Нинся-хуейският автономен район работи активно за изграждането на „Един пояс, един път“

2021-09-18 09:04:19

Неотдавна в град Инчуан, Нинся-хуейски автономен район, се проведе 5-тото търговско изложение на Китай и арабските страни. Като негов постоянен домакин през последните години, автономният район активно участва в изграждането на „Един пояс, един път“, разширява отварянето си, а икономическото и търговското му сътрудничество със страните в обхвата на инициативата непрекъснато нарастват и съдействат за неговото висококачествено развитие.

В момента в Катар върви изграждането на първия голям проект за слънчева електроцентрала с капацитет 800 мегаватчаса, като сред участниците е китайската компания от „Лундзи“ с централа в Инчуан. Мениджърът на проекта от страна на „Лундзи“ Чан Фей казва, че той е успешен пример за енергийна трансформация. „Работим активно за популяризиране на соларната енергия в страните от „Един пояс, един път“ и имаме изградена съответната система за маркетинг и обслужване. През 2022 г. в Катар ще се проведе Световното първенство по футбол, а соларният парк, който в момента сторим, ще може да покрие 10% от нуждите на страната от електроенергия, включително като захранва стадионите. Също така той ще повиши дела на възобновяемата енергия в енергийния микс на Катар и ще бъде намалено изпускането на парникови емисии“, обяснява Чан Фей.

Нинся-хуейският автономен район е формулирал и прилага стратегия за предоставяне на услуги на местни компании, така че да бъде улеснено навлизането им на международния пазар. Благодарение на това все повече фирми оттам участват в изграждането на „Един пояс, един път“. Използвайки предимствата си по отношение на технологии и промишлено производство и удобната железопътна връзка от Нинся до Централна и Западна Азия, Монголия и Русия, за чужбина се изнасят хранителни продукти, промишлени стоки и нови материали, оформяйки в същото време нова структура за външната търговия, отличаваща се с високо качество и висока добавена стойност.

Тан Дзиемин, служител в митницата на Нинся-хуейския автономен район, посочва: „Редица промени в процеса на митническа обработка на вносни продукти доведоха до повишаване на нашата ефективност и резултатите са налице: през първата половина на 2021 г. търговията между Нинся и Индия се е увеличила с 166,7% на годишна база, а с Полша – с 157,2%. Лекарства, медицинска и друга апаратура, интегрални схеми формират над 10% от износа на нашия район, оптимизирайки по този начин и неговата структура“.

Нинся-хуейският автономен район е ключово звено в инициативата „Един пояс, един път“ и е бил вече домакин на четири търговски изложения на Китай и арабските страни. В тях са участвали повече от 5000 компании и са били подписани 936 договора за сътрудничество. Същевременно районът поддържа търговски и икономически контакти със 138 страни от цял свят, а привлекателността му за чуждите инвеститори постоянно се повишава.

Служителят на местното Управление за търговия Чън Шъндзун казва: „От 2013 г. до 2020 г. стойността на външната търговия между Нинся-хуейският автономен район и страните в обхвата на „Един пояс, един път“ е била 9,34 милиарда долара. Мащабът на външната ни търговия се разширява непрекъснато и в бъдеще ще се интегрираме по-тясно в световната индустриална верига и веригите за доставки, допринасяйки за своето и това на Китай висококачествено развитие“.

Класация