„Италия: Корените на една нация“ – изложба за древната римска цивилизация в Пекин

2022-07-26 09:22:34

„Китай и Италия са изключителни представители на източната и западна цивилизации. Те са оставили прекрасно наследство в човешката история“, пише в своя статия от март 2019 г. китайският председател Си Дзинпин.

Тазгодишната Година на културата и туризма Китай-Италия съвпадна със 110-ата годишнина от основаването на Националния музей на Китай. По този повод на 10 юли там бе открита изложба, посветена на древната римска цивилизация под мотото„Италия: Корените на една нация“. В нея са представени 503 ценни културни реликви от 26 италиански музея, които разказват за историята, политическото и културно наследство на Италия, демонстрирайки разнообразието на италианската култура. Изложбата е не само част от Годината на културата и туризма Китай-Италия, но и свидетелство за задълбочаващия се културен обмен между двете страни и традиционното приятелство между двата народа.

Организаторите са си поставили изключително амбициозни цели - да разкажат за периода от 4-ти век пр. н. е. до 1-ви век сл. н. е. и романизацията на Апенинския полуостров. Изложените експонати демонстрират не само културното многообразие, но и просперитета на тогавашна Италия след обединяването на империята от Октавиан Август.

Изложбата е разделена на 11 части, от които първите 4 са като мозайка на италианската култура от гледна точка на обществото, езика и религията преди обединяването на Римската държава. Изящните и богати погребални предмети отразяват обичаите на различните етноси, класи и полове, както и живота на благородниците. Стели с различни надписи дават възможност да се разберат основните характеристики на италианския език преди асимилацията му от латинския. Статуите на богове и герои показват разликите и характеристиките на различните вероизповедания. Следващите шест части на изложбата са посветени на експанзията на древната Римска република, особено основните исторически промени от Пуническите войни (264-146 г. пр. н. е.) до епохата на Октавиан Авгутс (31 г. пр. н. е.-14 г. сл. н. е.) и обединяването на държавата в географско, политическо и културно отношение. Експонатите запознават посетителите с бита, народните обичаи и социалната реалност във всички краища на Италия от онова време. Изложени са и невероятно изящни портрети и скулптури на Октавиан Агуст, семейството и потомците му. Последната част на изложбата е посветена на монетите в Древен Рим. Те са свидетелство за повратните точки в римската история и отразяват дълбокото влияние на производството на пари, развитието и обръщението им върху културното развитие в множество измерения.

В началото на изложбата са поставени две емблематични за римската цивилизация културни реликви. Едната е олтар, посветен на Марс, Венера и бога на горите Силван, изобразяващ легендата за произхода на Рим - мита за вълчицата, която отгледала близнаците Ромул и Рем. Другата е известната като „ Квириналският боксьор“ статуя, която е отражение на връзките между римското и гръцко изкуство, както и техния артистичен пик. Представени са и други ценни скулптури като статуи на Атина, Аполон и др.

Обясненията към експонатите в изложбата са на китайски, италиански и английски езици. Тя дава възможност да се почувства блясъка на две велики цивилизации – китайската и италианската. Специално внимание заслужава да се спомене, че изложбата включва няколко археологически открития и шедьоври на изкуството, които не са били излагани извън Италия, а някои дори никога в музеите, където се пазят. Това също е крайъгълен камък за тясното сътрудничество и взаимен обмен между китайските и италиански музеи.

Голямото разстояние не е пречка за постигане на общите амбиции. Китай и Италия като две велики цивилизации поддържат хилядолетен приятелски обмен, чрез което двата народа преодоляват пространството и времето, уважават се взаимно, имат си доверие, разбират се и споделят благата.

Националният музей на Китай и италианските културни институции винаги са поддържали тесен обмен и сътрудничество и през последните години са постигнати ползотворни резултати. През 2018 г. Националният музей и още 17 китайски и 21 италиански музея организираха съвместна изложба под мотото „Културният обмен между Изтока и Запада – от Пътя на коприната до Ренесанса“, в която бяха кръстосани културни перспективи и нови концепции за историята на дългогодишния обмен между двете култури и изкуството от 13-ти до 16-ти век. Тя демонстрира един исторически процес на мултикултурна интеграция, съвместно съществуване и принос към човешката цивилизация.

От 24 април до 30 юни 2019 г., благодарение на усилията на китайския председател Си Дзинпин, бе представена друга съвместна изложба под мотото „Връщане на изгубените китайски реликви от Италия“, организирана от китайското Министерство на културата и туризма, Държавното управление за защита на културното наследство и Националния музей на Китай, което демонстрира решимостта на китайското и италианско правителства да защитават културните реликви и да дадат пример за връщане на изгубеното наследство в родината чрез съдебни, дипломатически и други канали.

Лидерите на Китай и Италия се съгласиха двете страни взаимно да бъдат домакини на Годината на културата и туризма Китай-Италия. Националният музей на Китай и Министерството на културата на Италия първоначално през 2020 г. планираха съвместна изложба за историята на културния обмен между двете държави, която обаче бе отложена заради пандемията от COVID-19. Настоящата изложба „Италия: Корените на една цивилизация“ не е просто израз н обмена между музеите, но на практика демонстрира задълбочаването на приятелството между Китай и Италия в условията на пандемия. Тя бе организирана под ръководството на Министерството на културата и туризма на Китай, Министерството на културата на Италия и Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Италия. Куратор на изложбата е Масимо Осана, който ръководи отдела, отговарящ за музеите, към италианското Министерството на културата, както и директорът на Националния музей на Италия в Рим Стивън Верге. Изложбата получи и силната подкрепа на италианското посолство в Китай.

Пан Цин, който отговаря за международните изложби в Националния музей на Китай, и е куратор от китайска страна, каза, че настоящата изложба е първото подобно голямо международно събитие след пандемията. „Заради пандемичната ситуация първоначалните ни планове бяха провалени. С общите усилия на различните културни кръгове и музеите от двете страни обаче успяхме да се справим дори в условията на епидемия, което е знак за твърдото ни приятелство. Двете държави се намират на голямо разстояние една от друга, но това не е пречка за поддържането на традиционната дружба и културни връзки. Италия не изпрати свои служители, които да придружават скъпоценните културни реликви. Вместо това предаде тази отговорност на колегите си от Националния музей на Китай. За първи път церемонията по предаването на реликвите се състоя онлайн. Това е иновативен начин на работа в условията на епидемия, когато поредицата от сложни задачи се изпълняват онлайн. Това е и знак за пълното доверие на италианската страна по отношение на професионалните стандарти на Националния музей на Китай.”

Настоящата изложба, като свидетел на дълбоко вкорененото и вечно приятелство между Китай и Италия, играе ролята на мост за комуникация между двата народи и дава нов принос за обмена и споделянето между културите, както и за популяризирането на общи за цялото човечество ценности.


Класация