Китай затяга данъчните разпоредби в развлекателния сектор

2021-09-21 13:44:41

Китай ще затегне допълнително данъчните разпоредби върху индивидуалните лица и бизнесите в развлекателната индустрия, като част от усилията да насърчи стабилното и дългосрочно развитие на сектора, се казва в най-новите насоки на Държавното данъчно управление.

Затегнатите правила ще се фокусират върху текущото управление и изискват от знаменитостите и онлайн звездите да имат данъчни сметки за студиата и бизнесите си в съответствие със закона, а техните данъчни декларации и плащания да бъдат одитирани и проверявани от данъчните органи, се посочва още в насоките на ведомството.

В насоките се подчертава още необходимостта от извършването на редовни оценки на данъчния риск в този сектор, въз основа на които известните личности и онлайн знаменитостите, изложени на данъчни рискове, ще получават индивидуални подсещания, за да отстранят проблемите.

По време на надзора, произволно избрани инспектори на правоприлагащите органи ще извършват редовни данъчни ревизии на произволен принцип сред знаменитостите.

Данъчните власти на местно ниво също ще бъдат изправени пред по-строг надзор. Например, данъчните служители, които се възползват от правомощията си да практикуват фаворитизъм и извършват измами, ще бъдат сериозно наказани съгласно закона.

Забранява се също на данъчните власти на всички нива да разхлабват мерките, чрез незаконно въвеждане на данъчни стимули или прилагането на такива по гъвкави начини. Ще се извършва редовна ревизия, за да се предотврати злоупотребата с данъчни стимули и в същото време да се гарантира, че съответните фирми и физически лица могат да се възползват напълно от законите данъчни облекчения.

Държавното управление също така изисква от данъчните отдели на по-ниски нива да реагират своевременно и да отговарят на нуждите и законовите искания на развлекателния сектор по отношения на данъчните услуги.

Класация