Колебанията в курса на юана изправят китайските износители и пред предизвикателства, и пред възможности

2022-05-09 14:58:07

Въпреки нарастващата несигурност в търговския сектор на Китай, произтичаща от проблеми като колебанията в курса на юана, продължаващата пандемия от COVID-19 и други неблагоприятни фактори, експертите и бизнеса като цяло очакват стабилен ръст на търговията тази година, тъй като много чужди клиенти попълват запасите си а правителството продължава да подкрепя частния сектор с различни стимули, повишавайки така доверието и способността на бизнеса да се справя с трудностите.

Един от основните фактори на несигурност, пред които са изправени износителите, са засилващите се колебания в обменния курс на юана, които водят до по-големи загуби или печалби за техния бизнес. Юанът се понижи рязко спрямо щатския долар от средата на април. В петък офшорният юан спадна под 6,73 юана за долар, докато този в страната се разменяше при курс 6,69 юана за долар – най-ниското ниво от ноември 2020 г.

Това се оказа полезно за някои търговски компании, които извършват плащания в долари. Според Дуан Лиенмин, мениджър в шънджънска фабрика за стъкло, компанията му е реализирала допълнителни печалби от обезценяването на юана. „Нашият бизнес с чуждестранни клиенти се урежда в долари и през последните две седмици спечелихме с 4 до 5 процентни пункта спрямо миналия месец“, казва тя.

Фабриката на Дуан изнася основно за Югоизточна Азия, Южна Корея, Южна Африка и Близкия изток. Фирмите, които извършват плащания в евро са в друга ситуация. Еврото е процес на стабилен спад спрямо юана от средата на 2020 г. В материал на авторитетното икономическо издание „Цайсин“ (Caijing) се цитира представител на компания за онлайн търговия с чужбина, според който загубите им от обменни курсове през 2021 г. представляват поне 10 процента от общия им доход. Компанията извършва плащания в евро.

Драстичните колебания в обменния курс на юана са резултат от турбулентна външна среда с непредвидими фактори като кризата в Украйна и се очаква да внесат повече несигурност в бизнеса на местните търговци. Но много компании също предприеха действия, за да намалят въздействието на подобни колебания върху техния бизнес.

Например, Цай Цинлян, генерален секретар на Асоциацията на производителите и търговците на коледна украса в град Иу, посочва, че волатилността на юана почти не е оказва влияние върху бизнеса на износителите на такива продукти, тъй като повечето от тях уреждат плащанията в китайска валута. „Не приемаме щатския долар, за да избегнем възможни колебания на обменните курсове“, казва той. Според Цай, въпреки външните трудности, продавачите на коледна украса в Иу за момента имат по-добър бизнес в сравнение с миналата година, тъй като поръчките са се увеличили с поне 10 процента за първите четири месеца. „Миналата година логистиката не беше гладка поради пандемията. Тази инвентарът на задграничните клиенти е почти изпразнен и те се опитват да го попълнят“, добавя той. Много клиенти също така са направили поръчки предсрочно тази година, за да избегнат потенциалното увеличение на таксите за доставка, което също е от полза за техния бизнес. Подкрепата от правителството е другата добра новина в трудната ситуация. Според Цай, властите на Иу насърчават местните компании да възобновят производство и да поддържат нормалното функциониране на веригата за доставки.

Миналата седмица на заседание на правителството бяха очертани мерки за подпомагане на търговците да преодолеят трудностите. Те включват потвърждаване за трасетата на ключови задгранични търговски дружества и гаранции за тях в области като производство, логистика и заетост. Правителството също така обеща да увеличи кредитната подкрепа за по-малките търговски компании, като например разширяване на мащаба на застраховката на краткосрочни експортни кредити и стабилизиране на обменния курс на юана.

Според специалисти, експортният сектор на Китай е изправен пред определени неблагоприятни фактори тази година, но общата среда не се е влошила значително досега.

„Конфликтът между Русия и Украйна ще окаже известно отрицателно въздействие върху износа на Китай, но само в ограничена степен. Като цяло ръстът на търговията в Китай вероятно ще бъде на нивото от миналата година“, казва Гу Сяосун, директор на Института за изследвания на АСЕАН към Хайнанския университет.

Според Ху Циму, главен научен сътрудник в Института за икономически изследвания на компанията Sinosteel, търсенето от чужбина няма да е толкова силно, колкото миналата година, тъй като някои поръчки ще се върнат обратно към други азиатски икономики. „Но възможността САЩ да намалят митата върху китайски стоки, както и нарастващите поръчки от азиатските страни след влизането в сила на Регионалното всеобхватно икономическо партньорство, са два благоприятни фактора за растежа на търговията тази година“, казва той, прогнозирайки, че износът на Китай все още може да постигнат двуцифрен ръст.

Според Ху Циму, опасността от непредвидими последици в резулутат на продължавата пандемия, все още остава и това хвърля несигурност върху общите икономически резултати на Китай. „Натискът върху Китай да постигне ръст на БВП от 5,5 процента е сравнително висок и зависи от бъдещия модел на развитие на пандемията“, смята той. При добър сценарий се очаква растежът на БВП да достигне дъното през второто тримесечие и да започне да се възстановява през третото, докато инвестициите в инфраструктура ще помогнат за засилване на икономическия растеж до желаното ниво.

Класация