През 2022 г. икономическата политика на Китай ще има за цел справяне с предизвикателствата и гарантиране на стабилността

2022-03-18 09:58:06

На провелата се неотдавна пета сесия на 13-ото Общокитайското събрание на народните представители китайският премиер Ли Къцян представи доклад за работата на правителството като обяви, че целта за икономическия ръст за 2022 г. е 5,5%. „Задълбоченият анализ на събитията в страната и чужбина показва, че тази година нашата страна ще се сблъска с много повече рискове и предизвикателства и ние трябва да полагаме продължителни усилия, за да ги преодоляваме“, заяви той.

Подходът на Пекин за стабилизиране на икономиката произтича от осъзнаването както за вътрешните, така и външни рискове, като бе признато, че колебанията в цените на стоките ще продължат, а разширяването на вътрешното потребление би могло да се окаже ключов метод за възстановяване на цялостното потребление и инвестиции през тази година.

Целта за 5,5-процентов ръст е по-висока от прогнозите на Международния валутен фонд и Световната банка. Фокусът, който Пекин поставя върху стабилното развитие на фона на новия натиск от спад е сигнал, че китайската икономика вероятно ще запази ръста си и в бъдеще.

По отношение на заетостта, правителството си постави за цел откриването на 11 милиона нови работни места в градовете и максимално ниво на безработицата там от 5,5%, като и двете цели са постижими.

Миналия месец Държавната комисия за развитие и реформи обяви, че насърчаването на предприемачеството и даването на възможности за работа на завършилите университети в Китай ще бъде приоритет тази година. Политиката е важна тъй като ръстът на стартъпите ще съдейства за възстановяването на пазара на работна ръка.

С приблизително 10,76 милиона студенти, които се очаква да завършат тази година, целта на Пекин да увеличи кредитирането на малкия бизнес (от големите банки) с над 40 процента тази година е позитивен знак, тъй като този ход може да създаде условия, благоприятни за подкрепа на работните места, както и за развитието на фирмите, които са ключови за китайската икономика. В крайна сметка 80 процента от градската заетост в Китай се осигурява от малки фирми.

Други по-важни цели за 2022 г. включват намаляване на бюджетния дефицит до 2,8% от БВП и 3% прогнозна инфлация.

Страната ще продължи и с ангажимента си за отваряне на своята икономика чрез серия от мерки като оптимизиране на външната търговия и бизнес средата за чуждестранни компании. Това решение е явна подкрепа за чуждестранните компании и е важно за техните оптимистични очаквания, отразени в проучване на Министерството на търговията.

Намаляването на данъците и таксите са най-директната, справедлива и ефективна мярка в помощ на бизнеса, заяви премиера Ли Къцян на провелата се пресконференция след края на парламентарната сесия. Той определи мащаба на данъчните облекчения и намалявания на 2,5 трилиона юана (400 милиарда долара). Малките фирми и едноличните търговци ще имат приоритет при данъчните облекчения, които ще бъдат приключени преди края на юни. Сред мерките на правителството са също така пускането на ваучери за стимулиране на потреблението,

Отмяната и намаляването на данъци е основната макрополитическа мярка, която очакват компаниите, заяви Ли Къцян, уточнявайки, че правителството вече е спестило на бизнеса 8,7 трилиона юана от 2013 г. досега, когато започна данъчна реформа и въвеждане на ДДС. Ли каза, че правителството следи ситуацията на пазара и е забелязало някои трудности в областта на местните данъци. За да подкрепи властите по места да се справят, правителството ще увеличи с 18% тяхното финансиране, което ще достигне 9,8 трилиона юана – нещо рядко през последните години.

„Тъй като глобалните цени на стоките продължават да се повишават, проблемите с предлагането и натиска от повишаващата се инфлация ще се проявят по-късно тази година, а цените на суровините ще продължат да растат. Отмяната на данъци ще смекчи негативното влияние и предоставя подкрепа за насърчаване на потреблението“, казва Джими Джу от Fullerton Research в интервю за КМГ. „За компаниите, мерките за намаляване и отмяна на данъци биха могли да повишат оборотните им средства. Те ще са от полза за създаване на повече работни места и инвестиции“, добавя той.

Като цяло докладът за работата на правителството е показателен за насоката, в която Пекин възприема социалното и икономическо развитие и политиките ще бъдат насочени към справяне с възможните предизвикателства и запазване на стабилността.

Класация