„Зелените“ проекти ще стават все по-важна част от „Един пояс, един път“

2021-10-11 10:49:47

Във време, когато думите за изпълнение на ангажиментите за справяне с климатичните промени са повече, отколкото реалните действия, особено от развитите икономики, предложената от Китай инициатива „Един пояс, един път“ се превърна в катализатор на тенденцията към „зелена революция“ и постига сериозен напредък в усилията за формиране на устойчив растеж, смятат анализатори.

От мащабните язовири, помагащи на Аржентина да поддържа енергийните си доставки до водноелектрическата централа в Пакистан, и соларните паркове в пустините на Близкия изток, „зелените“ проекти в рамките на „Един пояс, един път“ дават резултати и носят ползи за местното население и икономическия растеж.

От 2013 до 2020 г. общите преки инвестиции на Китай в страни от „Един пояс, един път“ достигнаха 139,85 милиарда долара. Въпреки въздействието на глобалната пандемия върху изграждането на проекти и обмена на персонал, енергийната индустрия през 2020 г. беше във фокуса на инвестициите по линия на инициативата, като делът на средствата, вложени във възобновяема енергия, включително слънчева, вятърна и водна, нарасна от 39 процента през 2019 г. до 57 процента през 2020 г. и представлява основна част от външните енергийни инвестиции на Китай, според информации в медиите.

„Зеленото винаги е било цветът на „Един пояс, един път“, заяви в речта си пред Форума за устойчиво развитие 2021 Луо Джаохуй, председател на Китайската агенция за международно сътрудничество за развитие. Според анализатори, в нея той е отправил ясно послание към останалите държави, че Китай ще продължи да подобрява политиките си за сътрудничество в сферата на екологията и околна среда, ще въвежда нови и по-строги „зелени“ стандарти, да публикува съответните данни и да насърчава създаването на многостранни платформи за сътрудничество в рамките на „Един пояс, един път“.

„Зелените“ проекти на инициативата са пряко отражение на ангажимента на Китай за изграждане на общност на споделено бъдеще, давайки тласък за възстановяване на регионалната и световната икономики и допринасяйки за устойчивото развитие.

Пример за това е неотдавнашното пускане в експлоатация на линията за пренос на електричество Матиари – Лахор в Пакистан, чието изграждане започна на 1 декември 2018 г., а вложенията в нея – 1,65 милиарда долара. Тя се очаква да намали значително разходите за пренос на електроенергия и ефективно да насърчи подобряване поминъка на хората чрез подкрепа за устойчивото земеделие.

Друг значим проект е изграждането на ВЕЦ в южната аржентинска провинция Патагония, с които страната се надява да бъде по-малко зависима от вноса на енергия. Проектът, който стартира през 2013 г. ще задоволи нуждата от електроенергия на над 1 милион домакинства, а след завършването му инсталираната мощност в Аржентина ще се увеличи с приблизително 6,5%.

След призива за „зелено“ и устойчиво развитие, китайските компании са едни от тези, които правят най-много инвестиции в проекти за „зелена“ енергия в чужбина. Към момента Energy China, водещ конгломерат за строителство на енергийна инфраструктура, е създал 265 чуждестранни клона в 90 страни, като бизнесът му обхваща 147 държави и региони.

Но експертите отбелязват, че макар Китай да полага по-големи усилия в подкрепа на глобалната индустриална трансформация към устойчиво развитие, той не може да направи всичко сам и е необходим общ ангажимент, особено от големи икономики като САЩ.

Мащабът на „зелените“ инвестиции на страните от инициативата „Един пояс, един път“ ще надхвърли 5 трилиона долара през следващите десет години, а настоящият недостиг на финансиране е много голям, казва У Хуеймин, ръководител на Центъра за изследвания на „Един пояс, едни път“, отбелязвайки, че е нужна по-голяма подкрепа от страна на международната общност, както и насочването на повече социален капитал към проекти за „зелено“ развитие.

Междувременно експерти отбелязват, че настоящият недостиг на въглища е само малка пречка в периода на индустриална трансформация, която трябва да ускори внедряването на чиста енергия. Според Джан Джунюен от Националния институт за международна стратегия към Китайската академия на социални науки, нови предизвикателства като несъответствие в стандартите за въглеродни емисии може да забавят реализирането „зелени“ проекти в бъдеще.

Въпреки това, тъй като капацитетът на проектите за добив на въглища в чужбина с китайски инвестиции вече не се разширява, „зелената“ енергия ще бъде основна насока на капитала, смята Джан Джунюен, добавяйки, че тъй като търсенето на енергия продължава да нараства след възобновяването на производството, делът на чуждестранните инвестиции във възобновяема енергия определено ще се увеличи.

Класация