Правителството призова всички да работят за стабилизиране на икономиката

2022-06-03 14:06:33

Преди няколко дни Държавният съвет на Китай проведе национална телеконференция за стабилизиране на икономиката. Премиерът Ли Къцян каза, че трябва да се положат усилия, за да се гарантира, че икономиката ще постигне разумен растеж през второто тримесечие и нивото на безработицата да спадне възможно най-скоро. Той призова всички отговорни ведомства да засилят прилагането на мерките за стимулиране на икономиката. На заседанието беше определен пакет от 33 политики и мерки за стабилизиране на икономиката в 6 области, като всички власти по места трябва да издадат оперативни подробни правила за прилагане до края на май. Могат да бъдат приложени политики като подпомагане на бизнеса да запазва или разширява работните места.

Поради вълната от COVID-19 в Шанхай, Пекин и други градове и нестабилната международна ситуация, настоящият натиск към спад на икономиката продължава да се засилва. Поради това правителството реши допълнителен пакет от мерки за стабилизиране на икономиката, чиято цел е да я върне към нормалното ѝ развитие.

Премиерът Ли Къцян каза, че след март и особено пред април, показатели като заетост, промишлено производство, потребление на електроенергия и превоз на товари са спаднали значително и трудностите в някои аспекти и до известна степен са по-големи, отколкото през 2020 г. Той посочи, че развитието е основата и ключът към решаването на всички проблеми в Китай. За осъществяване на нормален противоепидемичен контрол и мерки са необходими финансови и материални ресурси, а за осигуряване на заетост, защита на препитанието на хората и предотвратяване на рискове е необходима подкрепа за развитието. Премиерът посочи, че в момента Китай се намира в критичен момент за определяне на икономическата тенденция за цялата година и призова всички власти по места да работят за връщането на икономиката към нормалното състояние. Правителството ще постави приоритет на стабилизиране на растежа, ще се съсредоточи върху защитата на бизнеса, ще работи за това през второто тримесечие да постигне намаляване на безработица и възможно по-скоро нормализиране на икономиката.

По отношение на финансовите политики, тази година ще бъдат удвоени редица мерки като приобщаващи малки и микро заеми, банките ще бъдат насърчавани да отлагат за година връщането на кредитите от малки, средни предприятия и индивидуални търговци, както и жилищни и на транспортни компании в затруднение.

„Това напълно отразява решимостта на страната да поддържа стабилен растеж. В настоящия критичен период е много необходимо да осигурим стабилността и възстановяването на икономиката възможно най-скоро“, коментира Уън Бин, главен изследовател в China Minsheng Bank. Според него, данъчните отстъпки и отлагането на плащания към бюджета и банките са значително увеличени и това ще помогне за намаляване на тежестта върху бизнеса и ще помогне на по-нататъшните фискални усилия за спасяване в проблемни области.

По отношение стабилизирането на индустриалната верига и веригата за доставки, правителството ще продължи да оптимизира мерките за възобновяване на работата и производството и да подобрява услугите за компаниите от т.нар. „бели списъци“. Целта е да се осигури безпрепятствен поток на товарите и се отменят непрактичните ограничения, които затрудняват движението. Заемите за гражданската авиация ще се увеличат със 150 милиарда юана, а индустрията ще бъде подкрепена и с издаването на облигации на стойност 200 милиарда юана. Освен това, ще се увеличат регулярно вътрешните и международните пътнически полети и ще се формулират мерки за улесняване на обмена на персонал между чуждестранни компании.

Според Уън Бин, отрицателното въздействие от ограниченията и противоепидемичните мерки върху икономиката вече се е проявило. През април производството и потреблението в Китай отбелязаха отрицателен ръст. Необходимо е епидемията да се овладее възможно най-скоро, да се ускори възобновяването икономическите дейности, и безпроблемното производство, транспорт и потребление. В тази връзка на заседанието бе посочена необходимостта да се отменят ограниченията за пътуване от районите с нисък епидемичен риск и непрактичните правила и такси.

По отношение на насърчаване на потреблението и ефективните инвестиции, бяха облекчени ограниченията за закупуването на автомобили, и бе подчертана необходимостта от реализирането на инфраструктурни проекти като съдействащи за заетостта и икономическия ръст. В тази връзка ще започне нов кръг от строителство и ремонт на пътища в селски райони и ще бъдат издадени облигации на стойност 300 милиарда юана за железопътно строителство.

Уън Бин каза, че в момента вътрешното търсене на Китай е сравнително слабо, потреблението очевидно е недостатъчно и растежът на инвестициите е намалял. Според него, пазарите на автомобили и на недвижими имоти са двата основни двигателя на вътрешното търсене, затова е нужно да им се обърне по-особено внимание.

По отношение на енергийната сигурност ще продължи добива на въглища, като ще бъде оптимизирана цялата верига, така че да се увеличи производственият капацитет и се ускорят доставките. Ще бъдат стартирани още една партида енергийни проекти.

Уън Бин анализира, че от миналата година международните цени на суровините са се повишили бързо. Кризата в Украйна допълнително повиши цените на енергията и другите суровини, а също внася инфлация в Китай. Политиката за осигуряване на доставки и стабилизиране на цените изигра положителна роля, но те ще трябва да бъдат развивани и надграждани, за да се гарантират доставки и стабилизиране на цените.

„Това заседанието е много навременно и необходимо, а мерките са добре насочени и всеобхватни. То отразява твърдата увереност на страната в подкрепа на стабилен растеж и куража да се справя решително с трудностите. То помага за формиране на синергия на макрополитиките и гарантира, ме икономиката ще продължи да работи нормално“, каза той.

Според анализи, китайската икономика е устойчива и има достатъчно пространство за прилагането на различни мерки и политики.

Класация