Защитата на Централната ос на Пекин е гарантирана със закон

2022-06-14 09:14:36

„Правилникът за опазване на културното наследство по Централната ос на Пекин“ ще влезе официално в сила на 1 октомври.

Централната ос на Пекин е най-дългата и най-цялостно запазена древна градска ос в света. От дълго време опазването и използването ѝ, както и обявяването ѝ за нематериално културно наследство, привличат голямо внимание сред обществото. Наскоро на заседание в Пекин бе приет правилник за опазването ѝ, който ще влезе в сила на 1 октомври 2022 г. Какви са насоките за защитата, предложени в наредбите? Какъв е напредъкът в кандидатурата за световно наследство на Централната ос на Пекин?

История и наследство

Централната ос е душата и гръбнакът на древен Пекин. Тя е най-високото постижение в проектирането и изграждането на древна столица на източна цивилизация. Веднъж архитектът Лян Съчън я оцени по следния начин: „Осемкилометровата Централна ос е най-дългият и мащабен подобен проект в света. Тя пресича града от север на юг. Уникалната и великолепна инфраструктура на Пекин е базирана на нея, а величието ѝ се простира по целия град.”

Забележителната порта Юндинмън

През 1264 г. основателят на династия Юан, Кубилай хан, установява столицата на империята в Пекин и започва да оформя симетрично пространството в източната и западна част на централната ос. Императорският дворец, известен като Забранения град, който се намира в центъра на столицата, е същия по форма като правоъгълника в китайския йероглиф "中". Централната ос, която минава през средата му, от портата Юндинмън до камбанарията, е дълга 7,8 км и пресича града от север на юг. Тя представлява вертикалната черта в средата на йероглифа"中". По тази ос през следващите династии Мин и Цин се строят множество дворци, кули, изкуствени планини, олтари, храмове и хутунзи (старите квартали на днешната столица).

Лю Джоу, директор на Центъра за национално наследство към университета Цинхуа, като ръководител на екипа, който подготвя кандидатурата на Централната ос на Пекин за световно културно наследство, в интервю за медии каза, че след многократни дискусии са решили да добавят към наименованието на обекта подзаглавието „представа за идеална подредба на китайската столица“. „Централната ос на Пекин е олицетворение на традиционната подредба на един китайски град, или с други думи градоустройството, всичко извлечено от присъщите му философски идеи и методи за планиране.“

Правилникът за опазването на Централната ос на Пекин е плюс за кандидатурата ѝ за обект на световното наследство

Съгласно правилника културното наследство по дългата 7,8 км Централна ос на Пекин се отнася до барабанната кула и камбанарията в северния ѝ край, портата Юндинмън в южния, както и всички стари сгради по нея. Това включва императорския дворец, древните пътища, както и съвременните обществени сгради и пространства. Правилникът не само изяснява кои обекти подлежат на защита, но предлага насоки и план за опазването и използването им като туристически атракции. Например той разпределя защитената зона по Централната ос на няколко части и по принцип не допуска промяна в архитектурата на древните сгради, изисква цялостно и постоянно наблюдение, управление и т.н.

Според Хуо Джънсин, професор от Факултета по международно право на Университета по политически науки и право, културното наследство на Пекин е включено в предварителния списък на обектите на световно наследство на страната от Държавното управление за защита на културното наследство. „По-добрата защита е основно изискване и необходимост при кандидатстването за обект на световното наследство, а обнародването на регламентите е в плюс за работата по кандидатурата“, посочи професорът.

„Съгласно приетата през 1972 г. Конвенция за опазване на световното наследство влизането в предварителния списък или вписването в официалния изискват проучвания за защитата на обекта от страната, в която се намира той. Следователно, ако съответната държава има специално законодателство за защитата на наследството, разбира се, това е много добър допълнителен плюс. През 2013 г. Държавното управление за защита на културното наследство на Китай прие проект за кандидатите за обект на световното културно наследство, в който ясно се определят подготовката и условията за кандидатурата. В него се посочва, че трябва да бъдат подготвени специални закони или наредби за опазването на културното наследство от местните власти. Следователно съответните отдели от управата на Пекин трябва да обърнат по-специално внимание на опазването на Централната ос, ако искат тя да бъде добавена в списъка световното наследство", каза още Хуо Джънсин.

В бъдеще Централната ос ще бъде по-интегрирана в ежедневието

Чън Миндзие, ръководител на пекинския отдел за защита на културното наследство и директор на Службата за защита на Централната ос на Пекин, каза в интервю за медии, че китайската столица в момента прави подобрения в текста за кандидатурата, като систематизира мерките за защитата на обекта. „Първо, систематично ще се дефинира изключителната и универсална стойност на Централната ос и на тази основа ще се подобрят текстът и плановете за кандидатурата, което е много важна задача в момента. Второ, работата по възстановяването на културните реликви по Централната ос ще продължи и ще се предприеме по-системен подход за опазването ѝ“, каза още Чън Миндзие.

Съгласно правилника, ако съществуващите сгради, конструкции или други съоръжения в защитената зона не отговарят на съответните изисквания, общинската управа или собствениците на имота имат право да евакуират жителите или да извършат ремонт. Чън Миндзие каза, че жилищата около камбанарията и барабанната кула в Пекин ще бъдат ремонтирани или преобразувани, „за да се възвърне очарованието на стария Пекин със синьото му небе, бели облаци и гълъби“.

Струва си да се спомене, че правилникът определя и начините за „наследяване, използване и участие в обществените дейности“ на Централната ос на Пекин. Например в него се посочва, че популяризирането на държавните недвижими културни реликви и отварянето на историческите сгради за обществеността под различни форми, насърчаването и подпомагането на пекинските училища в организирането на образователни дейности, свързани със защитата на Централната ос, ще получат подкрепата на съответните общински отдели. „В бъдеще Централната ос ще бъде интегрирана във ежедневието на пекинчани“, каза Чън Миндзие. „Чрез тези мерки хората, които живеят по протежението на Централната ос ще се чувстват по-щастливи, а жителите на столицата и туристите ще имат възможност да научат повече за това културно наследство.“

Класация