Подводната археология предоставя доказателства за дългата история на обмена на Китай с чужбина

2021-09-14 09:09:00

Подводната археология играе важна роля в спасяването и изследването на потъналия в древността край гр. Цюенджоу кораб „Нанхай-1“. Неотдавна тази археологическа находка бе включена в Списъка на световното наследство. През последните години Китай не само развива подводната археология, но и активно разработва съвместни проекти с други държави. Откритията в тази сфера са още едно доказателство за дългата история на обмена на Китай с чужбина.

Съвместният археологически проект между Китай и Саудитска Арабия на пристанището Ал-Серриан е важна част от сътрудничеството между страните по морския Път на коприната. Негов ръководител от китайска страна е Дзан Буо, който е заместник-председателят на Международния съвет за паметниците и природните забележителности(ICOMOS), както и професор в Института за защита на културното наследство към Университета на Шандун.

Той обясни, че от 2017 г. до 2019 г. два пъти са правили земни и въздушни проучвания. „Под пясъците открихме руините на едно пристанище по морския Път на коприната. Там намерихме множество културни артефакти, свързани с морската търговия, особено китайски порцелан. Това е доказателство за наличието на обмен между Китай и Червено море.“

Отговорник на проекта от Саудитска Арабия Мади Алгарни разказа, че резултатите от съвместните археологически проучвания са доказателство за дългата история на културния и търговски обмен между Китай и арабските държави.

Подводната археология се занимава с изследването, откриването и разкопките на потънало в дълбините на моретата наследство, използвайки специални археологически методи и техники. Тя е интердисциплинарна наука, която се нуждае от подкрепата на технологиите за морски проучвания, гмуркане и др.

Развитието на подводната археология в Китай започва едва през 80-те години на миналия век. Само за 30 години обаче е постигнат голям напредък. Един от важните резултати на археолозите бе спасяването и изследването на потъналия кораб „Нанхай-1“.

Дзян Буо обясни, че той е тръгнал от пристанището на гр. Цюенджоу и се е насочил към Югоизточна Азия, но за съжаление е потънал край бреговете на Гуанджоу. Корабът е доказателство за развитата търговия на пристанището Цюенджоу. На неговия борд са открити множество културни ценности, като изделия от порцелан, коприна, желязо, злато и сребро. Археолозите дори са намерили коса на китайци от династия Южна Сун, които са на около 900 години.

Резултатите от подводната археология подкрепят важния исторически статут на пристанището Цюенджоу и съдействаха на града да влезе в „Списъка на световното наследство“ като „Световен център на морската търговия през династиите Сун и Юан“. С това броят на китайските обекти се увеличи на 56.

В момента китайски подводни археолози работят по цял свят и подготвят специалисти в тази област. Дзян Буо обясни, че са обучили 8 групи от експерти, като осем души в тях са били чужденци. „До момента сме обучили 145-ма подводни археолози. В нашите курсове първо участваха двама кенийци, след това се включиха шест души от Саудитска Арабия, Иран, Камбоджа, Тайланд и Германия. Първият етап от обучението е подготовка за гмуркане във воден басейн, след това е практиката по подводна археология. В края на стриктната подготовка участниците в курса получават международно признат сертификат за гмурци, както и сертификат за подводни археолози на Националното управление за защита на културното наследство на Китай. Всички наши ученици бяха с много добри резултати в подводните работи.“

През май тази година Националното управление за защита на културното наследство на Китай и Шандунският университет създадоха Изследователски център по морска археология. В бъдеще университетът ще подготви повече професионалисти и международни кадри. „Много е важно да имаме образователна платформа за тази наука. В бъдеще ще приемаме студенти в бакалавърски и магистърски програми, ще подготвим кадри за националния екип по подводна археология, който ще изследва морския Път на коприната. Ще водим и академичен обмен и сътрудничество с други страни в тази сфера.“

Класация