Стратегията за съживяване на селата дава все по-видими резултати

2021-12-17 08:55:23

Тази година е първа от 14-та петилетка (2021-2025) и ключова за консолидирането и разширяването на резултатите от политиката за намаляване на бедността и насърчаване на програмата за съживяване на селските райони.

В резолюцията, одобрена от провелия се неотдавна шести пленум на ЦК на ККП се посочва, че от 2012 г. насам близо 100 милиона души от 832 окръга в страната, класифицирани като бедни, са издавени от това състояние. Това представлява също така предсрочно изпълнение с десет години на целта в Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

За да се повишат способностите на хората, избавили се от бедността, да осигуряват поминъка си със собствени усилия, а не да разчитат единствено на помощи от държавата, от тази година във всички области първостепенна задача е да бъде предотвратено връщането обратно в бедността на уязвимото население. За целта се осъществява динамичен мониторинг и към края на октомври обект на такова наблюдение са били 5,26 милиона души, като при 75% от тях е елиминиран риска от връщане към бедността.

Подкрепата за производства като отглеждането на типични за отделните райони земеделски култури и животни, предоставяне на необезпечени и преференциални заеми на бедни домакинства, подобряване на селската инфраструктура и преселване в по-благоприятни за работа и живот райони са част от мерките, в резултат на които Китай успя да се избави от абсолютната бедност. Данните показват, че към края на октомври 31,11 милиона бедни са си намерили работа, а поне един от членовете на семействата, които са били преселени, са си намерили постоянен източник на трудови доходи.

„Икономическата жизненост и устойчивостта на районите, засегнати от бедност, се подобряват“, каза Джан Ци, директор на Института за намаляване на бедността към Пекински нормален университет. По думите му, комплексното развитие на селските райони полага солидна основа за тяхното реално съживяване.

Времето на открито е студено, но оранжериите за зеленчуци във Фунан, провинция Анхуей, са пълни с работници, които събират поредната реколта. „Домакинствата, които произвеждат разсад, получават субсидия от 400 юана на 1 му, а селото помага с микрокредити. Помага ни земеделска асоциация, която следи за производството, грижи се за продажбите и други въпроси. Помощта ѝ е голяма и сега сме наистина сигурни, че работата, която вършим има смисъл“, казва Сун Хунтао, работник в оранжериите.

Тази година започна да функционира Национално бюро за съживяване на селските райони, а под ръководството на Централната ръководна група за работа в селските райони системата и механизмът за тази програма бяха допълнително оптимизирани, като институционалната ѝ рамка непрекъснато се разширява и усъвършенства.

„Благодарение на микрокредити успяхме да се избавим от бедността, а впоследствие земеделският заем ни помогна да разширим производството. Сега сме сигурни, че можем да постигнем всичко“, казва Ли Инджао от окръг Люлин, провинция Шанси, който заедно с други 11 бедни домакинства са изградили 42 зеленчукови оранжерии.

„През тази и следващите пет години новият кръг от реформи в селските райони ще бъде насочен върху регулиране на взаимоотношенията между производителите и земята, акцентирайки на модернизиране на земеделието, подкрепа за дребните стопани, така че съживяването на селските райони наистина да се случи“, обяснява министърът на земеделието и селските въпроси Тан Жъндзиен.

Тази година в страната бяха създадени 50 модерни съвременни селскостопански парка, 300 селскостопански центъра и 200 демонстрационни паркове за селско предприемачество и иновации. Промишлената верига, веригата на доставки и веригата на стойността бяха надградени в процеса на интеграция. Модернизацията на селското стопанство и селските райони е стремеж ни стотици милиони стопани. Понастоящем приносът на националния селскостопански научно-технически прогрес достигна ново ниво от 60%, а степента на цялостна механизация при отглеждането и прибирането на реколтата е достигнала 71%.

Класация