Седмица след влизане в сила на РВИП първите резултати от него са налице

2022-01-14 14:45:24

На 1 януари 2022 г. официално влезе в сила Споразумението за регионално всеобхватно икономическо партньорство (РВИП), което маркира установяването на най-голямата в света зона за свободна търговия и с него са свързани надежди за активизиране на ръста на външната търговия на страните-участници, включително Китай.

„РВИП предвижда система от икономически и търговски правила с високи стандарти, обхващаща много области като намаляване и освобождаване от мита, улесняване на търговията, отваряне на сферата на услуги за инвестиции, обмен на бизнес персонал, електронна търговия, защита на интелектуалната собственост и т.н. То ще даде нов импулс за преоформянето на глобалния икономически и търговски ред“, каза Сю Дъшун, експерт в Министерството на международната търговия и икономическото сътрудничество.

За безпроблемното прилагане на споразумението, Министерство на търговията, Главната митническа администрация и други китайски ведомства организираха образователна и обучителна кампания още отпреди година.

На 1 януари в митницата на град Циндао издаде първия в Китай сертификат за произход по стандартите на РВИП на повече от 2800 тона калциев хлорид на компанията Qingdao Gulf Group Co., Ltd.

„С този сертификат митото, което ще платим след доставката на стоката в Япония ще бъде намалено от 3,3% на 3%“, казва Лиу Кун, бизнес мениджър на компанията, добавяйки, че благодарение на РВИП по техни разчети ще спестят от вносни мита в Япония в рамките на годината около 1 милион юана. След като Токио завърши процеса на коригиране на митническите ставки в съответствие с изискванията на РВИП, техният размерът и освобождаването от мита ще бъде разширено допълнително.

РВИП не само намалява разходите за мита в трансграничната търговия между страните, но също така въвежда серия от улесняващи мерки като независима система за деклариране на произход за одобрени износители, за насърчаване на евтиния и ефективен поток от стоки и производствени суровини.

Джоу Юшън, директор на Отдела за мита в митницата на Нанкин, заяви, че според разпоредбите на РВИП всеки член ще приеме два модела за сертифициране, а именно сертификат за произход и независима декларация на одобрен износител. След влизането в сила на РВИП, широкото използване на модела за сертифициране на независима декларация от одобрени износители значително ще улесни процеса на сертифициране на произхода, което ефективно ще намали разходите за корпоративно съответствие и ще оптимизира митническото освобождаване.

SMC (China) Co., Ltd., производител на пневматични компоненти, които изнася за 78 страни и региони, е една от първите компании в Пекин, която е усетила ползата от РВИП.

„Ние изнасяме много продукти за страните от РВИП, за които се изисква декларация за произход. Според предварителни оценки, ще плащаме 30 милиона юана данъци по-малко през първата година от влизане в сила на споразумението“, обяснява Гуо Лиеншън, отговарящ за митническите въпроси в SMC (China) Co., Ltd.

Ключово за РВИП е т.нар. одобрен износител, който се отнася до предприятие, което, както е определено от митниците съгласно закона, може да издаде декларация за произход на стоките, които се изнасят или произвеждат стоките с квалификациите за произход съгласно съответното преференциално търговско споразумение.

Според представител на Пекинската митническа служба, за да стане одобрен износител една компания трябва да отговаря на три изисквания: да бъде висококачествено митническо сертифициращо предприятие, да овладее правилата за произход съгласно съответните преференциални търговски споразумения и да разполага с цялостната система за управление на квалификационните документи. Пекинската митническа служба се е свързала с компании за сертифициране, за да им помогне да се ориентират бързо в РВИП и предлагат ефективни услуги за регистрация на одобрени износители за квалифицирани компании.

Системата за одобряване на износител е един от акцентите в прилагането на РВИП и също така важна мярка за улесняване на сертифицирането за произхода. Предприятие, което става одобрен износител, не е необходимо да поръчва своите стоки за износ. За да кандидатства за сертификат за произход от митниците, то може самостоятелно да издаде декларация за произход по всяко време. Ефектът е еквивалентен на сертификата за произход, издаден от митниците, а ефективността на митническото оформяне на предприятието ще бъде значително подобрено.

РВИП също е предпочитано от вносителите. След влизането в сила на споразумението, първите вносни стоки вече са пристигнали на пристанището „Хуанган“ в град Шънжън още на 1 януари. Това са 5,6 тона отразяващо фолио, произведено в Япония, което е проверено и пуснато от митницата. Според Чън Гуоган, отговарящ за митническите въпроси в компанията Shenzhen Jiuli Supply Chain Co., Ltd., фолиото ще бъдат изпратено директно във фабрика, а част от крайните продукти от него, отново ще бъдат изнесени за пазари от РВИП.

Преференциалните митнически политики, предвидени в РВИП не само намаляват значително производствените разходи на предприятията в региона, но и носят на потребителите повече висококачествени продукти на по-ниска цена.

Според Ю Бънлин, директор на Отдела за международни икономически и търговски отношения в Министерството на търговията, след влизането в сила на споразумението страните ще поемат ангажименти за отваряне на своите пазари на стоки, услуги и инвестиции. Улесняването на търговията и инвестициите ще бъдат гарантирани, индустриалните вериги и веригите за доставки – по-интегрирани, а регионалните инвестиции – по-активни.

Класация