Китай се откроява като световна водеща сила в сектора на изкуствения интелект

2022-08-05 15:07:43

Технологични иновации, инвестиции, политическа подкрепа... всичко цели да стимулира развитието на сектора

В последните години Китай се откроява като пионер в сектора на изкуствения интелект. Страната постига голям напредък в броя на патенти в сектора за изкуствен интелект, за да задвижва приложенията му в индустриите, заяви експерт. Тези коментари се появиха след представянето на доклада на Университета Станфорд, според който през миналата година Китай е подал повече от половината от заявленията за патенти в световен мащаб и китайските учени са публикували около 1/3 от статиите в световно известни списания за изкуствен интелект.

У Хъчюен, изследовател в Китайската инженерна академия заяви, че Китай работи за създаване на солидна основа за подкрепа на икономиката с помощта на изкуствения интелект и е допринесъл много за глобалното развитие на сектора.

В доклада на Станфордския университет се казва, че през последните години най-изявените учени в областта са китайските учени, които са публикували 27,5% от всичките статии за изкуствения интелект в световно известни научни списания. В сравнение с това в същата статистика статиите в областта на изкуствения интелект, публикувани от американски учени, заемат 12%. По брой на цитираните статии в научни изследователски публикации Китай заема водещо място сред всички нации, което е индикация за научното значение на китайските изследвания.

Ако погледнем статистиката за икономическите инвестиции в сектора, Китай е привлякъл близо 1/5 от глобалните частни инвестиции. Инвестициите от стартъп компании в сектора за изкуствения интелект, привлечени в Китай, възлизат на 17 милиарда щатски долара, което е знак за благоприятната среда за развитие на сектора за изкуствения интелект в страната.

Повечето от приложенията на изкуствения интелект, които се възприемат в Китай, са в секторите, занимаващи се пряко с потребители. Това се дължи на факта, че страната разполага с най-големия в света брой на използващите интернет. Компаниите имат способността да комуникират с потребители по нов начин, като така увеличават доверието на клиентите, приходите си и пазарната си оценка, заяви Шън Кай, сътрудник на компанията за пазарни консултации McKinsey.

„Нашите изследвания показват, че в следващото десетилетие ще има изключително много възможности за развитие на сектора на изкуствения интелект в Китай, включително секторите за автомобили, транспорта и логистиката, промишленото производство, софтуерни разработки, грижа за здравето и подобряването на живота,“ споделя още Шън.

McKinsey прогнозира, че следващата вълна на изкуствения интелект в тези сектори ще създадат за Китай повече от 600 милиарда долара икономическа стойност годишно. Само за сравнение може да видим, че през 2021 г. брутният вътрешен продукт на Шанхай е бил около 680 милиарда щатски долара.

В момента Китай се класира на второ място сред топ 5-те страни в областта на научите изследвания в медицински изкуствен интелект, следван от САЩ, се казва в доклада на Elsevier. Академичното издателство е базирано в Холандия и е издател на световно признати медицински публикации като The Lancet и Cell.

Броят на клиничните изпитания, в които се прилага медицински изкуствен интелект, започнати от Китай се класира на първо място в света. Китай е навлязъл в класацията на световно водещи страни в изследвания на медицински изкуствен интелект, заяви Elsevier.

Ли Лин, изпълнителен директор на Elsevier за Китай заяви, че още през 2017 г. Държавният съвет и китайското правителство са представили план за развитие на ново поколение изкуствен интелект и призовава за повече усилия за създаване на бърза и прецизна медицинска система чрез съдействие на методика и модели за терапия с изкуствен интелект.

Политиката с поглед към бъдещето мотивира китайски компании и медицински институции активно да изследват как да въведат изкуствения интелект в здравния сектор.

Например медицинските системи за образна диагностика с помощта на изкуствения интелект са били използвани в много китайски болници по време на пандемията от COVID-19 и се оказват изключително полезни за класифициране на пневмония според тяхната сериозност, прецизно изчислява тежестта на белите дробове и предоставя 4D динамични патологични сравнения. Технологията 4D прибавя аспект на движение към триизмерни изображения.

Джан Дапън, професор в Института за изследване на данни към Китайския университет в Хонконг за Шънджън заяви: „В бъдеще Китай ще продължи да е световен водач в сектора на изкуствения интелект в сектори като интелигентни медицински грижи и биометрично идентифициране. Китайските учени могат да дадат много голям принос в тази област“.

В днешно време китайският сектор за изкуствения интелект се ориентира към по-ефективно промишлено производство и практично прилагане в различните сектори на производството и икономиката.

Дълбоко учене, компютърно зрение, технология за разпознаване на речта са едни от най-развитите клонове на изкуствения интелект. Китай постига пробиви и в други отрасли от областта – разработката на чипове, моделиране на данни, мозъчен компютърен интерфейс.

Наред с непрекъснато обогатяване на практически сценарии за използване на изкуствения интелект, наблюдаваме още интеграцията на други тясно-свързани технологии за предоставяне на продукти и услуги на потребителите - като например 5G технология, интернет на нещата, блокчейн и други.

Изкуственият интелект заедно с 5G технологията, промишления интернет, интернет на нещата изграждат нова инфраструктура и представляват ключова опора за трансформация към дигиталната икономика в Китай.

С отпускане на повече средства за изследвания и развитие, китайските учени задълбочават международното сътрудничество в сферата на изкуствения интелект. Според доклада на университета Станфорд, през миналата година 500 китайски института са публикували 2000 международни проекта по темата. През 2021 г. броят на китайско-американските сътрудничества в изследванията на изкуствения интелект са 9660, което е 5 пъти повече от нивото им през 2010г.

„Ясно е, че броят на съвместна работа на САЩ и Китай се увеличава драматично и тя е много повече от сътрудничеството между други две страни“, заяви Реймон Перо, изследовател на изкуствения интелект и известен учен към Станфордския изследователски институт (Stanford Research Institute).

Класация