Износът на машини през първото полугодие е надвишил очакванията

2021-09-03 09:55:44

През първата половина на годината потреблението на пазара за машини постепенно се възстановява, а производството и основните показатели на сектора показват устойчивост. Стойността на износа на машини е над очакваното, напредък отбелязва самостоятелното разработено в страната оборудване от висок клас, става ясно от данни на Китайската федерация на машиностроителите (КФМ).

Уън Линхао, вицепрезидент на компания от Нинбо за производство на автомобилни части, които се изнасят за европейския пазар, обяснява: „Износът ни на вакуумните помни, които са наша собствена разработка и се радват на добър пазар в Европа, се увеличи два пъти в сравнение с миналата година“.

Вицепрезидентът на КФМ Чън Пин посочва, че благодарение на ефективния контрол на епидемията и бързото възстановяване на производството, обемът на външната търговия в сектора на машиностроенето е надвишил очакванията. Данните сочат, че през първата половина на годината общият обем на износа и вноса е бил 491,72 милиарда долара, което представлява увеличение с 36% на годишна база. Обемът на износа е рекордните 311,66 милиарда долара, което е и ръст от 40%.

Според Чън Пин, износът на автомобилни части, строителни машини и нисковолтово електрическо оборудване се е увеличил видимо, а местните компании предприемат различни мерки за навлизане и на международния пазар. „Например, интелигентните камионетки за мини на компанията „Шанхъ Джънън“се продават добре в Индонезия, благодарение на което общият обем на износа на интелигентно оборудване на компанията се е увеличил с 90% на годишна база. Друга фирма – „Джунлиен Джункъ“, произвеждаща кранове, предоставя на клиентите си също комплексни услуги за подбор на подходящи продукти, транспорт, митническо оформление, проверка от трета страна, обучение. В резултат пазарният дял на нейните кранове се увеличи значително през първата половина на годината“, обяснява Чън Пин. Той подчертава специално напредъка в разработката на оборудване от висок клас, пример за което е пускането в експлоатация на първия енергоблок на ВЕЦ „Байхътан“ на река Дзиншадзян с капацитет 1 милион киловата.

Благодарение на дигиталните технологии и изкуствения интелект способностите на машиностроителния сектор да отговаря и се адаптира към промените в търсенето на оборудване от различни отрасли непрекъснато се повишават. Приходите на сектора за роботи и интелигентно машиностроене са се увеличили с 30%, а печалбата – с 10% на годишна база. „Производството на промишлени роботи нараства със 70% на годишна база. Например роботи за почистване, разработен от компанията „Синджун“ се прилагат успешно във ВЕЦ, с което се промени традиционния модел за почистване там“, обяснява Чън Пин.

На провелото се неотдавна заседание на Политбюро на ЦК на ККП бе поставен акцент върху необходимостта държавата да насърчава компаниите да увеличават инвестициите си в технологични реконструкции, иновации и устойчивост на индустриалната верига и веригата за доставки, да засилят фундаменталните изследвания и ускорят разрешаването на проблемите, свързани с придобиване на ключови технологии. В тази връзка заместник-министърът на промишлеността и информационни технологии Син Гуопин посочи, че интелигентното производство е приоритет за тежката промишленост и машиностроенето и правителството ще работи както за тяхната трансформация, така също те да бъдат по-интелигентни и екологични.

Според прогноза на Китайската федерация на машиносторителите, през 2021 г. се очаква добавената стойност, приходите и печалбите на китайската промишлено производство да нарастват с 6% на годишна база, а обема на вноса и износа да бъдат рекордно високи.

Класация