С мета вселената идват нови възможности

2021-11-19 10:26:45

Концепцията на Марк Зукърбърг за мета вселената, свързано с преименуването на „Фейсбук“ в „Мета“ разрази истинска буря в света. Множество китайски и чужди технологични компании се впуснаха да я коментират, а свързаните с тях концептуални акции на капиталовия пазар скочиха рязко. Така например, А-акциите на борсите в континенталната част на Китай увеличиха доходността си значително в рамките на 20 търговски дни.

Мета вселената предизвика също голям интерес и сред обикновените хора. „Какво представлява тя?“, „Ще се срине ли в бъдещо човешкото общество такова, каквото го познаваме?“, „Ще се родят ли друг тип общества?“, „Ще имаме ли нови възможности за забогатяване?“, „Какво означава това за човешката цивилизация?“, са все въпроси, на които мнозина се опитват да си отговарят, коментирайки идеята на Зукърбърг.

Според Дзуо Пънфей, генерален секретар на Центъра за информационни изследвания към Китайската академия на социалните науки, ще са необходими 10-20 години, за да се реализира основният сценарий на мета вселената. „В момента важни понятия като мета вселената и блокчейн нямат общопризната дефиниция. Те са често срещано явление в авангардните технологии и индустрии, а анализирането им от различни гледни точки е като да наблюдавате многостен – неизбежно ще виждате много перспективи и ще правите различни заключения“.

Например, от технологична гледна точка мета вселената е 3D виртуално пространство; от перцептивна тя е продължение и въплъщение на възприятието на невроните; от икономическа представлява нещо ново, който пресича физическите и виртуалните форми на цифровата икономика; а от когнитивна е разбиране на реалния свят от перспективата на машината и т.н. Най-общо казано обаче, мета вселената е сценарий за мащабно приложение на виртуална реалност.

Много технологични гиганти отправят от известно време поглед към мета вселената, но трябваше „Фейсбук“ да се преименува на „Мета“, за да стане концепцията изведнъж толкова популярна. Дзуо Пънфей смята, че причините за това са няколко. На първо място, от гледна точка на правото и тенденциите, технологии, които поддържат възникването на мета вселената, се доближават до момента на сингулярност и на хоризонта се задава технологичен скок. На второ място, традиционният мрежов интернет достигна своя връх и започва да запада, а мета вселената може да се превърне в средство за интеграция на виртуалния и реалния свят, с огромен ефект върху развитието на предприятията. На трето място, от пазарна гледна точка, Roblox, предлагаща първите акции, свързани с мета вселената, далеч надмина очакванията след листването си през март тази година и положителният ефект на обратната връзка на пазара е очевиден.

Предимствата на китайските компании при разработването на мета вселената също включват няколко главни аспекта.

Първо, големият брой интернет потребители, които в момента са над 1 милиард. Тази огромна база е важна сила за обогатяване и подобряване на сценариите за приложение на мета вселената и ще бъде най-голямото предимство на китайските компании в сферата.

Второ, богат опит в иновациите. През последните 20 години интернет индустрията беше една от най-конкурентните в Китай и само фирми, показали се смели в иновациите и с добри възможности за тях могат да оцелеят. Иновативният опит, натрупан чрез реални дейности, също е едно от предимствата на китайските компании.

Трето, силна подкрепа от страна на държавата. Съдейки по постиженията в навлизането на дигиталната икономика в Китай, централната и местните власти активно подкрепят бизнеса да проучва нови технологии и бизнес формати, оказвайки им подкрепа чрез специфични мерки и политики. От началото на годината редица ведомства излязоха със серия от политики в подкрепа на развитието на индустриите, свързани с виртуалната реалност.

През последните няколко години, с непрекъснатия напредък на технологията за виртуална реалност, в различни платформи и организации се появиха виртуални инфлуенсъри. Тази година, след внезапно набралата сила концепция за мета вселената, някои от тях добиха сериозна популярност. Това явление може да се окаже с по-дълбоки последици: силно антропоморфните и емпатични виртуални инфлуенсъри удовлетворяват нуждите на потребителите и подобряват тяхното разбиране за мета вселената, а от гледна точка на бизнеса тези инфлуенсъри все повече се превръщат в носители на корпоративни ценности и идеи и може да се превърнат в най-значимия символ на компаниите в бъдеще. Затова и все повече фирми пускат свои виртуални „лица“.

„Прайсуотърхаус Купърс“ (Pricewaterhouse Coopers) прогнозира, че пазарният обем на мета вселената ще достигне 1,5 трилиона долара през 2030 г. И според Дзуо Пънфей ще бъдат необходими около 10-20 години, за да започне този пазар да бележи по-сериозен растеж.

Анализаторите смятат, че мета вселената ще роди шест възможности: първо, за пряко свързаните технологични индустрии, които влияят върху сценариите на приложение на мета вселената, като добавена реалност, изкуствен интелект, космическо картографиране и т.н.; второ, за основната технологична индустрия, която поддържа функционирането на мета вселената, тъй като тя ще изисква внедряването на голям брой базови технологии за дълбочина конвергенция, като блокчейн, облачни изчисления, големи данни, бъдещи мрежи, чипове; трето, за интеграцията между виртуалност и реалност като преносими устройства, интерфейс и микросензори; четвърто, за „метаизация“ на дейности като пазаруване, развлечение, социално общуване, обучение, работи; пето, за творческата индустрия свързана с визуална симулация; шесто, за спомагателни индустрии като разплащане и сигурност, които улесняват нормалното функциониране на мета вселената.  

Мета вселената ще доведе до пет основни промени в нашия живот, социално и икономическо развитие: едната е да подобри още повече ефективността на производство по отношение на технологичните иновации; втората е да роди поредица от нови технологии, форми и модели и да насърчи трансформация на традиционните индустрии; третата е да се насърчи трансграничната конвергенция на културната и творческата индустрии, което силно стимулира потреблението на информация; четвъртото е да се преустрои начина на живот и работа, като голяма част от тях ще бъдат във виртуалния свят; петият е да съдейства за изграждането на интелигентни градове и иновативни модели на социално управление.

Като цяло, мета вселената ще насочи човечеството към активно изследване на света и търсенето на идеален живот във виртуалния свят, а това ще повлияе върху действията на хората в реалния свят. Следователно, с развитието на мета вселената, в бъдеще виртуалният и реалният светове може да взаимодействат един с друг до известна степен, създавайки т.нар. „двойствен свят“, където се допълват и балансират взаимно навици, технологии, мислене и общуване.

Класация