Как Китай ще стабилизира инвестициите?

2021-09-24 09:51:54

Действията на Китай по стабилизиране на вътрешните и външните инвестиции са във фокуса на вниманието на обществото, местни и чужди експерти. За да отговори на интереса Националната комисия за развитие и реформи проведе неотдавна пресконференция, посветена специално на въпроса.

Все още има условия за стабилен ръст на инвестициите

През първите седем месеца инвестициите на Китай в дълготрайни активи са се увеличили с 10,3% на годишна база, но от друга страна отбелязват спад от 2,3 процентни пункта спрямо първото полугодие. Каква е причината за забавянето на растежа им?

Лиу Уънбин, заместник-директор на отдела за инвестиции в дълготрайни активи към Националната комисия за развитие и реформи, заяви, че забавянето им е резултат от редица фактори, проявяващи се от началото на годината като наводненията в някои части на страната и новите огнища на епидемията от COVID-19, но като цяло те запазват устойчив ръст. „Огнищата на епидемията в някои области от юли бяха поставени под контрол и неблагоприятното ѝ въздействие върху реализацията на проекти постепенно бе елиминирано, а това е от полза за възстановяването на растежа на инвестициите“, посочи той, добавяйки, че занапред Китай ще положи сериозни усилия да компенсира недостатъците и стабилизира притока на капитали в четири направления:

Първо, като се фокусира върху ключови области за стабилизиране на инвестициите. В това отношение Китай ще се стреми да използва в пълнота потенциала на 102-те мащабни проекта, набелязани в плана за 14-та петилетка.

Второ, като работи усилено за стабилизиране на инвестициите чрез ускорено одобряване на нови инфраструктурни проекти, бързо издаване на разрешения за строителство, екологични оценки и други процедури.

Трето, като подобри защитата на инвеститорите. Страната ще ускори изпълнението на инвестиционния план в рамките на одобрения държавен бюджет, като той ще има ръководна и водеща роля. През оставащите до края на тази година месеци и в началото на следващата ще бъдат подготвени проекти за специални облигации, така че те да може да бъдат използвани възможно най-скоро след емитирането им.

Четвърто, като стимулира жизнеността на пазара, играещ ключова роля за притока на инвестиции. Правителството ще подкрепя активно капиталовложения в стратегически нови индустрии, ще насочва предприятията да влагат средства в обновяване на оборудването и технологична трансформация и ще увеличи възможностите за средносрочни и дългосрочни заеми за промишленото производство. Освен това, Китай ще оптимизира моделите за сътрудничество между държавния и обществения капитал и ще продължи да реализира пилотни проекти за инвестиционни фондове в сферата на инфраструктурата, за да привлече там повече средства. И не на последно място, ще продължи да оптимизира бизнес средата и да създава по-добри условия за частни инвестиции.

Големите проекти като отправна точка за разширяване на инвестициите

„Ефективната реализация на големи проекти ще играят силна подкрепяща и водеща роля за стабилизиране на инвестициите и насърчаване на растежа“, заяви У Дзюнян, заместник-директор на отдела за оценка и надзор към Националната комисия за развитие и реформи. По думите му, тази година, общият процент на приключените инвестиционните проекти, предвидени в централния бюджет за 2020 г. вече е с 10 процента по-висок от този за миналата година.

Новата инфраструктура, новите градове, транспорт, опазване на водните ресурси и други големи проекти са ключови за разширяване на ефективните инвестиции. Тази година неблагоприятните метеорологични условия бяха доста чести и това изправи редица райони пред трудности. В тази връзка бяха предложени нови и по-високи изисквания при строителството на хидосъоръжения. Според Ли Минцюен, заместник-директор на отдела по икономика на селските райони към Националната комисия за развитие и реформи, до края на август в изграждането на хидросъоръжения са вложени 72 млрд. юана, което е с 5,7 млрд. повече от 2020 г. и с 16,5 млрд. от заделените за целта в 2019 г. Степента на завършване надхвърля същия период на предходните години с повече от 7 процента.

Заради постоянните огнища на епидемията в различни части на страната през последните няколко месеца и неблагоприятните метеорологични условия и наводнения, темпът на ръст на инвестициите в транспортна инфраструктура се забави, но като цяло общият им обем все още е на високо ниво и расте непрекъснато. Джън Дзиен, заместник-директор на отдела за развитие на инфраструктурата в Националната комисия за развитие и реформи, казва, че сега е важно да продължи нормалната реализация на големите проекти, които вече са започнали, а в допълнение ще бъдат избрани за стартиране такива с добри икономически перспективи и социални ползи.

Степента на използване на чуждите инвестиции ще надхвърли очакванията

Лиу Сяонан, директор на отдела за използване на чуждестранните инвестиции в Националната комисия за развитие и реформи, заяви, че правителството ще продължи да скъсява и оптимизирана отрицателния списък за достъпа на чужди капитали в страната и мерките за функциониране на пилотни зони за свободна търговия, насърчавайки изпълнението на големи инвестиционни проекти в външни средства. Освен това, ще се работи за насърчаване на чуждестранните вложения в някои специфични отрасли, както и за разширяване на инвестиционното сътрудничество в промишлеността.

Въвеждането на големи инвестиционни проекти с чужди инвестиции е важна сила за стабилизиране притока на капитал в страната. От 2018 г. Националната комисия за развитие и реформи пое водеща роля в създаването на специален клас за големи проекти за чуждестранни инвеститори, работи съвместно със останалите ведомства и райони за координиране и решаване на проблемите, съществуващи при изпълнението на проектите. Към момента в Китай са стартирали четири големи групи чуждестранни инвестиционни проекти. „За да засилим влиянието на тези проекти за привличане на свежи капитали от чужбина, започнахме реализацията на пета група“, обяснява Лиу Сяонан, добавяйки, че тя ще подобри трансформацията и модернизирането на сектори в промишлеността от среден към висок клас, високотехнологични и традиционни производства, модерни услуги и други области, основно в централните и западните провинции.

„Предвид всички тези аспекти, използването на чуждестранния капитал през цялата година може да постигне определена степен на растеж и дори да надмине очакванията“, посочва в заключение Лиу Сяонан.

Класация