Зимната олимпиада задава насока за нисковъглеродно и устойчиво развитие

2022-02-04 15:09:53

Китай изпълни своя ангажимент да организира „зелена“ Зимна олимпиада с използването на енергия от възобновяеми източници за захранване на автомобили, спортните съоръжения и жилищните сгради.

На 24 януари в една от трите зони, където ще се провеждат състезания – Джандзякоу, бе пусната в действие станция за зареждане на автомобили с водород. Тя също така предлага и оборудване за мобилно зареждане с капацитет от 70 МРа, разработено от Китайската енергийна корпорация (CHN Energy). По думите на управителя ѝ Фу Сянжу, „станцията предлага възможности за зареждане на всякакви видове автомобили на водородно гориво и електромобили“.

Повече от 700 автомобила на водород ще бъдат използвани по време на Олимпиадата. Те ще могат да бъдат зареждани в 30 станции, изградени от „ПетроЧайна“, „Синопек“ и други компании. Общо 200 захранвани от водород автобуси, оборудвани с разработени от Китай горивни клетки (Hydrogen Teng) ще транспортират участниците в Зимните олимпийски и параолимпийски игри. Автомобилите на водород могат да се движат до 630 километра с едно зареждане и при минус 30 градуса, което отговаря на изискванията да работят при ниска температура.

Китайски енергийни компании проучват и други възобновяеми енергийни източници освен водород за Олимпийските игри.

Така например, „Гуохуа“ (Guohua Energy Investment Co. Ltd), която е част от Китайската енергийна корпорация, оперира седем вятърни парка с 961 турбини в Джандзякоу, чийто капацитет е 1,6 милиона киловата.

„Ние сме от първата група компании, които предлагат чиста енергия за захранване на съоръженията за Зимната олимпиада. Нашият дял в общата електроенергия за игрите е 24%“, обяснява Фън Уейцян от Китайската енергийна корпорация.

Робърт Лоурънс Кун, президент на американската Фондация „Кун“ и експерт по Китай, следи с особен интерес как Китай ще изпълни обещанието си да организира за първи път в историята на големи спортни състезания въглеродно неутрални Зимни олимпийски игри. По думите му, на Запад някои са скептични към това, тъй като преди предишната зимна Олимпиада също беше прокламирано, че тя ще разчита на енергия от възобновяеми източници и интелигентни технологии, но това не се случи на практика.

„Китай е решен да не се нареди в списъка с неуспехи. През юни 2019 г. страната обяви „План за управление на въглерода по време на Зимните олимпийски и параолимпийски игри“, който се фокусира върху въпросите за енергията, строителството, транспорта и намаляване на въглеродни емисии. Китай има двойна мотивация – да продължи да популяризира нисковъглеродния начин на живот сред гражданите, както и да подчертае националните цели за постигане на пик на въглеродните емисии до 2030 г. и въглероден неутралитет до 2060 г.“, казва Кун.

„Всички 26 състезателни съоръжения за игрите се захранват на 100% с енергия от възобновяеми източници. Центърът за медии в Йенцин се захранва от фотоволтаици, а олимпийското село разполага с високоволтови електродни нагреватели за вода. За първи път в историята на зимните олимпиади производството на сняг ще става от въглероден диоксид, а не от фреон, който е вреден за озоновия слой. Тази технология позволява да бъде повишена с 30% ефективността в производството на сняг и снижава практически до нула въглеродните емисии.

Благодарение на екотехнологии покривът на Националната зала за шорттрек тежи с 1/4 по-малко от това, което би било ако се използваха традиционни начини за изграждането му.

Процентът на превозните средства с нови енергия, които ще обслужват спортистите и участниците в олимпиадата, е най-висок в сравнение с предишните – 100% от леките автомобили и 86% от автобусите.

Благодарение на екологичните технологии, използвани за модернизиране на съществуващите и изграждането на нови спортни съоръжения, очакванията са да бъдат използвани около 400 милиона киловатчаса „зелена“ електроенергия, с което ще бъдат спестени 128 000 тона въглища и 320 000 тона въглероден диоксид.

Зимните олимпийски игри в Пекин са тестово поле за много нови и екологични технологии и не би било пресилено да се каже, че те ще изиграят роля на пилотна програма за устойчиво развитие, от което нашата планета се нуждае, за да се справи с климатичните промени. А за самия Китай оттук насетне предизвикателството ще бъде как водещите екотехнологии, използвани в Зимните олимпийски игри, да бъдат популяризирани и използвани широко. „Ако това стане Китай ще получи и друг златен медал“, категоричен е Робърт Лоурънс Кун.

Класация