Културата е основа за мощта на една съвременна държава

2022-02-22 09:00:38

„Просперитетът на една държава и нация винаги е подкрепян от просперитета на културата. Великото възраждане на китайската нация изисква развитието и разцвета на културата ѝ.“ Това каза генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин. Културата е душата на прогреса на една нация, а разцвета ѝ е просперитет за държавата като цяло. На петия пленум на 19-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия бе поставена цел до 2035 г. да бъде изградена държава с мощна култура. Конкретният график показва, че в бъдеще културното строителство ще бъде в основата и предпоставка за изграждането на една модерна социалистическа държава.

Фактите показват, че великото възраждане на китайската нация изисква както силна материална, така и силна духовна основа. Единствено на базата на културна мощ е възможно да се изгради модерна социалистическа държава с китайски характеристики. Културата е и душата на модернизацията. Ако културата не е силна, не може да се говори за модерна държава. Световната практика доказва, че модернизацията и цялостната трансформация на обществото обхващат различни области, като политика, икономика, общество и разбира се култура. Именно както подчертава Си Дзинпин: "Социализмът с китайска специфика е от изключително значение за всестранното развитие и прогрес. Без просперитета и развитието на социалистическата култура не е възможна социалистическа модернизация."

Стратегията за културна мощ е от изключително значение за великото възраждане на китайската нация и за изграждането на силна и модерна социалистическа държава. Благодарение на политиката на реформа и отваряне Китай постигна исторически скок в модернизацията си по пътя на развитието през изминалите 40 години, за което на Запада му бяха необходими близо 200 години. В резултат на това китайците се избавиха от крайната бедност и в момента, когато отбелязва стогодишнината от основаването на ККП, страната успя да изгради общество със средно ниво на благосъстояние. Може да се твърди, че китайците успешно прокараха нов път на модернизация, тоест на социалистическата модернизация с китайски специфики. Несъмнено е, че китайският стил на модернизация обогатява световния модел и допринася с китайската мъдрост за бъдещото развитие на развиващите се държави. В същото време при осъществяването на целите на второто столетие Китай е изправен пред още по-големи предизвикателства, които изискват по-голямо културно самочувствие от всички китайци, така че да инжектират силна духовна инерция в изграждането на модерната социалистическа държава.

Обществото трябва да постигне консенсус в определянето на културните ценности и да кондензира духовните си сили. Това е знак, че една нация или държава продължава да следва собствените си традиции, напредвайки с промените и глобализацията. Китайският модел на модернизация би трябвало да е най-правилният, защото е установен от самите китайци на базата на упорити проучвания под ръководната роля на ККП. На базата на този консенсус китайците трябва дълбоко да осъзнаят, че основната сила, която ги води е каузата им за модернизация под крилото на Китайската комунистическа партия. Този основен принцип е включен в целия процес, който следва страната в превръщането ѝ на модерна държава с китайски характеристики. Всичко това се прави в името на народа и само за доброто на народа. Ето защо в Китай се уважава доминиращата позиция на народа, насърчава се творчеството и реализацията на напредничавите идеи, подкрепят се и основните интереси на всички хора. Китайските политици изискват от народа да се придържа към китайските специфики в модернизацията, да върви по свой собствен път, правилно и диалектически да разбира връзката между традиционната, революционна и съвременна социалистическа култури и да не се отклонява от правилната посока в развитието.

Китайският лидер настоява да се укрепи привлекателната сила на културата и да се покаже на света уникалният ѝ чар. Благодарение на политиката на реформа и отваряне и усилията за модернизация, цялостната мощ на Китай расте. Фактите доказват, че единствено ако една държава е силна, другите народи ще уважават нейната култура. Си Дзинпин настоява китайците да поемат мисията за популяризиране на своята култура по целия свят, особено на фона на бързото икономическо развитие. Китайската култура призовава за интегриране на красотата във всички култури, стремежа към хармония въпреки различията, за да има силна съвместимост и приобщаване, което без съмнение е нейно уникално предимство. В бъдеще Китай ще се стреми не само да покаже на света хилядолетната си история и великолепието на културата си, но и по-важното, на духовния имидж и иновативен дух на съвременния китайски народ, да демонстрира качествата му, както и да сподели с другите народи постиженията и опита от модернизацията.

Китай изисква от своите жители да култивират творчески способности, за да се инжектира непрекъснато нова жизненост за великото възраждане на нацията. „За да се изгради силна в културата социалистическа държава, трябва да се засилят творческите способности на цялата нация.“ Това е важен извод, който направи Си Дзинпин. Възраждането на нацията трябва да бъде придружено от просперитета на културата ѝ, подчертава многократно той. Една културно мощна страна трябва да има силни творчески и производствени възможности, както и да разпространява непрекъснато своята съвременна култура, уверен е китайският лидер. Като мека сила на националното развитие, културата трябва да бъде вестител на времето и предшественик на социалната модернизация. Китайските политици изискват от нацията да се придържа към социалистическия път на развитие с китайски специфики, да продължи да напредва с реформата на културната система и да полага усилия за популяризирането на културата. Обикновените хора притежават безкрайни творчески умения, затова е необходимо да се насърчават. От друга страна трябва да се мобилизира ентусиазмът на работещите в сферата на културата, както и да се положат усилия за промяната на статуквото на културната индустрия, където възможностите за създаване на шедьоври са огромни. С поглед към модернизацията, света и бъдещето, Китай се стреми към нови постижения в областта на културата, за да реализира своята велика цел за изграждането на една модерна социалистическа държава.

Класация