Дигитализацията съживява китайската култура

2022-06-07 09:13:09

Неотдавна главният офис на Централния комитет на ККП и Държавният съвет представиха предложения, които ще съдействат за дигитализацията на националната култура. Те се фокусират върху стратегически цели и важни аспекти за създаването на система от данни за културата.

Дигитализацията е важен начин за съживяването на културата и изненадва обикновените хора с креативността и иновациите, обогатявайки културния им живот.

Дигитални ресурси за всички

Според Фан Джоу, вицепрезидентът на Асоциацията на китайската културна индустрия, предложенията представляват систематичен проект за управляването на дигиталната култура.

В тях се посочва, че до края на 14-атата петилетка ще се сформират инфраструктура и платформи за услуги в сектора на дигиталната култура, както и система за доставки на културни услуги. Всичко това ще интегрира онлайн и офлайн дейностите, ще осигури по-добро взаимодействие и пълно покритие. До 2035 г. ще се сформира система от големи данни за националната култура, ще се направи панорамно представяне на китайската култура и дигитализираният резултат ще бъде споделен с всички.

Гао Шушън, бивш заместник-директор и старши инспектор в Службата за културни реформи на Отдел „Публичност“ на ЦК на ККП, заяви, че панорамното представяне на китайската култура е окончателна цел на стратегията за дигитализация на националната култура. „Реализирането на тази цел се нуждае от цялостно планиране и използване на вече готовите дигитални проекти и данни, всестранното организиране на ресурсите, избирането на елементи, символи и лого с историческа стойност и обогатяване на съвременния израз“, подчерта той.

„Панорамното представяне е важен начин за иновационното развитие на китайската традиционна култура, както и за реализирането и споделянето ѝ с помощта на дигиталните инструменти“, каза Фу Цайу, директор на Националния институт за културно развитие на Уханския университет.

Нови преживяване

В бъдеще може би ще се разхождате в един град дигитално вмсето на място. В предложенията се казва, че с помощта на дигиталната култура могат да се предоставят нови преживявания на гражданите.

Според Ян Юнхън, изпълнителен вицепрезидент на Китайския институт за планиране на развитието към университета Цинхуа, дигиталните технологии обогатяват културните преживявания на потребителите по отношение на съдържанието, методите за представяне, комуникационните канали и интерактивните дейности. „Така че дигиталната култура става част от живота и се нуждае от хората“, подчерта той. Съчетаването на онлайн и офлайн ресурсите, както и онлайн преживяванията и посещенията на място, се превръщат в нова тенденция.

“Консумацията на дигитална култура не се нуждае от много капитали. Продажбите на културни иновационни продукти, интелектуална собственост и т.н. не се ограничава само до офлайн ситуации или реално преживяване“, обясни Чън Шаофън, директор на академичния комитет на Института за изследвания на културната индустрия към Пекинския университет. Според него пътешествията в града могат да се съчетаят с дигиталните технологии, за да се реализира потапящо и интерактивно преживяване.

Интелигентната библиотека ще бъде достъпна за повече хора

Една от важните задачи в предложенията е да се насърчи изграждането на система от големи данни за националната култура, национална интелигентна библиотека и облачна платформа, за да се повиши капацитетът за доставка на дигитално съдържание и да се подобри нивото на дигитализация на обществените културни услуги.

Според Чън Шаофън, директор на Академичния комитет на Института за изследвания на културната индустрия към Пекинския университет, „публичната облачна платформа за култура“ е онлайн интегрирана система, формирана след дигитализирането на всички културни ресурси. „Такиви публични услуги ще са от полза за повече хора“, каза той.

Според Фу Цайу, директор на Националния институт за културно развитие към Уханския университет, дигитализацията на публичната култура е важен начин за равен достъп до услуги на обществото, в която важна роля играят националната интелигентна библиотека и облачна платформа.

“Благодарение на дигитализацията множество културни ресурси ще излязат от музеите и библиотеките, ще преодолеят ограниченията на времето и пространството, ще служат на хората и ще обогатяват културния им живот по всяко време“, обясни Фу Цайу.

Класация