Делът на производството в ръста на БВП се е възстановил през първото тримесечие

2022-05-06 15:27:17

През първото тримесечие добавената стойност на производството в Китай е било най-високия дял от БВП от 2016 г. насам. Изправен пред много несигурни фактори, Китай предприема множество мерки за стабилизиране на индустриалната верига и веригата за доставки, насърчаване на стабилния растеж на индустрията и поддържане на стабилен дял в производството.

Преди 2021 г. делът на китайската производствена индустрия преживя години на спад. През 2011 г. той бил 32,06%, а до 2020 г. спадна до 26,18%. До 2021 г. делът на преработващата промишленост ще се върне към положителен растеж, достигайки 27,4%, което е увеличение от 1,1 процентни пункта на годишна база.

Производството е основата на една държава. Китайското правителство многократно е подчертавало запазването на стабилен дял в производствения сектор. Така например, през следващите пет години то се ангажира да прилага по-задълбочено стратегията за изграждане на силно производство, както и за първи път акцентира върху „поддържането на цялостната стабилност на производствената индустрия“.

Лиу Сю, старши вицепрезидент на uthinktank, каза в интервю, че историческата практика на икономическо развитие в страните по света е доказала, че производството е ключът към една държава да бъде конкурентноспособна, поддържайки вътрешната икономическа стабилност, създаване на работни места и стимулиране на важни за растежа области.

От опита на развитите страни, спадът в дела на производството, включително и на заетите, е неизбежен резултат от икономическото развитие и индустриализацията. Въпреки това, в сравнение с развитите промишлени страни, Ли Иджун, бивш министър на индустрията и информационните технологии, каза преди време, че има проблем с преждевремения и бърз спад в дела на китайската производствена индустрия.

След световната финансова криза през 2008 г. важността на производството отново излезе на преден план. Развитите страни в Европа и САЩ ускориха прилагането на стратегията за „реиндустриализация“, Китай предложи стратегията на „производствена мощ“, а нововъзникващите икономики ускориха превръщането си в нова „световна фабрика“.

На този фон през първото тримесечие на тази година делът на китайската производствена индустрия продължи да нараства. Хан Дзиенфей, заместник-директор на Института по индустриална икономика, смята, че това се дължи на строгите антиепидемични мерки и политиката за стабилен икономически растеж, които положиха основата за устойчивото развитие на производството. От друга страна, индустрията е по-малко засегната от епидемията от COVID-19, отколкото индустрията на услугите.

Според Лиу Сю, през последните години Китай е реализирал ключови технологични пробиви и постепенно се появяват резултатите от неговите политики за технологични иновации като подкрепа на специализирани и нови индустрии. Особено в областта на високотехнологичното производство и производството на оборудване, индустриалната конкурентоспособност и пазарното пространство постепенно се подобряват. В допълнение, туризмът и други сфери в сектора на услугите обаче остават силно засегнати от епидемията и техният дял е намалял.

Въпреки това несигурността у нас и в чужбина се увеличава. Повлияни от неблагоприятни фактори като разпространението на епидемията и геополитическите конфликти през март, някои показатели на промишлеността се забавиха значително, а натискът от спад се увеличи допълнително.

Например, до 21 март средната дневна стойност на индекса на поток от товари в Китай през март се е увеличила с 2,6% на годишна база, рязък спад от темпа на растеж от 6,2% през предходния февруари. Син Гуобин, заместник-министър на индустрията и информационните технологии каза, че спирането на една компания за производство на автомобилно оборудване, електроника и други индустрии в региона на делтата на река Яндзъ може да засегне голям брой фирми в индустриалната верига и веригата за доставки.

Изправени пред тези проблеми различни ведомства в Китай взеха мерки, за да осигурят плавния поток на товари и логистика. Министерството на индустрията и информационните технологии и други институции обявиха на четири пъти компании в т.нар. „бял списък“ с общо повече от 2000 фирми, също така и официални мерки срещу запасяването и завишаването на цените. Освен това правителството въведе серия от мерки за спасяване на малките и средни предприятия.

От дългосрочна гледна точка Хан Дзиенфей вярва, че нововъзникващите индустрии като нови енергийни превозни средства и нови материали ще доведат до трансформация и надграждане на традиционните индустрии, да се ускори култивирането на информационни технологии от ново поколение, превозни средства с нова енергия, оборудване от висок клас и други напреднали производствени индустриални клъстери, да се разшири допълнително потреблението в ключови области като превозни средства с нови енергии и интелигентни домашни уреди и се увеличи приноса на вътрешното търсене към растежа на производството.

Лиу Сю казва, че е необходимо да се насърчава регионалната синергия, да се разшири отварянето към външния свят, да се реализира ефективна координация и свързване на индустриалните вериги, да се ускори изграждането на вътрешен цикъл, да се намалят производствените разходи и да се подобри ефективността на производството. Това трябва да става на фона на засилване на международното сътрудничество и по-нататъшно разширяване на външните пазари.

Класация