„Стабилност“ ще бъде ключовата дума за китайската икономика през настоящата година

2022-03-11 09:36:22

Ежегодният доклад за работата на правителството, представян пред сесията на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП), е барометър, по който външният свят може да съди за тенденциите в развитието на китайската икономика и общество.

Тази година в него думата „стабилност“ и „стабилизиране“ се споменава 76 пъти по отношение на всички важни аспекти, свързани с функционирането на националното стопанство.

На първо място, стабилизиране темпа на растеж на БВП, чиято прогнозна цел бе определена за 5,5%. Според Дун Ю от Института за планиране на развитието към университета „Цинхуа“, обявените от правителството 5,5% са малко по-високи от пазарните очаквания и това вероятно цели да повиши на доверието в китайската икономика.

Поради ограниченията и предизвикателствата от епидемията от COVID-19, средният темп на растеж на китайската икономика за 2020 и 2021 г. бе 5,1%. През 2022 г. външната среда ще е още по-сложна и несигурна и страната ще изпитва троен натиск от свиване на търсенето, трусове в предлагането и слаби очаквания. Тези очаквания на Пекин се припокриват като цяло с доклад на Световната банка от началото на януари, в който се предвижда, че икономиката на Китай ще нарасне тази година с около 5,1%.

Дун Ю смята, че растеж от 5,5% ще бъде трудно постижим, като мнението му е отглас от постановките в самия доклад на правителството, посочващ, че ще бъде необходима „упорита работа“, а формулирането на целта е признак за проактивния подход на властите. „Давайки си сметка за сложността и трудността на ситуацията у нас и в чужбина, трябва да си поставим такава цел, при която всички ще могат да се съсредоточат върху икономическото развитие“, се посочва още в доклада за работата на правителството.

„Целта за 5,5% растеж е в съответствие с 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие и особено дългосрочните цели до 2035 г. Според разчетите, за постигане на дългосрочната цел за нивото на БВП на глава от населението, средният годишен растеж на Китай трябва да бъде над 4,7%, така че е нужно да поддържаме определена скорост през първите няколко години от 14-тата петилетка“, казва Дун Ю.

По последни данни от януари и февруари тази година темпът на растеж на производството на електроенергия в Китай е бил около 6,7%, а износът за чужбина запазва двуцифрен ръст. Хъ Лифън, директор на Държавната комисия за развитие и реформи, посочи пред депутатите: „Имаме пълна увереност, основа, условия и способности да продължим да поддържаме икономическата активност на Китай в разумни граници, така че да постигнем задачите за тази година“.

На второ място, очаква се „стабилизиране на инвестициите“ и увеличаване на бюджетните разходи с 2 трилиона юана. „Инвестициите са важна отправна точка за икономически растеж“, казва Лин Ифу, почетен декан на Института за национално развитие към Пекинския университет и бивш главен икономист в Световната банка. Инвестиционните цели могат да бъдат трансформиране на селата, изграждането на тръбопроводи, транспортна и друга инфраструктура, включително свързана с 5G и комуникациите. Важна инвестиционна цел, според Лин Ифу, може да бъдат и проекти за постигане на въглероден неутралитет от страната.

За да се изпълнят тазгодишните цели и задачи за развитие, правителството ще залага на „устойчиви и ефективни макрополитики“ и проактивни фискални мерки. През 2022 г. мащабът на бюджетните разходи ще бъде 26,7 трилиона юана или увеличение с над 2 трилиона спрямо миналата година.

Една от важните им цели ще бъде да се стимулират ефективните инвестиции. Тази година правителството определи квота за специалните облигации, емитирани от местните власти, в размер на 3,65 трилиона юана.  

Сян Дун, заместник-директор на Отдела за изследвания към Държавния съвет, посочи на брифинг в рамките на сесията на ОСНП, че Китай има голям потенциал и пространство за разширяване на ефективните инвестиции. Общият размер на държавните инвестиции ще се увеличи и в сравнение с миналата година, а частните ще продължат да заемат най-големия дял. „Ще използваме оптимално държавните инвестиционни фондове и ще насочваме ефективните инвестиции“, посочи той.

На трето място, правителството ще работи за „стабилизиране на очакванията на пазара“, поставяйки си за цел разкриването на над 11 милиона нови работни места в градовете.

„Задачата за стабилизиране на заетостта е още по-трудна“, се посочва в доклада, а Уън Бин, главен анализатор в банка „Миншън“ припомня, че миналата година, при високия темп на растеж на китайската икономика от 8,1%, са създадени 12,69 милиона нови работни места в градовете. Въпреки че годишната задача е изпълнена, мащабът на новите работни места е все още по-нисък от нивото за периода 2013-2019 г.

„Миналогодишното преизпълнение на целта за разкриване на нови работни места бе 15,4% и това е най-ниското ниво от 2009 г. насам. Тази година темпът на икономически растеж ще бъде по-нисък от миналата, а „изтеглящата“ роля на икономическия растеж върху заетостта също може да намалее“, обяснява Уън Бин.

Според Дун Ю, стабилизирането на заетостта зависи от стабилизирането на компаниите, а то на своя страна – от устойчивите очаквания.

На 5-и т. м. министърът на финансите Лиу Кун каза, че намаляването на данъците и таксите е важна мярка за стабилизиране на бизнеса и осигуряване на заетост през последните години, както и оцеляването на пазара.

Според доклада на правителството, тазгодишният пакет от мерки за данъчни облекчения ще има четири основни характеристики: те ще достигнат рекордните 2,5 трилиона юана; ще бъдат по-прецизирани особено по отношение на малките, средни предприятия и едноличните търговци; „спестените“ около 1,5 трилиона юана ще бъдат насочени към бизнеса; централното правителство ще засили значително финансовия поток към местните власти, за да гарантира нормалното прилагане на данъчните облекчения.

Уан Имин, заместник-председател на Китайския център за международен икономически обмен, казва, че икономиката на страната е „устойчива“ и разполага с „инерция“ да върви напред. „Китайската икономика показа устойчивост под натиск, създава възможности на фона на предизвикателствата и направи нови пробиви на фона на промените. Краткосрочният икономически спад не промени основата за дългосрочно подобрение“, категоричен е той.

Класация