Китай навлиза в нов етап на инфраструктурни инвестиции

2022-01-07 09:08:03

Като важна част от плана за стабилизиране на икономическия растеж, Китай планира засилване на инвестициите в инфраструктура. Наскоро редица местни власти представиха списъци на важни проекти за 2022 г. в секторите за транспорта, енергетиката и други, които трябва да съдействат за дългосрочното и висококачествено развитие на съответните региони. Заедно с това те се опитват да гарантират финансовото обезпечаване на проектите. Предварително бе определена квотата на т.нар. специални облигации, емитирани от местните власти, в размер на 1,46 трилиона юана. Провинциите Хъбей, Дзянси, Шанси, Джъдзян оповестиха планове за емитиране на специални облигации за първото тримесечие на 2022 г.

Експерти прогнозират, че наред с ускореното планиране на важни инфраструктурни проекти и финансовата подкрепа, инвестициите в инфраструктурни проекти ще се увеличат, тъй като очакванията са те да се превърнат в един от основни двигатели за растеж и подкрепа на макроикономиката.

Неотдавна Комисията за развитие и реформи на Гуандун обяви, че провинцията планира да вложи 900 милиарда юана във важни проекти, което е с 100 милиарда повече в сравнение с предходната година. Ще се ускори изграждането на досегашните проекти и ще започнат нови, като транспортни, хидроенергийни съоръжения и градски тръбопроводи.

В момента китайската икономика е изправена пред натиск от свиване на търсенето, има вероятност от появата на събития, които да повлияят върху капацитета на производството и окажат негативно влияние върху предлагането, съществуват очаквания за забавяне ръста на брутния вътрешен продукт. На провелото се неотдавна заседание на ЦК на ККП за икономическата политика бе посочено, че през 2022 г. трябва да се работи за запазване на стабилността и се върви към оптимално инвестиране в инфраструктура.

Представители на бизнеса посочват, че инвестициите в инфраструктурата са приоритет при разширяване на вътрешното потребление и стабилизиране на икономиката, и местните власти интензивно планират мерки в подкрепа на стабилния им ръст. Неотдавна плановиците на Нинся-хуейския автономен район, провинция Цинхай и други райони определиха важните проекти за първото тримесечие и цялата 2022 година. Нинся планира старта на 100 важни проекта, включително важни инфраструктурни и такива за опазване на околната среда. Определени бяха и приоритетите в работата на икономическата зона Чънду – Чунцин, като бе планирано изграждането на 160 важни проекта, сред които е съвременна инфраструктурна мрежа, в които ще се инвестират 2 трилиона юана.

Държавната комисия за развитие и реформи и Министерството на промишлеността и информационните технологии излязоха с призив да се планират редица нови инфраструктурни проекти в сферата на 5G и високоскоростния широколентов интернет, в които ще бъдат вложени 2 трилиона юана. Ще се ускори реализирането на важните проекти, определени в 14-ата петилетка, регионалните стратегически планове и годишни задачи на местните власти.

Специалните облигации, емитирани от местни власти, играят важна роля за разширяване инвестициите и за запазване на стабилния икономически ход. На провелата се неотдавна пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет заместник-министърът на финансите Сю Хунцай заяви, че предвид факта, че през първото тримесечие на 2022 г. икономическият ръст ще бъде подложен на натиск от спад, Министерството на финансите е определило по-висока квота за емитиране на специални облигации в размер на 1,46 трилиона юана. Министерството е изискало от различните местни власти през първото тримесечие на годината да емитират и използват облигациите, с цел те да играят позитивна роля за стабилизиране на инвестициите и икономическия ръст.

Сю Хунцай заяви, че Министерството на финансите ще задължи местни власти възможно най-скоро да прилагат квотата за съответни проекти. През първото тримесечие на 2022 г. трябва да бъдат емитирани и използвани специални облигации в сравнително голям обем, добави той.

Заместник-директорът на Изследователския институт при Центъра за ценни книжа „Юекай“ Луо Джъхън заяви пред медии, че стабилизирането на инвестициите ще се превърне в приоритет в близко бъдеще, защото то ще бъде от полза за удържане на натиска от спад на икономиката, както и ще играе важна роля за оптимизиране на структурата на предлагането. Финансирането на инфраструктура ще съдейства за стабилизиране на икономическия ръст, компенсиране на недостатъци и подобряване на структурата на предлагането. Ускореното емитиране на специалните облигации ще предостави силна подкрепа за стабилизиране на инвестициите.

Неотдавна Държавната комисия за развитие и реформи представи „Насоки за по-нататъшното насърчаване на реформата за утвърждаване на инвестиционни проекти“, в които предвиждат опростяване на процедурите, за да се мотивират инвеститорите и се стимулира ролята на капиталите за икономическия ръст.

Според прогноза на Финансовия център при Комуникационната банка, през 2022 г. благодарение на ускорените инвестиции в инфраструктурата се очаква ръст на капиталовложенията в тази сфера от 5%. Инфраструктурни проекти в областта на новите енергии, новите материали и дигитализацията ще играят значителна роля за стимулиране ръста на цялостните инвестиции. Урбанизацията, изграждането на големи хидроелектрически обекти, проекти за свързаност между различните региони ще съдействат и за ръста на инвестициите в инфраструктура.

Заместник-директорът на Изследователския институт при Центъра за ценни книжа „Юекай“ Луо Джъхън прогнозира, че от една страна инвестициите ще се насочват към засилване на обществените услуги като градска трансформация, рехабилитацията на подземни тръбопроводи в градовете, подобряване на съоръжения в жилищните квартали и други. От друга страна инвестициите ще се насочват към сектори като нови енергии и нова инфраструктура като 5G мрежата, дигитализация, изкуствен интелект и други, които са от полза за оптимизиране на индустриалната структура и повишаване на производствения ефективност.

„През 2022 г. вложенията в инфраструктурата ще са важна подкрепа за ръста на инвестициите“, заявява Фан Жуоин от Института за финансови изследвания. Според нея, ускоряването на инвестициите в инфраструктурата е приоритет за разширяване на ефективните капиталовложения и вътрешното потребление. „Намираме се в ключов период на трансформация от стари към нови двигатели на икономическия ръст. Чрез оптимално инвестиране в инфраструктурата ще се предостави основа на трансформацията и надграждането на индустриална структура и подкрепа на дигиталната икономика и нисковъглеродното развитие“, казва тя.

Класация