Екологичното изграждане на „Един пояс, един път“ ще подпомогне нисковъглеродното развитие на целия свят

2022-06-24 14:30:50

Китай ще продължи с последователните си усилия, за да използва потенциала на инициативата за „зелено“ изграждане на „Един пояс, един път“, подпомагайки прехода към глобална нисковъглеродна икономика, посочи заместник-министърът на екологията и околната среда Джао Инмин на форум към годишното общо събрание на Китайския съвет за международно сътрудничество по въпросите на околната среда и развитието и честването на неговата 30-та годишнина.

От стартирането на „Един пояс, един път“ преди девет години, Китай не е престанал да се стреми към подобряване на нейното екологично изграждане, посочи Джао, цитирайки като пример издадени този март от министерството му насоки, чиято цел е да помогнат на китайските компании, участващи в инициативата, да увеличат капацитета си за „зелено“ развитие до 2030 г. Дотогава страната трябва да разполага с по-усъвършенствана система за контрол на риска за околната среда при реализирането на проекти в чужбина.

Заместник-министърът отбеляза също по-задълбоченото и прагматично сътрудничество за осъществяването на енергиен преход със страните в обхвата на „Един пояс, един път“. „През последните години инвестициите на страната в проекти за възобновяема енергия в страни и региони, участващи в инициативата, продължават да нарастват“, подчерта той, добавяйки, че китайската фотоволтаична индустрия в момента допринася за 70 процента от соларните модули на световния пазар. Освен това, страната реализира програми за обучение на 3000 служители и техници от около 120 развиващи се страни за длъжности, свързани с опазването на околната среда и изменението на климата.

Съгласно споразумения за сътрудничество по отношение на климата Юг-Юг, постигнати с 29 страни от инициативата „Един пояс, един път“, Китай предоставя материали и работи по съвместното изграждане на нисковъглеродни демонстрационни зони, подпомагайки по този начин развиващите се икономики да увеличат способностите си за справяне с глобалното затопляне.

С помощта на екологична платформа за големи данни по проекти от „Един пояс, един път“ и център за трансфер на екотехнологии между страните в инициативата, Пекин насърчава споделянето на информация за екологично съобразено развитие, популяризирането и прилагането на „зелени“ технологии, добавя Джао Инмин.

Китай ще засили сътрудничеството за „зелено“ развитие на „Един пояс, един път“ в някои ключови сектори, ще бъдат оптимизирани възможностите на страните да получават „зелено“ финансиране, за да реализират националните си цели, свързани с намаляване и елиминиране на въглеродните емисии. Заместник-министърът също така посочи, че Пекин ще предложи повече „зелени“ решения, които са с малък мащаб, но могат да бъдат възпроизведени в страните от „Един пояс, един път“.

Андрю Стиър, президент и главен изпълнителен директор на „Фонда за Земята на Безос“ (Bezos Earth Fund), който е също член на Китайския съвет за международно сътрудничество по околната среда и развитие, казва, че е вдъхновяващ начина, по който се адаптира изграждането на „Един пояс, един път“. „Китай наистина е осъзнал идеята, че „зеленото“ е новото злато, казва той. „Един пояс, един път“ се стреми към нов подход, и това е именно защото сега имаме ново разбиране за икономиката и какво ще направи животът по-добър“, казва той.

Ерик Золхайм, съпредседател на Международния институт за зелено развитие в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ и бивш ръководител на Програмата на ООН за околната среда посочва, че насоките на китайското правителство са съгласувани с целите на Парижкото споразумение. В момента човечеството е изправено пред три кризи: природна, климатична и екологична, и китайските насоки целят да подпомогнат справянето с тях.

През последните две години Китай се стреми да постигне обявените от него цели за пик на въглеродните емисии до 2030 г. и въглероден неутралитет до 2060 г. От 2025 г. ежегодно трябва да бъдат засаждани 36 000 кв. км. гори, както и да бъде изградена най-голямата система в света от национални паркове. Китай също така няма да участва в изграждането на нови ТЕЦ-ове в чужбина.

Ангажиментите на Пекин са свързани с ядрото, а насоки посочват пътищата и мерките за тяхното реализиране и това дава следните сигнали:

При изграждането на „Един пояс, един път“ ще бъдат следвани най-високи световни критерии за опазване на околната среда. Преди китайските инвеститори следваха местните критерии, които в развиващите се страни, не са най-високи. Сега обаче, в насоките се посочва, че те трябва да се съобразяват с глобалните или китайските критерии за опазване на околната среда.

Това изискване отговаря на опасенията на западните страни, които от дълго време изразяват недоволство от „несправедливата конкуренция“ на китайски компании, използващи като пазарно предимство сравнително ниски екологични критерии. Промяната в този подход представлява голям напредък, казва Ерик Золхайм.

При реализирането на проекти по линия на „Един пояс, един път“ ще бъде следвано Парижкото споразумение и многостранния процес за справяне с климатични промени. В насоките на правителството се призовава за многостранност, зачитане на реалностите в страните, ангажирани в изграждане на „Един пояс, един път“ и намиране на общи интереси за справяне с климатичните промени. Насоките насърчават китайските компании за соларна и вятърна енергия да излязат на световния пазар и отказ от проекти, свързани със строежа на топлоелектрически централи, а текущите да се трансформират така, че да отговарят на екологичните критерии, например чрез надграждане на оборудването.

Компаниите трябва да играят основна роля за „зелено“ развитие, докато правителството ще предоставя необходимите напътствия. „Посоченото в насоките е точно това, от което се нуждаем. Благодарение на тях „Един пояс, един път“ ще се превърне в основен двигател за изграждане на чиста планета, тъй като инициативата включва повече от 140 страни и е най-мащабният в света инвестиционен проект. „Зеленото“ изграждане на „Един пояс, един път“ ще е път към създаването на екологична цивилизация“, заявява Ерик Золхайм.

Класация