ООН: Китайските компании са ключови за глобалната устойчивост

2022-06-06 10:34:18

Китайските компании играят все по-голяма роля в колективните усилия на световната общност за постигане на устойчиво развитие, бе посочено на конференция в рамките на инициативата на ООН „Глобален договор“.

„Целите за устойчиво развитие не могат да бъдат постигнати без Китай и ангажирането на китайски компании“, каза Санда Оджиамбо, помощник-генерален секретар и главен изпълнителен директор на „Глобален договор“ във встъпителната си реч на срещата, която е най-голямата подобна за устойчивото развитие, с участието на хиляди представители на ООН, правителства, бизнеса, гражданското общество, академичните среди и различни други сектори.

Стартирала през 2000 г. от тогавашния генерален секретар на ООН Кофи Анан, инициативата „Глобален договор“ се превърна в най-голямата подобна за корпоративна устойчивост в света, и към момента тя включва повече от 15 000 компании и 3000 неправителствени организации от 162 държави.

Двудневната конференция миналата седмица, фокусирана върху Китай, бе под мотото „Устойчив, приобщаващ и справедлив преход към споделена визия за глобално развитие“. На нея лекторите представиха своите виждания за това как китайските компании продължават да допринасят за инициативата за глобална устойчивост, въпреки че са изправени пред безпрецедентни предизвикателства. Оджиамбо подчерта „огромния напредък, който Китай непрекъснато постига“ и припомни, че към момента страната е извадила успешно повече от 800 милиона души от крайна бедност, допринасяйки с близо три четвърти за намаляването на бедността в света. Китай, също така е най-бързо развиващият се пазар на инициативата „Глобален договор“ в Азиатско-тихоокеанския регион, и нарастващ брой негови компании се ориентират към мерки и политики за справяне с регионалните и глобални предизвикателства, каза Оджиамбо. По думите ѝ, тези фирми разбират, че отговорните бизнес практики са добри не само за страната, но и за бизнеса, затова участват активно в глобалните усилия за справяне със сериозни проблеми като изменението на климата, равенството между половете, достойната работа във веригите за доставки, както и устойчивата инфраструктура и инвестициите.

Тъй като китайската икономика се ориентира към нисковъглеродно развитие, „ООН трябва да отключи тази историческа възможност, за да подкрепи изравняването на траекторията на развитие на Китай с целите за устойчиво развитие“, подчерта Оджиамбо.

Според Доклада на ООН за устойчиво развитие от 2021 г., Китай се нарежда на 57-о място в света по този индекс, който отчита показатели като изкореняване на бедността, равенство между половете, добро здраве и благосъстояние, качествено образование, достоен труд и икономически растеж, както и действия на правителството срещу климатичните промени и националните цели в тази насока.

Китай също така е дом на най-големия брой компании от „Форчън 500“ и повече от 44 милиона малки и средни предприятия и според Оджиамбо, стартиралата от „Глобален договор“ китайска стратегия има за цел да ангажира по-голям брой фирми към ускоряване на мерките за постигане целите за устойчиво развитие.

Инициативата също така ще подкрепи приоритетите за устойчиво развитие на Китай, отразени в 14-ия петгодишен план (2021–2025). „Пътят за развитие на Китай е тясно свързан с останалите страни“, каза Оджиамбо, отбелязвайки, че развитието на инфраструктурата на Китай чрез инициативата „Един пояс, един път“, неговата дигитална трансформация чрез технологии и иновации, мерките за нисковъглеродно енергийно развитие, доброто образование и качествени работни места за следващото поколение са също цели за глобалното устойчиво развитие.

Джан Джун, постоянен представител на Китай в ООН, друг основен лектор на конференцията, призова „Глобален договор“ и участващите в него компании да бъдат по-активни в китайската инициатива за глобално развитие, която призовава международната общност да работи заедно за преодоляване на предизвикателствата и постигането на „по-силно, по-екологично и по-здравословно глобално развитие“.

Освен това посланикът каза, че китайските компании винаги са участвали активно в международното сътрудничество. „Докато търсят своето собствено развитие, те също допринасят за местното устойчиво развитие, като се интегрират в общностите и изпълняват своите социални отговорности“, посочи Джан.

Постоянният координатор на ООН в Китай Сидхарт Чатерджи каза, че светът е изправен пред „преломна точка в историята“, отбелязвайки, че страните в момента се намират на половината време, набелязано за постигане на целите за устойчиво развитие. Пандемията от COVID-19, съчетана с изменението на климата, засилващите се неравенства, нарастващите конфликти и рязко покачващите се цени отдалечиха света от постигането на тези цели, затова ООН винаги приветства инициативите на всяка държава-членка, която обединява идеи, капацитет и ресурси в подкрепа на целите за устойчиво развитие, каза той.

Гао Джъкай, директор на Китайския институт за енергийна сигурност и заместник-председател на Центъра за Китай и глобализацията, подчерта важността от изграждането на доверие за насърчаване на международното сътрудничество и партньорство в днешния свят. „Без доверие всичките ни усилия за постигане на целите за устойчиво развитие вероятно ще бъдат напразни“, каза той.

Класация