Университетът Цинхуа създава международна платформа за мултикултурен обмен

2021-11-02 14:20:13

Факултетът по изкуства и дизайн на университета Цинхуа ускорява усилията по изграждането на международна платформа за академичен обмен, както и мост за мултикултурна комуникация чрез мероприятие за обучение по изкуства и дизайн, което стартира на 29 октомври.

Факултетът е събрал експерти от над 50 топ институти по изкуствата и дизайна от цял свят, включително Централната академия по изящни изкуства, Кралския колеж по изкуствата, Колежа по дизайн Парсънс и др., които ще обсъдят рамката на образованието по изкуства и дизайн на високо ниво присъствено и чрез онлайн мероприятия на Международната конференция за арт и дизайн образования на университета Цинхуа (ICADE 2021).

Двудневното събитие ще се опита да събере мнения от цял свят за това как в епохата след епидемията ще се осъществява обучението по изкуства и дизайн, как ще се реализира взаимодействието между различните култури и задълбочат интердисциплинарното сътрудничество, и какъв е най-добрият начин за култивиране на таланти с дългосрочни перспективи.

Пън Ган, заместник-ректор на университета Цинхуа каза в речта си на церемонията по откриването на конференцията, че вузът насърчава интеграцията и иновацията в различните дисциплини, както и задълбоченото сътрудничество между институтите в страната и чужбина. Той добави, че университетът се опитва да внесе разнообразие в света, като задава въпроси и търси отговори за по-доброто разбирателство между културите и задълбочаване на приятелствата.

В събота мероприятието включваше ректорски форум, академичен симпозиум, студентски форум и други, в рамките на които бяха показани новите тенденции в обучението по изкуства и дизайн.

Лу Сяобо, декан на Факултета по изкуства и дизайн към Цинхуа, изрази надежда мероприятието да се превърне в отворена и мултидисциплинарна платформа на високо ниво.

Университетът полага усилия също да изгради едно жизнено пространство за обсъждане на общите загрижености в сферата на образованието по изкуство и дизайн, за да се насърчат иновациите и обмена между институтите от различни среди.

Класация