Китай с мерки за стабилизиране на икономическия ръст на фона на продължаващи изпитания

2022-06-10 09:30:53

Китай поставя стабилизирането на растежа като приоритет, опитвайки се същевременно да осъществи по-добра координация между противоепидемичните мерки и социално-икономическото развитие в критичен за икономическото развитие на 2022 г. момент.

На провелата се на 1 юни телеконференция с участието на над 100 000 представители на местните власти, премиерът Ли Къцян наблегна върху необходимостта от активно реализиране на мерките за стабилизиране на икономиката, подкрепата за бизнеса, заетостта и поминъка на хората.

Той призова за категорични действия, които да върнат икономиката към стабилното ѝ развитие, признавайки, че от март насам са налице трудности в няколко аспекта и до определена степен те са по-сериозни от тези през 2020 г., когато страната бе сполетяна от епидемията от COVID-19.

Според представители на правителството и анализатори, поддържането на стабилен ръст в момент на засилващи се неясноти в страната и чужбина е изключително важно, но в Китай са налице условия и той предприема бързи действия за постигане на тази цел.

На конференцията премиерът Ли Къцян подчерта спешността от реализирането на 33 мерки за стабилизиране на икономиката, приети на провелото се по-рано заседание на Държавния съвет, като посочи, че различните правителствени ведомства трябва да ги приложат на практика до края на месец май.

Според анализатори, заседанието е дало ясен сигнал за решимостта да бъдат предприети реални стъпки за стабилизиране на ръста, особено на местно ниво. От Китайската международна капиталова корпорация (CICC) считат, че мерките, насочени към насърчаване на растежа са по-силни от тези през 2020 г. и ще помогнат за възстановяването през второто полугодие.

Властите действат като представят конкретни мерки за по-добро използване на съществуващите активи, оказване на финансова помощ на вътрешните авиолинии и компаниите, борещи се с негативното въздействие на ограниченията, заради епидемията от COVID-19. Много местни власти, включително провинциите Хъбей, Хунан и Джъдзян реагират активно и вече представиха свои проекти за икономическо възстановяване.

Шанхай, чиято икономика бе сериозно засегната в резултат на над двумесечен локдаун, представи на 29 май 50 мерки за ускоряване на икономическото възстановяване. Властите там се ангажираха да съдействат за подновяване на работата във всички сектори и разширяват обсега на субсидиите за организиране на антиепидемични мерки и дезинфекция на предприятията, стабилизиране на индустриална верига и веригата за доставки в района в делтата на река Яндзъ, както и улесняване на вътрешната и международна логистика и транспортни канали.

След като местните власти бяха инструктирани до края на август да използват в общи линии специалните облигации, които имат право да издават за финансиране на инфраструктурни и други мащабни проекти, Китайската международна капиталова корпорация очаква инфраструктурните инвестициите тази година да нараснат с 8-10% в сравнение с предходната година, а темпът им на растеж да се ускори с 0,2%.

Въпреки че последната вълна от COVID-19 причини сериозен спад в редица показатели като заетост, промишлено производство, потребление на енергия и транспорт на стоки, по-дълбокото вглеждане в икономическата ситуация показва, че Китай разполага със солидна основа за устойчив растеж в краткосрочен и дългосрочен план.

Снабдяването на пазара със стоки е като цяло достатъчно. Пролетната сеитба премина нормално, като до 23 май 92,5% от предвидените площи са засети. Прибирането на лятната реколта започна в основните провинции, произвеждащи зърно. През април добивът на въглища, суров нефт и природен газ също е продължило да нараства в сравнение с 2021 г.

Правителството успява да поддържа инфлацията на ниско ниво, сравнено с покачващите се цени в световен план. Инвестициите също показаха тенденция към нарастване, като през първото четиримесечие тези в промишленото производство са нараснали с 12,2%, а в инфраструктура с 6,5% на годишна база.

Новите двигатели на икономическия ръст издържат на негативното въздействие на свързаните с епидемията от COVID-19 ограничения. Секторът на високите технологии се представя добре като производството на автомобили с нови енергии се е увеличило с 42,2%, а на соларни панели с 20,8% на годишна база.

Очаква се до 2025 г. вътрешното потребление да бъде задвижвано от 102 големи проекта в контекста на продължаващата урбанизация на страната. Неговата индустриална верига и верига за доставки се очаква да бъдат подобрени с появата на повече малки и средни високотехнологични фирми, специализиращи се в специфични пазарни ниши.

Малцина чуждестранни инвеститори са готови да се лишат от възможностите, предлагани от огромния китайски пазар. През първите четири месеца реално използваните чужди капитали в континенталната част на страната са нараснали с 20,5% на годишна база.

В Китай развитието е ключът за разрешаване на всички проблеми, заяви Ли Къцян на конференцията. От 2012 г. насам китайският БВП се е удвоил и през 2021 г. заема над 18% от глобалния. Китай успя да се справи и с проблема с абсолютната бедност.

Страната следва един общ принцип – да се работи за напредък при запазване на стабилността. През последните две десетилетия устойчивият икономически ръст създаде благоприятна среда за задълбочаване на структурните реформи, които на свой ред осигуриха дълготрайни стимули за растеж.

И през 2022 г. това ще продължи да бъде лайтмотив в усилията за продължаване на икономическото развитие, както бе посочено в доклада за работата на правителството и изтъквано в много случаи от държавните ръководители.

Признавайки „допълнителната слабост в глобалната икономика“ Гита Гопинат, заместник изпълнителен директор на Международната валутен фонд заяви, че ако Китай може да се справи с настоящите трудности, причинени от COVID-19, той ще остане един от важните двигатели на световния икономически ръст.

Класация