Какво носят на Китай споразуменията за свободна търговия?

2021-09-17 09:21:28

По данни на Световната търговска организация (СТО), до момента в света са подписани общо над 350 споразумения за свободна търговия. Китай има 19 подобни с 26 страни и райони. От 2012 г. досега страната е подписала 9 споразумения, от които 8 са с отделни страни.

На пресконференция заместник-министърът на търговията Уан Шоууън заяви, че за да се адаптира към глобалната тенденция за интеграция на регионалните икономики, ведомството му провежда активно преговори със свои важни търговски партньори за сключване на споразумения за свободна търговия. Подписаното през 2002 г. споразумение за свободна търговия със страните от АСЕАН стартира начало на този процес за Китай и – по думите на Уан Шоууън – „играе важна роля за разширяване на търговските и инвестиционни отношения между Китай и неговите партньори, както и за стабилизиране на цялостната ситуация с външната търговия“.

Статистически данни показват, че през 2012 г. стокообменът на Китай с партньорите му по споразумения за свободна търговия е бил 12,3% от общият, а през 2020 г. е нараснал до 35%. Въпреки въздействието на пандемията от COVID-19 търговията между Китай и тези държави се е увеличил с 3,2% на годишна база, а с останалия свят – с една 0,8%.

През 2020 г. 70% от китайските изходящи капиталовложения са били в страните-партньори по споразумения за свободна търговия, оттам са дошли и 84% от входящите инвестиции. Стабилизирането на външната търговия и външните инвестиции е от важно значение за нормалното икономическо развитие. Министърът на търговията Уан Уънтао заяви, че през 2020 г. външна търговия на страната е допринесла с 28% за икономическия ръст, осигурила е 180 милиона работни места. Чуждестранните компании, които заемат 2% от пазарните субекти са осигурили 40 милиона работни места и от тях са дошли 1/6 от данъчните постъпления.

През 2003 г. двустранният търговски обмен между Китай и АСЕАН е бил едва 78 милиарда долара. Благодарение на споразумението за свободна търговия до 2020 г. той е достигнал 685 милиарда, а за последните 12 години Китай е най-големият търговски партньор на общността.

Благодарение на споразуменията за свободна търговия, 90% от стокообмена между Китай и другите участващи страни, е осъществен при нулеви мита. При присъединяването си към СТО Китай се ангажира да отвори 100 сектора за търговия с услуги. След подписването на споразуменията за свободна търговия, този процес се развива активно и обхваща повече от декларираните ангажименти. Така например, в Регионално всеобхватно икономическо партньорство (RCEP), освен 100-те сектора, които Китай пое ангажимент да отвори при присъединяването си към СТО, бяха записани още 37.

По отношението на инвестициите, в споразуменията за свободна търговия има множество клаузи за по-широко отваряне, достъп, улеснения и защита на капиталите. „Това е от полза за двупосочните инвестиции, интегрираното регионално развитие и стабилизиране на индустриалната верига и веригата за доставки“, посочи Уан Шоууън, добавяйки, че министерството ще работи за по-нататъшно отваряне като подпише нови споразумения за свободна търговия и надгради съществуващите.

Класация