Хилядолетна иригационна система влезе в списъка на световното културно наследство

2022-01-11 10:17:33

От западната язовирна стена на изкуствения канал Гаойоу в град Янджоу се намира езерото Гаойоу, където са разпръснати множество ветроходни лодки, а от източната минава Великият канал, който свързва Пекин и Ханджоу с безкраен поток от товарни кораби. От началото на зимата започнаха редица проекти по ремонта и поддръжката на шлюзовете, модернизацията на напоителните съоръжения, повишаването на стандартите за земеделските земи и др.

На 26 ноември 72-рият изпълнителен съвет на Международната комисия по напояване и отводняване обяви в мароканския град Маракеш списъка за 2021 г. с иригационни системи, които са част от световното наследство. В него бе включен участъкът Ли-Гаойоу от Великия канал, тъй като е с дълга история и продължава да се използва и днес. Той е и първият в провинция Дзянсу, който e обект на световното наследство.

Участъкът Ли-Гаойоу е с обща дължина от 43,4 километра. Той има 9 шлюза и черпи вода от Великия канал, напоявайки земеделските земи в района на Гаойоу чрез канал на четири нива. Иригационната система е с 1200-годишна история и води началото си от династия Тан. Тя е пример за гениално използване на речните и езерни води за селскостопанските дейности в древен Китай.

Селището Гаойоу се намира в равнината Лисяхъ. То е типичен пример за комбинирано отглеждане на риба и ориз, технология с над 7000-годишна история. Създаването на иригационната система Ли-Гаойоу е в тясна връзка с естествените условия на района.

„При ежегодните преливания на река Хуай водите ѝ се спускат на юг и непременно преминават през езерото Гаойоу. Нивото на реката се покачва, което е заплаха за земеделската земя. Първоначално функцията на шлюзовете е била да регулират нивото на водата в канала и да предпазват от наводнения. Ако то се окаже твърде високо, е възможно язовирната стена да бъде разкъсана, но ако е твърде ниско, това ще е пречка за корабоплаването.“ Пан Юхуа, директор на Управлението за водните ресурси на Гаойоу, обяснява, че в по-късната история китайците са търсели начини за понижаването на водата в шлюзовете, като същевременно използвали излишната за напояване на земеделските култури. В резултат са били предотвратени големи наводнения и Гаойоу се е превърнал в зона, където се комбинират отглеждането на ориз и риба на един и същи участък от земя.

Според Пан Юхуа през династиите Мин и Цин хората покрай канала са използвали водата от него за напояване. След основаването на Китайската народна република започва бурно развитие на иригационните системи. Благодарение на разширяването на главните напоителни канали на изток, напояваната площ в Гаойоу се увеличава от десетки хиляди му ( 1му = 667 кв.м) до 630 000 му, превръщайки селището в истинска житница на района Лисяхъ.

Екипът на професор Лиу Сюеин от Института за водни ресурси и хидроенергия участва с напоителен проект по участъка Ли-Гаойоу. Той обяснява, че в миналото жителите на района са използвали иригационните съоръжения, за да образуват система за съхраняване на вода от езерата и реките, регулирали водния поток чрез шлюзове, водни тунели и язовири, за да превърнат наводненията в нещо полезно за селското стопанство и да осигурят добра реколта от зърно. Можем да твърдим, че тяхната технология е била на световно ниво в онези времена.

„Иригационната система при Ли-Гаойоу е модел за използването на древните съоръжения и в наши дни“, казва Йе Дзиен, бивш заместник-директор на отдела за водни ресурси на провинция Дзянсу. Според него комбинацията от древна мъдрост и модерни технологии е голям принос за развитието на земеделието.

Лу Дънжун е земеделец от село Дзиешоу, окръг Гаойоу. Всяка година в разгара на земеделските дейности той отива до малкия шлюзов отвор в южната част на селището, за да сканира QR кода с мобилния си телефон и да получи информация кога ще бъде затворен и отворен. „Преди следяхме разписанието на отдела за водни ресурси, сега с QR кода е много по-удобно. След разговора със служители на съответния отдел разбрахме, че шлюзовете вече са оборудвани с автоматична контролна система с дистанционно управление и мониторинг чрез видео", обясни Лу Дънжун.

„Гаойоу е голям град, където основният поминък е земеделието. През 80-те и 90-те години на миналия век към иригационната система бяха добавени нови нива, а добивът от зърно се увеличи“, обяснява Лин Гаою, директор на отдела за земеделие и селските райони на окръга. „До този момент с подобряването на напоителните системи, технологиите и семената добивът на ориз на площ едно му в района достигна близо 600-650 кг, а на пшеница около 500 кг.“

През последните години трудолюбивите жители на Гаойоу интензивно обработват съществуващата земя, като се стремят да увеличат реколтата. Появиха се цялостни модели на земеделие като съвместно отглеждане на ориз, патици и скариди.

„За съвместното отглеждане на ориз и скариди е нужна повече вода в оризищата, за да се гарантира растежът на скаридите, когато температурите през лятото са изключително високи“, обяснява Ли Бин, земеделец от село Инси. „Благодарение на шлюза Дзъин вече можем да напояваме земята от изкуствения канал и езерото Гаойоу. Вече няма пречки за съвместното отглеждане на ориз и скариди. По този начин удвояваме реколтата от ограничената земя.“

50-годишният Уан Джъган живее в градчето Чълуо, окръг Гаойоу. Всяка година в определен сезон той е отговорен за управлението на водите. „Аз работя заедно с персонала на градската водоохранителна станция, който следи за отварянето и затварянето на шлюзовете на главния канал и разклоненията му. Освен това проверяваме как работи системата за икономия на вода във всяко село." Уан Джъган обяснява, че в крайна сметка тяхната задача е да гарантират, че няма да има загуба на вода по време на напояването.

От началото на новия век отделът за опазване на водните ресурси на град Гаойоу започна да обръща внимание на икономисването на водата по участъка Ли-Гаойоу, като същевременно осигурява ефективно напояване за земеделските земи. През 2005 г. те стартираха проект за изграждането на модерна водоспестяваща екологична напоителна система.

„Резултатите от усилията ни през последните няколко години показват, че предприетите мерки са ефективни и напредничави. Благодарение на източния участък на системата за транспортирането на вода от юг на север се отделят повече води от река Яндзъ през хидровъзела Дзянду. Така се осигурява водоснабдяването за северните провинции на страната. Затова количеството на водите в канала Ли-Гаойоу е ограничено. В момента Гаойоу спестява годишно близо 9 100 кубически метра вода“, каза Пан Юхуа от местното управление на водните ресурси.

Ян Чаочуан е служител на станцията за опазване на водите в градчето Чълуо. „В процеса на реконструкция на канала ние използваме двойни или ограничени напречни сечения на облицовката, което не само намалява щетите върху околната среда, но също така осигурява пространство за зелената растителност. Ние създадохме и буферни зони за ефективната доставка на вода до канала, с което координираме икономията на вода и екозащитата, както и безопасността и опазването на водите."

Напоителната система при Ли-Гаойоу бе включена в списъка на световното наследство, което дава възможност на повече хора да опознаят историята, културата и иригационните технологии по изкуствения канал Гаойоу.

"В момента планираме да построим културен парк „Каналът Ли-Гаойоу“, както и изложбен център за Великия канал. В бъдеще Гаойоу ще бъде туристическа и курортна дестинация, както и културен и образователен център“, каза още Ян Чаочуан.

Класация