Китай полага усилия за защитата и популяризирането на нематериалното културно наследство

2021-11-16 08:46:48

Възраждането и величието на една държава и нация винаги са базирани на просперитета на културата ѝ. Без висока степен на културно самочувствие е невъзможно да се реализира великото възраждане на китайската нация. След 18-ия национален конгрес на ККП генералният секретар Си Дзинпин започна да придава изключително значение на опазването и защитата на наследството, публикува серия от важни дискурси за укрепването му. Той подчерта, че са необходими по-активна защита на нематериалното културно наследство и култивирането на наследници. Опазването на нематериалното културно наследство е не само уважение към историята, но и дългосрочен план за устойчивото развитие на държавата и нацията.

Нематериалното културно наследство се споделя между хората, което означава, че то се наследява и принадлежи по едно и също време на всички без ограничения. Например Китайската нова година, известна още като Пролетен празник, се празнува от китайците в различни региони, както и от жителите на други държави. Чрез този празник се предават традиции като събирането на семейството, създава се нещо като култура на този празник със специфични национални или регионални характеристики. Споделянето на нематериалното културно наследство насърчава формирането на общи ценности, засилва сплотеността, съдейства за социалното единство и хармония и е символ на общата идентичност на нацията. В Китай нематериалното културно наследство е от голямо значение за засилване на национална гордост и единството на държавата. Например в древността чаят и коприната са представени на Европа от Китай. Отглеждането на чаени храсти и начините за пиене на чай са част от нематериалното наследство. Те са едновременно изобретение на китайците и символ на културния прогрес на човечеството. Нематериалното културно наследство на различните етноси може да се използва като справка за обогатяването на техния културен живот, по-доброто взаимно опознаване и насърчаване на развитието им.

До момента 40 китайски обекта са вписани в Списъка на световното нематериално културно наследство, като Китай се нарежда на първо място по брой на обекти в него. В същото време концепцията за опазване и предаване на наследството се популяризира в цялата страна, като хората от всички етнически групи съзнателно и ентусиазирано работят в тази насока. Китай вече е постигнал задоволителни резултати в това отношение, които са признати от международната общност.

Широкото популяризиране на концепцията за нематериалното културно наследство позволява формирането на нова преценка за ценностите на традиционната култура. Някои особености на ежедневието, като разказване на истории, пеене на народни песни и празнуване на Китайска нова година, са придобили културни конотации и важен статус. В резултат на опазването на нематериалното културно наследство, уважението към него, опазването и предаването му на поколенията значително се подобряват и събуждат любов към традиционната култура. Освен това чрез присъединяването на Китай към „Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство“ и непрекъснатото добавяне на нови обекти към Списъка на световното нематериално културно наследство културният статус на страната се повишава на международната сцена.

Открива се нова страница за предаването на нематериалното културно наследство, т.е. настъпват безпрецедентни промени в средствата за съхраняването му, например чрез цифровите технологии, аудио и видеозаписите. Благодарение на всичко това някои елементи, които е трудно да бъдат описани с думи, успяват да бъдат представени по-реално и цялостно. Каналите и методите за предаването на наследството също се разширяват и увеличават непрекъснато, като се мобилизират всички обществени сили. Това привлича вниманието и активното участие на цялото общество в опазването на нематериалното културно наследство, като в същото време стимулира самочувствието и креативността на наследниците.

Днес нематериалното културно наследство играе все по-голяма роля във всички аспекти на социалния живот, например в постигането на висококачествено развитие, съживяването на селските райони, обогатяването на духовния и културен живот и повишаването на чувството за щастие, което ще продължи да инжектира полезни елементи.

В онлайн изложба за нематериалното наследство бяха използвани нови начини за разкриване на красотата му. Друга изложба под мотото „Традиционните занаяти на Китай през изминалите сто години“ представи очарованието на нематериалното културно наследство отблизо. В нея участваха близо 7 000 магазина с повече от 60 000 продукта на нематериалното културно наследство. Неотдавна бе показана и още една изложба - "Нематериалното наследство на народа и споделянето му". Тя включваше голямо количество продукти на нематериалното културно наследство и привлекателни мероприятия за посетителите.

През последните години станаха популярни редица обекти на нематериалното културно наследство на Китай, например технологията за производство на зелен чай от езерото Сиху, бродерията, порцеланът, традиционната опера на Чанджоу, коприната на етнос от остров Хайнан, тибетските килими и др. Това огромно разнообразие бе интегрирано със съвременния живот, превръщайки се в нововъведение за културния туризъм.

Нематериалното културно наследство е важна част от традиционната култура на Китай и е ценно духовно богатство. То е въплъщение на петхилядигодишната китайска цивилизация и трябва да бъде системно защитавано, предавано и развивано. Неотдавна бе обявена петата партида представителни проекти за националното нематериално културно наследство, като в списъка на защитените бяха включени редица обекти със значителна историческа, литературна, художествена и научна стойност.

Съживяването и модернизацията на нематериалното културно наследство е ярко отражение на творческата трансформация и иновативно развитие на традиционната култура. В Китай се организират мащабни мероприятия от Министерството на културата и туризма, като базари и фестивали, за да се съдейства за ликвидирането на бедността, развитието на икономически изостаналите райони и повишаването на жизнения стандарт. Всичко това съдейства за навлизането на нематериалното културно наследство в ежедневието на хората.

За възраждането на една нация се изисква не само силна материална, но и духовна основа. Неотдавна Министерството на културата и туризма представи „14-ия петгодишен план за опазване на нематериалното културно наследство“, в който се поставят шест основни задачи, сред които засилване на проучванията, записване и изследване на нематериалното културно наследство, както и опазването му. Планът е необходим не само за защитата, но и за популяризирането на ценното нематериално културно наследство.

Класация