Китай засилва професионалното образование пред новата вълна на индустриална трансформация

2022-06-13 09:21:10

Китай по-активни усилия за насърчаване развитието на система за професионално образование, като се стреми да разшири възможностите за заетост и създава по-тясно профилирани кадри за нововъзникващи високотехнологични индустрии.

В момента страната разполага с най-голямата в света система за професионално образование, обхващаща 11 300 училища за професионално образование с повече от 30 милиона ученици, показват официални данни. Броят на кандидатите, полагащи приемен изпит за професионални колежи, и кандидатите за висше образование с техническа насоченост, които имат за цел да станат студенти, бележи ръст през 2022 г., което показва, че младите китайци виждат пътят към успеха в по-профилирани професии.

От 1 май влезе в сила ревизиран Закон за професионалното образование, който ясно дефинира, че то е също толкова важно, колкото и общото образование, и се ангажира с насърчаване на развитието му в различни форми. В закона също така се подчертава значението на създаването на надеждна система за професионално образование, нейното непрекъснато задълбочаване и интегриране с различни индустрии, укрепване на сътрудничеството между училища и бизнеса и подобряване на системата и мерките за защита на професионалното образование.

Училищата за висше професионално образование обикновено установяват тесни връзки и си сътрудничат с предприятия, като например създаване на специални класове, чиито възпитаници после отиват да работят при тях, казва Дин Дин, преподавател в специалността „Архитектура“ в Института по инженерство в Чанджоу, провинция Дзянсу. По време на обучението си, студентите могат да участват в стажове в различни предприятия и имат възможността да постъпят на работа на пълен работен ден в избраните от тях фирми след придобиване на квалификация, което облекчава натиска за заетост.

Досега Китай е сформирал повече от 1500 групи и съюзи за професионално образование, обхващащи повече от 45 000 членски звена, включително предприятия, училища и промишлени и изследователски институции. Местните професионални училища са изградили 24 900 бази за стажантско обучение с предприятия, подпомогнати със заеми, земя и данъчни облекчения.

Профилирани училища и институции в цялата страна също оказват по-силна подкрепата за професионалното образование. Например, Колежът по електроинженерство в Чунцин създаде специален механизъм и разшири възможностите за сътрудничество с редица предприятия, като същевременно използва местни ресурси като икономическия кръг Чънгду-Чунцин. Колежът също така използва по-активно анализ на данни, като се възползва от различни местни образователни платформи, за да предоставя ефективни услуги на студенти и предприятия. Подобреният дигитален капацитет ще консолидира данните за заетостта и ще реализира мониторинг в реално време на пазара на труда. Тъй като множество индустрии в Китай преминават през решаваща фаза на трансформация и надграждане, професионалното образование се превърна в незаменим ресурс за култивиране на повече професионалисти на фона на увеличаващото се пазарно търсене.

Колежът по електроинженерство в Чунцин планира да запише 7500 студенти през 2022 г., което е увеличение със 100 студента в сравнение с 2021 г. Планът за записване е ориентиран към заетостта и е тясно съобразен с целта на Чунцин за развитие на стратегически интелигентни индустрии като Интернет на нещата, информационна сигурност и управление.

Джанг И, главен изпълнителен директор на компанията за пазарни проучвания iiMedia Research, казва, че поради новите поддържащи политики и търсенето на пазара, нивото на заетост за завършилите професионални училища през 2022 г. е нараснало значително спрямо предходните години. „Едно от важните предимства за завършилите професионални училища е, че те могат бързо да си намерят работа или да преминат по-лесно обучение, което се цени много от някои работодатели“, отбелязва той.

Тъй като Китай развива амбициозно индустрии като интелигентно производство, кадрите, завършващи професионални училища, имат предимства на пазара на труда, обяснява Мао Юфей, изследовател от Института за проучване на заетостта към Китайския народен университет.

Дин Дин от Института по инженерство в Чанджоу казва, че студентите от висшите професионални училища са предпочитани от много предприятия, тъй като са по-добри, когато става въпрос за практически умения, освен това са с конкретна и ясна кариерна ориентираност.

Междувременно анализатори подчертават значението на непрекъснатото подобряване на стандартите и качеството на професионалното образование, а предприятията в същото време трябва да вземат предвид и професионалните умения наред с академичните квалификации.

„За да се повиши социалният имидж на професионалното образование, нормалните университети трябва да отворят повече курсове или специалности за придобиване на професионални умения, а на институциите за професионално образование да бъде позволено да предоставят повече курсове и да издават дипломи за бакалавърски степени на завършилите“, отбелязва Джан И от iiMedia Research.

Мао Юнфей пък отбелязва, че някои предприятия все още се фокусират повече върху образованието на кандидата, а не върху неговите умения. „Образованието трябва да е референция за способността на кандидатите да учат, но не и единичен критерий за предлагане на работа. Работодателите трябва да обръщат повече внимание на професионалните умения на кандидатите“, казва той.

Класация