Китайската икономика е изправена пред нова ситуация: БВП нараства, но раждаемостта намалява

2022-01-30 14:22:50

Неотдавна Националното статистическо бюро публикува годишния си доклад за състоянието на националната икономика през 2021 г., от който става ясно, че БВП се очаква да бъде 114,367 трилиона юана, преминавайки границата от 110 трилиона, а темпът му на да достигне 8,1%, което е по-добро от прогнозната цел от 6%.

„Китайската се справя добре”, смята Яо Дзинюен, правителствен съветник и бивш главен икономист в Националното статистическо бюро. Той вярва, че въпреки сложните проблеми, трудности и предизвикателства, китайската икономика е постигнала добри резултати за 2021 г., а основните показатели надминават очакванията и показват нейната вътрешна жизненост и потенциал .

Яо Дзинюен посочва, че оценката за икономическата ситуация трябва да се опира на четири основни фактора.

Първо, по отношение темпът на икономически растеж, 8,1% е неочакван ръст, който е постигнат трудно.

Второ, що се отнася до заетостта, натискът върху нея беше доста висок миналата година, но с 12,69 милиона нови работни места беше надхвърлена заложената от правителството цел от 11 милиона. Средният за страната процент на безработица в градовете за цялата година е 5,1%, и е по-нисък от прогнозираните 5,5%.

Трето, световната инфлация в момента е относително сериозна. В САЩ тя достигна най-високи стойности от 40 години насам, докато цените в Китай остават сравнително ниски и стабилни, нараствайки с 0,9% през 2021 г., завършвайки целта за регулиране от около 3%.

Четвърто, от гледна точка на международния платежен баланс, миналата година вносът и износът на стоки надхвърлиха 39 трилиона юана, с темп на растеж от 21,4%, което се равнява на рекордните 6,05 трилиона долара. Валутните резерви на Китай са 3,3 трилиона долара и остават най-големи в света.

Пред какви предизвикателства ще бъде изправена китайската икономика през 2022 г.?

На централната работна конференция по икономическите въпроси бе посочено, че страната пред троен натиск от свиване на търсенето, проблеми с предлагането и понижаване на очакванията. В момента растежът на вътрешното търсене е по-слаб от този на външното, рентабилността на средните и надолу по веригата предприятия е по-слаба от тази в горната ѝ част, а оперативните трудности на малките и микро предприятия са по-големи от тази на големите и средните предприятия.

Според Уън Бин, анализатор в China Minsheng Bank, за да се гарантира нормалното функциониране на икономиката е необходимо допълнително да се разшири вътрешното търсене и да се стабилизира външното. Според него, мерките за подкрепа на растежа в различни аспекти трябва да продължат и в бъдеще, като на следващия етап е необходима допълнителна координация на различните макрополитики. От една страна, на базата на доброто използване на вече прилаганите мерки, все още е необходимо повече форми на структурни политики за осигуряване на прецизна подкрепа в ключови моменти като напр. нарастващ низходящ натиск върху икономиката и нарастващи трудности в ключови области и слаби връзки. От друга страна, необходимо е постоянно справяне с различни вътрешни и външни рискове, за да се формира безопасна и стабилна среда за възстановяване на икономиката.

През 2021 г. „тройката“, движеща икономически растеж – потребление, инвестиции и износ, имат различни резултати, като експортът се е представил най-добре. „В сравнение с годините преди епидемията, приносът на нетният износ се е увеличил значително, този на потреблението – леко, а на инвестициите е спаднал значително. Това е главно поради силното външно търсене, което стимулира високия растеж на износа на Китай“, обяснява Уън Бин. По думите му, в близко бъдеще ще стартират големи инфраструктурни проекти по места и се очаква инвестициите в този сектор да се ускори през годината. Потреблението през декември е нараснало само с 1,7%, като една от причините за това е влошаване на епидемичната ситуация се влошава в някои региони и свързаните с това ограничения.

Според Яо Дзинюен, през 2022 г. разширяването на вътрешното търсене, особено нарастването на вътрешното потребление, трябва да се разглежда като ключова задача. Необходимо е да се проучи по всеобхватен начин как да се разшири потреблението, така че то да играе в пълнота ролята си за насърчаване на икономическото развитие.

В правителствения доклад за състоянието на икономиката през 2021 г. сериозно внимание е отделено и на демографските въпроси. Данните показват, че през 2021 г. населението на страната се е увеличило в абсолютни числа с 480 000 души спрямо предходната. В същото време броят на новородените през годината е би 10,62 милиона, и е по-нисък в сравнение с 2020 г.

Фън Уънмън, директор на Отдела за проучване на обществото към правителствения Център за изследвания на развитието, смята, че продължаващият и през 2021 г. спад на раждаемостта, се дължи на няколко причини, като например дълбоките промени на обществените нагласи и представи за семейство, брак и плодовитост, и по-малкият брой на жените в детеродна възраст (15-49 години) – през миналата година те са били с 5 милиона по малко в сравнение с 2020 г.

В краткосрочен план, поради въздействието на епидемията, някои семейства отлагат раждането на дете, най-вече заради неудобствата за получаване на здравни грижи. Освен това, в условията на проблеми и трудности пред икономиката, в материалното положение на някои семейства са настъпили промени, които засягат репродуктивните решения и забавят планирането на дете.

Фън Уънмън посочва, че е необходимо да се въведат целенасочени мерки за обръщане на тенденцията към намаляване на раждаемостта и да се положат усилия за промяна на ценностните ориентации сред младите, свързани с нежеланието да се създава семейство и се раждат деца. И това – по думите му – е мисия на цялото общество.

Освен това трябва да се положат усилия за премахване на негативното въздействие на епидемията върху раждаемостта. Всички населени места трябва да предоставят здравни услуги, които са както безопасни, така също удобни и достъпни. В същото време икономическите политики трябва да увеличат допълнително подкрепата за малките и средните предприятия и да стимулират тяхната жизненост, за да увеличат възможностите за заетост и по този начин се подобрят доходите на гражданите, социалната сигурност и социално подпомагане, както и да повиши спокойствието на младите, че ще могат да родят и отгледат безпроблемно своите деца.

Класация