Китай ще позволи на бизнеса да отлага социалноосигурителни плащания, за да се справи с трудностите

2022-04-15 09:29:30

С усложняването на международната обстановка, причинено от конфликта в Украйна, пазарът на зърнени храни, енергийни ресурси и стоки за широко потребление се промени рязко. Същевременно Китай се оказа изправен пред нова сериозна вълна на епидемията от COVID-19 в ключови райони, което създаде допълнителни трудности за бизнеса и икономиката. Според проучване на Държавното статистическо управление и данни на Китайската асоциация за логистика и покупки, през март индексът на търговската дейност на непромишленото производство е бил 48,4%, което е намаление с 3,2% в сравнение с по-миналата година.

На този фон на провелото се на 6 април заседание на правителството бе решено да бъдат приети няколко мерки в помощ на бизнеса.

На първо място, Китай ще позволи за определено време отлагане внасянето на социални и пенсионни осигуровки за компаниите, преминаващи през трудности, и ще насърчава застрахователните фондове ги подпомагат в поддържане на разходите за заплати и обучение.

На второ място, на заседанието бе посочено, че макар основните икономически показатели на Китай в момента да са в норма, вътрешната и външна среда са изправени пред нарастващи трудности и предизвикателства, някои от които неочаквани. В тази връзка премиерът Ли Къцян наблегна на усилия за по-добра координация между антиепидемичните мерки и социално-икономическото развитие. Решенията от последната национална работна конференция по въпросите на икономиката, които са залегнали и в приоритетите на правителството за 2022 г., трябва бързо да бъдат въвеждани в практиката, добави той.

Особен акцент ще бъде оказването на по-голяма помощ за компаниите, сериозно засегнати от негативно влияние на епидемията и тези, които са спирали производството и временно са затваряли, за да се постигне основната цел за използване на работна ръка. „Най-големият натиск върху бизнеса в момента е внасянето на социални осигуровки. Това, което правителството може да направи е да удължи временно срока за внасяне на тези задължения и да регулира политиката си, съобразно промените в ситуацията“, каза Ли Къцян.

За сектори за обществено хранене, продажби на дребно, туризъм, гражданска авиация и транспорт, мерките за отлагане внасянето на пенсионните осигуровки ще влязат в сила през втората половина на тази година.

Политиката за разширяване обсега на помощта срещу безработица също ще продължи да действа за определено време. Всички безработни, които са включени в програмата, ще продължат да получават помощи до края на годината. Всички работници-мигранти, загубили работата си, заради епидемията, ще получат временни компенсации. Ще бъде увеличен процентът на възстановяване на събрани осигуровки за безработица на малките предприятия, които не са съкратили или са съкратили в малък обем служители, като върнатите средства ще бъдат от 60% до 90% от внесените. Допълнително, на различни фирми ще им бъде позволено да вземат средства от фонда за осигуряване срещу безработица, които да използват в програми за професионални обучение.

Рекредитирането на земеделски и малки компании ще бъде увеличено, като тук ще се използват инструменти за подкрепа като инклузивни заеми. „През последните години се въздържаме от прекомерното печатане на пари. Трябва да проучваме всички възможни средства за стабилизиране на очакванията и съдействие за потреблението и инвестициите. Това не може да бъде реализирано при отсъствие на финансовата подкрепа. Повече основани на пазара подходи ще бъдат използвани“, заяви Ли Къцян.

Премиерът също подчерта, че правителството ще продължи да проучва и други мерки за финансова подкрепа на потреблението и ефективните инвестиции. Ще бъде насърчавано разширяването на финансовите услуги за градските жители и подобрено предоставянето на държавни жилища за нуждаещите се, в допълнение към финансирането на важни инфраструктурни проекти. Ще бъдат положени усилия за сравнително бързо увеличаване на средносрочните и дългосрочните заеми за производителите.

Пенсионните осигуровки в Китай са едни от най-високите, които плащат работодателите – 20%, докато осигуреното лице внася 8%. Ако една компания си спести този разход, като отложи плащането му, това може да се окаже решаващо за преминаването през трудни периоди, като настоящия, и да ѝ даде възможности за развитие в бъдеще. Затова поетапното отлагане на пенсионните осигуровки е ефективна мярка за справяне с негативното влияние от епидемията и помага на много компании да поддържат нормална работа и да не съкращават служители.

Същевременно обаче съществуват опасения, че тази мярка ще нанесе сериозен удар върху китайската пенсионна система. Реално погледнато обаче, това ще бъде в краткосрочен план, тъй като в момента в системата постъпват повече средства, отколкото се харчат, и тя има достатъчно капитал и буфери, за да се справи с трудности.

Затова като цяло очакванията са политиката за поетапно отлагане на социалноосигурителните плащания на компаниите и други мерки за облекчаване на бизнеса да бъдат ефективни и помогнат, особено на малките и средни предприятия, да преминат през трудностите и се върнат към растежа.

Класация