Финансовата комисия на Държавния съвет даде важни сигнали за развитието на капиталовия пазар

2022-03-25 14:44:11

Преди дни Комисията по финансова стабилност и развитие към Държавния съвет проведе специално заседание, на което бе обсъдена текущата икономическа ситуация и въпроси, свързани с капиталовия пазар. След него, А-акциите на китайските борси, които се понижаваха в продължение на много дни, започнаха рязко покачване и инвеститорите показаха видима активност.

Какви сигнали даде тази важна среща към пазарните играчи?

1. Увеличаване на доверието и стабилизиране на пазарните очаквания.

Заседанието посочи, че антиепидемичните мерки и икономическото и социалното развитие трябва да вървят ръка за ръка, така че да не се допуснат резки промени и сривове на националното стопанство и капиталовия пазар.

В момента глобалното разпространение на COVID-19 продължава, геополитическите конфликти, нестабилността на световните и вътрешните финансови пазари се засилва, увеличават се външната нестабилност и несигурност.

 Дзън Ган, заместник-директор на Националната лаборатория за финанси и развитие, коментира, че Финансовата комисия е отговорила положително на ключови въпроси от които се интересува пазара и това е довело до стабилизиране на неговите очаквания и перспективите за реализиране на целта за икономическия растеж от 5,5%.

Джао Сидзюн, директор на Китайския институт за капиталовите пазари към Китайския народен университет, отбеляза, че поставянето на целта за „поддържане на гладкото функциониране на капиталовия пазар“ като еднаква по важност цел с „поддържане действието на икономиката в разумен диапазон“ е безпрецедентно.

„Това има общо с последните колебания на пазара, не само на фондовия, но също така и на периферните, на пазарите в Хонконг и стоковите борси, и отразява важността на капиталовия пазар за икономиката“, посочва той.

2. Паричната политика трябва да бъде проактивна и да се върви намаляване на лихвените проценти.

На заседанието бе изтъкнато, че по отношение на макроикономическите мерки, трябва да се изпълняват решенията на ЦК на ККП, за да се стимулира ефективно икономиката през първото тримесечие.

Подчертано бе особеното значение на паричната политика, която предвижда нови кредити за поддържане на умерен растеж. Данните показват, че кредитите в юани са се увеличили с 1,23 трилиона през февруари, което обаче е спад от 125,8 милиарда юана на годишна база. Сред тях средносрочните и дългосрочните кредити за жилищния сектор имат исторически спад от 45,9 милиарда юана през февруари.

„Това показва, че нуждите от финансиране на реалната икономика са недостатъчно удовлетворени и склонността към риск на банките е твърде ниска. В този случай необходимостта от намаляване на лихвите нараства. Чрез понижаване на лихвения процент, от една страна, може да се стимулира нуждата от финансиране на реалната икономика, а от друга, да се разширят възможностите на финансовите институции. По-голямо пространство за марж на лихвите ще насърчи банките да насочват по-добре средства към бизнеса“, казва Уан Дзинуън, директор на Центъра за макроикономически изследвания към банка „Миншън“, добавяйки, че вероятността от последващи намаления на лихвените проценти не е малка.

3. Промени в политиката за кредитиране на пазара на недвижими имоти

На заседанието беше изтъкнато, че по отношение на компаниите за недвижими имоти е необходимо своевременно проучване и предлагане на ефективни планове за предотвратяване и намаляване на рисковете, както и подкрепа за преминаване към нов модел на развитие.

Данните показват, че от януари до февруари площта за продажба на търговски жилища в цялата страна е намаляла с 9,6% на годишна база, а продажбите са спаднали с 19,3%.

Дун Симяо, експерт от China Merchants Union Finance обяснява, че средносрочните заеми за домакинствата са се увеличили по-малко на годишна база през февруари, което отразява факта, че пазарът на недвижими имоти все още е сравнително муден, а желанието на клиентите да купуват не е високо. Според него, това може да насърчи повече градове и банки да коригират политиките си, особено по отношение на кредитирането, като предложат например облекчаване на условията по заеми, намаляване размера на първоначалната вноска, понижаване на лихвените проценти, в резултат на което пазарът да се раздвижи. По-важното е, че е необходимо допълнително да се проучат нови модели за развитие на сектора на недвижимите имоти, включително като се ускори развитието на пазара на дългосрочно отдаване на жилища под наем и се насърчи изграждането на апартаменти на достъпни цени.

Джао Сидзюн е на мнение, че последните правителствени мерки показват, че индустрията на недвижимите имоти трябва енергично да развива в бъдеще отдаването под наем на жилища и да се насърчава трансформацията, така че да се предотврати безредната експанзия.

4. Предпазливо прилагане на рестриктивни мерки

На заседанието се подчерта, че е необходимо да се прилагат активно политики, които са полезни за пазара, и се прибягва предпазливо до въвеждането на рестриктивни мерки. Всяка политика, която има значително въздействие върху капиталовия пазар, трябва да бъде предварително обсъдена и координирана с финансовите власти, за да се поддържа стабилността и се постигне очаквания ефект.

Дун Симяо казва, че капиталовият пазар на Китай е тясно свързан с развитието както на реалната икономика, така и с надеждите на стотици милиони обикновени инвеститори за печалби, което го прави ключов за финансовата и социалната стабилност. Предотвратяването на резки промени и поддържането на стабилното му развитие е не само отговорност на финансовите органи, но и системна задача на правителството. Затова на заседанието беше подчертано, че политиките, които оказват значително влияние върху капиталовия пазар, трябва да бъдат предварително съгласувани с всички компетентни органи.

Класация