МВФ повиши тежестта на юана, насърчавайки по-нататък интернационализацията му

2022-05-20 14:23:55

Интернационализацията на китайския юан получи нов тласък, след като неотдавна Международният валутен фонд (МВФ) увеличи тежестта на юана в кошницата от валути със специални права на тираж от 10,92% на 12,28%.

За юана това бе първият преглед и коригиране на тежестта, след включването му през 2016 г. в кошницата ва МВФ. Според експерти, това решение е резултат от благоприятни фактори като нарастващия дял на китайския износ, което на свой ред допълнително ще насърчи интернационализацията на юана.

Освен тежестта на юана, МВФ увеличи също тази на долара от 41,73% на 43,38% и той остава най-голямата валута, а намаление има при еврото - от 30.93% на 29.31%, японската йена – от 8,33% на 7,59% и британския паунд – от 8,09% на 7,44%.

Изпълнителният съвет на МВФ определи тежестта на валутите на базата на развитието на търговията и финансовите пазари за периода 2017-2021 г., и представлява признание за китайските реформи във финансовата сфера.

Коментирайки увеличаването на теглото на юана, Уан Юсин, старши изследовател към „Банк ъф Чайна“ казва, че това се подкрепя основно от два фактора: увеличаването дела на Китай в световната търговия и нарастване в свободното използване на юана.

По думите му, във формулата за изчисляване на теглото на валутата делът на износа и степента на свободно използване представляват около 50%. Сред тях степента на свободно използване се състои от редица показатели, включително дела на юана във валутните резерви, валутни транзакции, международни банкови задължения и международни дългови ценни книжа.

От 2015 г. насам делът на износа на Китай се е увеличил като цяло, особено след началото на пандемията от COVID-19, а устойчивостта на индустриалната верига и веригата за доставки е помогнала той да нарасне въпреки глобалната тенденция към спад.

Например данните показват, че през 2021 г. общата търговия със стоки и услуги на Китай е нараснала до 6,9 трилиона долара, като страната се нарежда на първо място в света за две последователни години. В момента делът на износа на стоки за международния пазар е нараснал от 11% на 15%.

„Освен това през последните няколко години използването на юана в глобалните валутни резерви и валутните транзакции се е увеличило, което също доведе до повишаване на неговия“, казва Уан Юсин.

Според данните на „Валутна структура на официалните валутни резерви (COFER)“, публикувани от МВФ през март 2022 г., през четвъртото тримесечие на 2021 г. общите глобални валутни резерви в юани възлизат на 336,1 милиарда долара, което представлява 2,79% и рекордно високо. Валутните резерви в юани в момента са на пето място в света.

Уан Юсин посочва, че макар кошницата от валути със специални права на тираж на МВФ да не играе особена роля в практиката, тя има важно символично значение за интернационализацията на юана, и означава, че китайската валута е все по-призната от международните инвеститори. Във финансирането, валутните сделки и други сфери се използват все повече юани и те постепенно се превръщат във важно допълнение в международната валутна система, като тяхната роля и символно значение не могат да бъдат пренебрегнати.

„В бъдеще, с подобряването на пазарното разпознаване, повече глобални средства ще бъдат разпределяни като активи в юани съгласно стратегията за пасивна търговия, а сделките с деривати също ще се увеличат съответно. Така интернационализацията на юана ще навлезе в етап на стабилно развитие. Използването на международните инвестиции и финансиране, трансграничното разпределение на активи, валутните транзакции и международните резерви ще продължат да нарастват устойчиво“, посочва каза Уан Юсин.

Какво влияние оказва корекцията на теглото върху обменния курс на юана? Според Уан Юсин, това представлява положителен сигнал и напредък в международното използване на китайската валута, което може да подобри пазарните настроения в краткосрочен план, но ползите за трансграничните капиталови потоци ще бъдат повече в средносрочен и дългосрочен план. Въздействието върху текущата тенденция на обменния курс ще бъде ограничено.

Китайската народна банка заяви след решението на МВФ, че доверието и волята на Китай в реформите и отварянето няма да бъдат разклатени и страната ще продължи по този курс, включително по отношение на финансовия си пазар и опростявайки процедурите за навлизане на чуждестранни инвеститори, диверсифициране на инвестиционни активи, подобряване разкриването на данни, оптимизиране на бизнес средата и разширяване на междубанковия валутен пазар. Това непрекъснато ще повишава удобствата за инвестиране на китайския пазар и ще създаде по-благоприятна среда за чуждестранните капиталовложители и международни институции.

Класация