Секторът на домакинските услуги и влиянието му за повишаване благосъстоянието на жителите на селата

2021-10-15 10:42:34

Как индустрията на домакинските услуги съдейства за съживяване на селата? Как да се развива потенциалът на този сектор, за да се задоволи нуждите на потребителите? Неотдавна Министерството на търговията заедно с други 13 ведомства публикуваха „План за съживяване на селата чрез развитие на сектора за домакински услуги (2021 – 2025)“, в който се посочват 22 конкретни мерки.

Недостигът от около 20 милиона души в сектора се смята, че ще привлече в него голямо количество работна ръка от селата.

Ю Гуосин от село Уейси в провинция Юннан е роден през 1994 г. В момента той работи като домашен прислужник. Той е от семейство, включено в списъка на провинция Юннан на бедни домакинства. През ноември 2018 г. той пристига в Шанхай и започва работа като домашен прислужник. „Доходите ми в момента са три пъти по-високи от заплатата, която получавах в родния ми край. Благодарение на това осъществих мечтата си да излезем от бедността с родителите ми“, обяснява Ю Гуосин, чието семейство от 2019 г. вече не е в списъка на бедните.

Хората като Ю Гуосин, които благодарение на сектора на домакинските услуги са си осигурили добра работа и доходи не са никак малко. Представител на Дирекцията за търговия с услуги при Министерството на търговията заяви, че от 2017 г. насам ведомството му реализира програма за подпомагане на бедни да започнат работа като домашна прислуга. Заедно с други ведомства са изработени планове за насърчаване на заетостта, за стартиране на самостоятелен бизнес в сферата и обучение на хора в селата. До края на 2020 г. в сектора за домакинските услуги са били привлечени 850 000 души от бедни райони.

По данни на Министерството на търговията в момента 30 милиона са хората, заети в сектора, като 90% от тях са от селски райони. Съществува и недостиг от около 20 милиона, което означава, че съществуват доста възможности за заетост, а ниският праг за влизане в тази индустрия улеснява допълнително привличането на хора в нея.

В края на 2020 г. Китай успя да се справи окончателно с проблема с абсолютната бедност, но в бъдеще, за да бъдат закрепени резултатите, Министерството на търговията се е ангажирало с изготвянето на план за действие за подпомагане на бедните чрез насочването им към сектора на домакинските услуги.

„Този план е прагматичен и навременен“, казва Ю Хуа, заместник-директор на Института за търговия с услуги при Министерството на търговията. „От една страна работната ръка от селата, след като премине през обучение, ще придобие нови умения и това ще ѝ даде възможност за намирането на сравнително стабилна работа и доходи. Обучението ще се разшири също възможностите им за заетост и така ще се затвърди резултатите от борбата с бедността и ще съдейства за съживяване на селата. От друга страна домакинските услуги са перспективна индустрия. Планът за действие за съживяване на селата чрез нея компенсира ефективно недостига на работна ръка в сектора и задоволява нуждите на градските жители за отглеждане на деца и грижи за възрастни“, обяснява Ю Хуа.

Един от проблемите в сектора на домакинските услуги е, че доста хора от селата се решават трудно да ги напуснат и да се устроят дългосрочно на работа в градовете. А това прави намирането на добри служители от градските клиенти нелесна задача. По тази причина, в плана на Министерството на търговията и 22-те мерки, които той предвижда, разрешаването на проблема с търсенето и предлагането и системното и висококачествено развитие на сектора са ключови задачи.

„Първата стъпка е да бъдат създадени добри възможности за хората от селата, които биха могли да отидат в градовете и заработят в сектора на домашните услуги, да могат да го направят безпроблемно“, обяснява представител на Дирекцията за търговия с услуги при Министерството на търговията. Заради неудобния транспорт и липсата на информация, подобни възможности практически не достигат до хората от отдалечени и изостанали селски райони. В документа се посочва ясно необходимостта от система за предоставяне на информация и обяснение на политиките, така че повече жители от селата, желаещи да се ангажират с работа в домакинските услуги да могат да го направят на практика.

Същевременно се предвиждат програми за повишаване на квалификацията и уменията, така че те да отговорят на изискванията в сектора, както и за по-добра информираност на работещите за техните законни права. За тези цели държавата планира създаването на обучителни центрове и финансова подкрепа за хора, желаещи да минат през съответните курсове.

Джоу Юенхун от фирмата за домакински услуги „Аи лайлъ“ казва, че обучението на служители обикновено е доста елементарно. „В бъдеще планираме да засилим инвестициите в подготовката и обучението, така че нашите служители да подобрят уменията си да се грижат за бебета и родилки, за малки деца и възрастни хора, за поддържане на домакинството и други необходими дейности“, обяснява Джоу.

В плана на министерството се посочва също нуждата от подобряване на средата в сектора на домакинските услуги, така че правата на работещите в него да бъдат гарантирани и защитени, включително при трудови злополуки и за оказване на грижа за техните деца.

В момента в отрасла за домакинските услуги са налице два големи проблема – недостиг на работна ръка и некачествено обслужване. За преодоляването им планът на министерството предвижда серия от мерки като подобряване на системата за придобиване на квалификация за работа в сектора, засилване на контрола за качеството на предоставяните услуги, въвеждане на независимо сертифициране, усъвършенстване на кредитната система за домакинските услуги, както и въвеждане на система за поощрения и наказания, за да се насърчава цялостното подобряване на обслужването.

Ю Хуа казва, че в момента качеството на домакинските услуги е най-наболелият проблем, тъй като не са ясни отговорностите на предлагащите и потребяващите тези услуги. Според нея обаче, дали услугите са извършени добре или лошо е въпрос, който трудно ще бъде решен, тъй като в секторът липсват единни и проверени стандарти за качество. Едни от възможните решения, по думите на Ю Хуа, са да се наложи стандартизиран договор, в който се посочват правата и отговорностите на двете страни, да се оптимизира кредитната система за домакинските услуги, и да се изработят надеждни критерии за качество. Всичко това ще доведе до формирането на доброкачествен цикъл в сектора и ще подобри дейността му, добавя Ю Хуа.

Към момента Китай отбелязва положителен напредък в стандартизирането на домакинските услуги и изграждането на кредитна система в тази област. През изминалите пет години (2016–2020) бяха изработени 160 критерии за предоставянето на домакински услуги в различни места, и се формира в основни линии кредитна система за оценяването им. В националната платформа за информация, свързана с домакински услуги, са регистрирани 16 000 фирми и има информация за 12 милиона души, работещи в сектора.

Класация