Реформите в механизма за ценообразуване на електроенергията, добивана от въглища, започват да дават ефект

2021-11-26 09:19:11

През последните месеци Китай, както много други части на света, се оказа изправен пред проблем с недостига на електроенергия и за да се справят с него, властите в различни части на страната въведоха ограничения за производството. Същевременно, на 12 октомври Държавната комисия за развитие и реформи публикува нови правила за ценообразуване на електроенергията, добивана от въглища, с което бе направена сериозна стъпка към по-пазарно ориентиран подход в сектора.

Каква е ситуацията месец по-късно? Как се промени цената на електроенергия в различните провинции? Преодолян ли бе недостигът?

От дълго време цената на въглищата се определяше от пазара, а тази на тока – от държавата. Тази ситуация затрудняваше производителите на електроенергия , особено когато цените на въглищата се повишаваха.

През 2019 г. Държавната комисия за развитие и реформи обяви промяна на механизма за ценообразуване на добиваната от въглища електроенергия, което се предвиждаше да се промени от планово към пазарно на принципа „базова цена плюс плаваща добавка“. „Тази реформа даде тласък на преминаването към пазарно определяне на цената на електроенергията. През 2020 г. над 70% от нея се формираше в резултат на търговията на пазара“, казва Уан Дзинсун, директор на Дирекцията по ценообразуване към Държавната комисия за развитие и реформи.

Трансформациите в глобалната енергетика от началото на тази година отразиха и в Китай, водейки до промени в предлагането и търсенето на въглища и произвежданата от тях електроенергия. По данни на Държавното статистическо управление, през септември цената на въглищата се е увеличила в сравнение с август, като нейният ръст е довел до повишаване на разходите на компаниите за производство на електроенергия и недостига на предлагането. В тази ситуация Държавната комисия за развитие и реформи одобри нови корекции в механизма за ценообразуване, чиято цел е да го направят още по-пазарно ориентиран. Според Уан Дзинсун, приоритет в настоящата реформа е либерализация в два аспекта – първо, цената на електроенергията, добивана от въглища, да се формира изцяло на пазарен принцип, и второ, продажбите ѝ също да се извършват съобразно пазарните правила, като се премахва плановата продажба за компании и фабрики. В момента единственото цената на електроенергията за бита и в земеделието остава извън пазарните механизми.

Новият механизъм за ценообразуване предвижда електроенергията, добивана от въглища, да има плаващ диапазон, който се повишава от досегашният минимум от 10% и таван от 15% до 20% и в двете посоки.

Към момента повече от 20 провинции в страната вече са въвели новия механизъм. На 15 октомври в Шандун бе осъществена първата сделка по новите правила за 11,07 милиарда киловатчаса електроенергия на цена по-висока с 19,8% в сравнение с базовата.

Повишаването на цената на добиваната от въглища електроенергия стимулира работата на ТЕЦ-овете. „Преди, когато цената на въглищата се повишаваше бяхме на загуба и нямахме голям стимул да работим с пълни мощности“, казва представител на Шандунската електрическа компания, добавяйки, че сега нещата са по-добри за производителите.

Как обаче се отнася бизнесът, потребяващ електроенергия, към нейното поскъпване. Множество компании заявяват, че са готови да поемат по-големи разходи. Г-н Джоу от компания за производство на електроника в гр. Джандзяган, провинция Дзянсу, казва, че преди ограничаването на производството заради квотите за ток е отложило изпълнението на поръки за компанията и им е причинило големи загуби. Според него, по-скъпата електроенергия сега ще повиши разходите им за производство, но все пак е приемливо, тъй като ще приключат в срок поръчките и няма да плащат неустойки.

Повишаването цената на електроенергията за производството има и друг ефект – ще накара предприятията да избягват пиковото време за потребление на ток. Лин Нан от строителна компания в Шанхай казва, че в момента там се прилагат диференцирани цени в различните части на денонощието. „Съобразявайки се с разходите за строеж по време на началния и последния етап, които не са толкова интензивни, ние избягваме използването на ток през пиково време и работим през нощта“, обяснява той.

Реформирането на механизма за ценообразуване е важно звено от усилията за преодоляване недостига на въглища и ток. Заедно с това комплексните мерки като гарантиране предлагането на въглища и стабилизирането на цената им способстват за стабилността на пазара на електроенергия.

Представител на Държавната енергийна корпорация заяви, че една от мините им – „Шъндун“ в град Шануан може да произвежда по 40 000 тона въглища на ден, от които се генерира 130 милиона киловат часа електричество. Според данни на Държавната комисия за развитие и реформи, наред с увеличаване производството на въглища, от ноември насам доставките за ТЕЦ-овете в страната е по-голямо от нуждите им. Това доведе до стабилизиране на цените. На неотдавнашна среща на китайската Асоциация за производство и продажба на въглища повече от 10 компании заявиха, че ще намалят цените до под 1000 юана на тон. Представител на Държавната електроразпределителна корпорация (State Grid) заяви, че в момента предлагането и търсенето на електроенергия се връща към нормалното си положение. По думите му, предлагането на въглища за производство на електроенергия се увеличава, а натрупаните запаси могат да стигнат за 20 дни в случай на нова криза. До 6 ноември, с изключение на най-енергоемките и замърсяващи околната среда предприятия, чието потребление остава ограничено, останалите клиенти на мрежата могат да използват електроенергия нормално.

Промените в механизма за ценообразуване на електроенергията, заедно с други административни и пазарни средства, предоставят ефективна гаранция за стабилността на енергийните доставки в Китай. По думите на Уан Кун от компанията за търговия с ценни книжа „Синйе“, страната ще успее да постигане целите си за пик на въглеродните емисии до 2030 г. и въглероден неутралитет до 2060 г. „Цената на електроенергията отразява трансформацията към нисковъглеродна икономика. Наред с подобряването на индустриалната структура в унисон се променят енергийната структура и системата за ценообразуването на електроенергията“, добавя той.

Класация