Китайските мобилни научни музеи са отчели 150 милиона посещения

2021-11-16 14:25:23

Мобилните музеи за наука и технологии в Китай са регистрирали общо 150 милиона посещения от хора в цялата страна, информира Националният музей за наука и технологии в понеделник.

Проектът за мобилни музеи е иницииран с цел увеличаване на знанията на гражданите в областта на науката.

Чрез тези мобилни музеи Китай предоставя безплатно обучение по наука и технологии и забавление за повече хора, особено тези, живеещи в райони с по-слаби ресурси.

От старта на програмата през 2011 г. са били организирани 566 изложби за популярна наука, които са обиколили 4682 спирки в цялата страна.

Всяка изложба на мобилния музей включва около 60 интерактивни експозиции и продължава два-три месеца във всяка спирка.

По време на 13-ата петилетка мобилните научни музеи са покрили над 90% от околиите в страната.

Китай планира да обедини усилията си в стимулирането на висококачественото развитие на музейния сектор, за да се превърне в страна с музеи на топ равнище до 2035 г., се посочва в насоки, публикувани през май тази година.

До края на 2020 г. регистрираните в Китай музеи наброяват 5788, като 1224 от тях са на държавно равнище. Средно по един нов музей е бил откриван на всеки два дни в страната в периода 2016 – 2020 г.

Скорошно проучване показва, че повечето китайци обичат да посещават музеи. 83,6% от допитаните китайски граждани са казала, че харесват да разглежда музеи, а 73,2% са споделили, че включват местни музейни институции в програмата си, когато пътуват до други места.

Над 70% от общо 1516 участници в допитването са посетили повече от шест музея, докато през 2015 г. в подобно проучване на в-к „China Youth Daily“ са били 52%.

Едва 2,7% от анкетираните са споделили, че не обичат да обикалят музеи.

Що се отнася до факторите, на които се дължи растящата популярност на музеите в Китай, 66% от анкетираните вярват, че увеличаващият се интерес към културните и интелектуални продукти, едно естествено продължение на подобрения жизнен стандарт, е изиграл водеща роля.

Други фактори включват популярните телевизионни програми за културното наследство и музеологията, подобреното кураторство на музеите, широкото отразяване в медиите и безплатния достъп до обществените музеи.

Класация