

Ефектите от имунната модулация са от съществено значение за имунитета

Когато здравословната енергия е лесно достъпна, „злините" не могат да вземат надмощие.

Традиционната китайска медицина твърди, че Ин и Ян енергиите в тялото непрекъснато си взаимодействат и регулират. Поддържането на хармонията между тях е от съществено значение за нормалното протичане на жизнените процеси. Ако това равновесие се наруши, човек рано или късно ще се разболее.

Възстановяването на хармонията между Ин и Ян е универсална цел на лечението в традиционната китайска медицина. Цялостната терапевтична стратегия, която се следва обикновено, е да се попълни недостигът и да се отстрани излишъкът от Ин или Ян. Подходът обикновено се фокусира върху холистично регулиране и възстановяване на хармонията. Тези характеристики са подобни на разбирането на западната медицина за моделирането на имунните процеси в организма.

Ефектите на двойната модулация (или имунното моделиране) в традиционната китайска медицина имат следните характеристики:

- Традиционната китайска медицина се фокусира върху мобилизирането на собствените ни вродени сили за лечение. Повечето от лечебните ѝ средства въздействат върху тялото като цяло, а не само върху конкретни системи. Тяхната лечебна сила е много над физическото ниво. Те работят и на енергийно ниво. Дори когато тялото изглежда здраво и няма външни симптоми, имунната система може да бъде засегната от вътрешни фактори. Билковите лекарства коригират дисбаланса, дори и самите ние да не откриваме видими причини за такъв.

- За да подкрепи процеса на балансиране, традиционната китайска медицина използва различни методи за модулация, например възстановява равновесието между Ин и Ян, регулира потока на жизнената енергия Ци и кръвта или функциите на органите. Това помага на организма да се върне към нормалните си функции, справяйки се с прекалено активните или отслабнали системи.

- По някакъв начин се постига двойна цел - нормалните имунни функции се засилват и вътрешните болестотворни фактори се елиминират. Създава се допълваща връзка, която подсилва здравословната енергия и отблъсква „злините".

Класация