Китай започва годината на тигъра с амбициозни инфраструктурни проекти

2022-02-25 09:47:01

В началото на китайската Нова година започна работата по голям брой мащабни инфраструктурни проекти на различни места в страната.

Изправена пред тройния натиск от свиване на търсенето, проблеми в предлагането и отслабване на очакванията, китайската икономика през 2022 г. ще продължи да се стреми към поддържането на относителна стабилност и реализиране на възможен напредък. И от решаващо значение за това ще бъдат ефективните инвестиции.

Непосредствено след Пролетния празник, провинциите Шаанси, Фудзиен, Хубей и други дадоха старт на строителството на различни проекти.

На 7 февруари, първият работен ден след празника, властите на Шаанси представиха 963 ключови проекта на провинциално и общинско ниво, инвестициите в които ще бъдат 447 милиарда юана. Същия ден и провинция Фудзиен обяви големите си, общо 230, проекта за първото тримесечие на годината с инвестиции от близо 240 милиарда юана.

На 8 февруари Хубей представи своите проекти за първите три месеца – общо 1913 с обща инвестиция от 1,4 трилиона юана, включващи промишлено развитие, инфраструктура, подобряване на поминъка на хората и други области.

Освен това, новата зона „Сюн'ан“, недалеч от Пекин, стартира 43 проекта, предвидени за първото тримесечие, с обща инвестиция от 60,1 милиарда юана. В Шъдзяджуан започна реализацията на 469 проекта с обща инвестиция от 100,17 милиарда юана, а в Шънян – 432 проекта за близо 380 милиарда юана.

Към момента властите на всички провинции и автономни райони в Китай са обявили докладите за своята работа през 2022 г., където фигурират инвестиционните им цели.

Сред тях умерено нарастващите капиталовложения в инфраструктура са един от приоритетите, а другият фокус е върху изграждането на нова инфраструктура, нов кръг на урбанизацията, транспортното строителство и проекти за опазване и консервация на водни ресурси.

В доклада за работата на съчуанското провинциално правителство за 2022 г. се дефинира цел за увеличение с 8% на инвестициите в дълготрайни активи и се насочва вниманието към реализацията на 700 ключови проекта, сред които 100 за насърчаване и увеличаване на новата инфраструктура, урбанизация, транспорт и опазване на водните ресурси. Особени усилия ще бъдат положени за ускоряване на изграждането на мрежи от гигабитови оптични кабели, интегрирани центрове за големи данни и станции за зареждане и смяна на батерии на електромобили.

Провинция Хънан предложи да реализира инвестиции в дълготрайни активи от 2,8 трилиона юана през цялата година, от които 1,8 трилиона юана ще отидат за проекти на стойност над 100 милиона юана. Провинцията ще ускори изграждането на нова инфраструктура и ще добави 40 000 нови 5G базови станции.

Уън Бин, анализатор в банка „Миншън“ (Minsheng Bank) казва, че ефективните инвестиции играят ключова роля за стабилизирането на растежа в краткосрочен план и ще помогнат за оптимизиране на икономическата структура в средносрочен и дългосрочен. По думите му, повишената инвестиционна и промишлена активност в началото на годината ще играе ключова роля за предотвратяване забавянето на икономиката през първото тримесечие.

Разширяването на ефективните инвестиции изисква подкрепата на реални пари. Затова от началото на годината към реалната икономика се насочиха повече нови заеми. Според данни на Китайската народна банка, увеличението на социалното финансиране през януари 2022 г. е с 6,17 трилиона юана, което е с 984,2 милиарда повече от същия период на миналата година. Сред тях заемите в юани, отпуснати на реалната икономика, са се увеличили с 4,2 трилиона, най-високото за един месец, и ръст от 380,6 милиарда на годишна база.

Същевременно се ускори издаването на нови специални облигации, подпомагайки капиталовите нужди за изграждането на местната инфраструктура. Министерството на финансите определи нов лимит на дълга на местните власти от 1,79 трилиона юана през 2022 г., от които общият лимит е 328 милиарда, а специалният – 1,46 милиарда.

От гледна точка на капиталовите инвестиции, новодобавените специални облигации бяха използвани за инфраструктура на общински и индустриални паркове – 165,35 милиарда юана, транспортна инфраструктура – 105,51 милиарда юана, социални предприятия – 76,3 милиарда юана, достъпни жилища – 64,69 милиарда юана, селско, горско стопанство и опазване на водни ресурси – 44,06 милиарда юана, екология – 16,88 милиарда юана, 11,53 милиарда в енергийна и логистична инфраструктура за студена верига.

„Целта на паричната и фискалната политики е да поддържат стабилен растеж“, казва Уън Бин, добавяйки, че условията за корпоративно финансиране са се подобрили и търсенето на пари се е повишило. За да се стабилизира растежа в бъдеще, трябва да продължат мерките за разширяване на вътрешното търсене и укрепване на външното. Трябва също така да се подобрява координацията между фискалната и паричната политики, да се отговаря на пазарните очаквания възможно най-скоро, да се повишава доверието в политиките и се гарантира, че икономиката няма да изпитва сътресения.

Класация