Китай започна кампания срещу извънредния труд

2022-04-08 09:27:22

От март най-малко девет големи градове и провинции, включително Пекин, Шандун, Анхуей, Хънан, Гуанси, Цинхай, Хунан, Хубей и Дзянси, обявиха, че ще проведат разследвания и ще предприемат мерки за справяне с проблема с извънредния труд, който в последно време влезе във фокуса на обществото.

Наскоро Пекинското общинско бюро за човешки ресурси и социално осигуряване издаде „Известие за по-нататъшни дейности за защита правата и интересите на трудещите се, свързани с тяхното работното време, почивка и ваканция“. От 15 март до 15 май в целия град ще бъде извършена проверка дали извънредният труд се полага съобразно закона и съответните правила, която ще обхване ключови отрасли и предприятия. Подобни мащабна кампания за спазване на трудовото законодателство е рядкост през последните години, което е и причина за зачестилите нарушения от компаниите.

Според властите, ако бъдат установени незаконни действия като принудителен или институционализиран извънреден труд, който не е договорен със синдикатите и работниците, виновните за тях ще бъдат подвеждани под отговорност, а имената на компаниите, както и особено тежки нарушения ще бъдат публично оповестявани в медиите.

През последните години, благодарение на свирепата конкуренция между интернет компаниите, в Китай нашумя моделът „996“, който означава, че един служите работи 6 дни в седмицата от 9 сутринта до 9 вечерта.

И макар да се прилага на практика, той е в разрез с трудовото законодателство, което предвижда удължаване на работното време само след консултации със синдикатите и работниците, като то не може да надвишава един час дневно. В случай на извънредни обстоятелства, налагащи по-дълъг работен ден, това трябва да става при гарантиране здравето на работещите, но и в този случай за не повече от три часа дневно и 36 часа месечно.

Предвид това, ясно е, че моделът „996“ е сериозно нарушение на закона и кампанията на властите за справяне с подобни практики цели да даде ясен сигнал – превърналият се вече в култура за много индустрии и компании извънреден труд трябва да спре, а достойнството на работещите и тяхното право на личен живот да се уважава.

„Моделът „996“ нарушава трудовото законодателство, дехуманизира компаниите и не отговаря на душевните очаквания и желания на работещите и обществото. Той не трябва да се превръща в тенденция“, казва Су Хайнан, изследовател към Китайското трудово общество.

Фън Уънмън, ръководител на Отдел за изследване на социалното развитие към правителствения Център за изследване на развитието, казва, че регистрират трудови злополуки, свързани с прекомерното полагане на извънреден труд. Според него обаче, все повече хора обръщат по-голямо внимание на условията на труд и трудовите права, а съзнателността на младите, търсещи по-добри условия на труд, се засилва. Много фактори тласкат развитието на цялото общество към нов етап, в който да се отделя по-голямо внимание на правата и интересите на работещите и се постигне баланс между работа и свободно време.

Някои компании вече поеха инициативата да отменят модела „996“. Су Хайнан вярва, че практиката да се принуждават служителите да работят извънредно и жертват здравето и личното си време в името на корпоративната печалба и развитие, не може да издържи дълго. На фона на акцента, който Китай поставя върху насърчаването на общото благосъстояние и управлението и функционирането на различните икономически субекти в съответствие със закона, идеологията на бизнес мениджърите претърпя известна промяна, което е добро явление, добавя Су. По думите му, от една страна регулаторните органи и общественото мнение трябва да обърнат повече внимание на феномена извънреден труд и да настояват компаниите да спазват стриктно трудовото законодателство, да излагат на показ и лошите и добрите примери. От друга страна, ако работещите са изправени пред принудителен или полупринудителен извънреден труд, те трябва да бъдат смели и не се колебаят да защитават правата си в съответствие със закона. Освен това мениджърите трябва да променят представите си за степента, в която могат да използват трудовите ресурси на своите компании, и да зачитат правата на работещите.

Фън Уънмън е на мнение, че е необходимо допълнително оптимизиране на законодателството, включително като бъдат въведени наказания за принуждаването към извънреден труд, определяне и разграничаване между необходим и своеволен извънреден труд, насърчаване бизнеса да спазва и прилага правилата. „Необходимо е да се създаде ефективен механизъм, който да има както стимули, така и наказания, и да се подобрят вътрешните и външните механизми за надзор“, смята Фън Уънмън. Според него, трябва също да бъдат установени ясно каналите за правата на трудещите се и се формира система, при която тези права ще бъдат своевременно и ефективно защитени.

Класация