Нов модел за развитието на селския туризъм в околностите на Пекин

2021-07-20 14:05:49

Иделното място за почивка за китайците е спокойно село далеч от шумния град. Това съдейства за популяризирането на селския туризъм в околностите на Пекин, както и повиши доходите на агажираните в сектора. Традиционните къщи в близост до китайската столица постепенно започнаха да предлагат разнообразни услуги за туристите. Липсата на достатъчно финанси обаче ограничи висококачественото развитие на туризма и столичната комисия по туризма предложи два плана за отпускане на 100 милиона юана кредити.


Гаранции за селския туризъм

Повечето къщи за гости в околностите на Пекин се намират в планински райони или близо до река, което означава, че са възможни щети в следствие на природни бедствия. С развитието на селския туризъм туристическите оператори трябва да поемат повече рискове и отговорности за подобни извънредни ситуации.

За да се осигури по-високи доходи на жителите на селата чрез туризма през последните години пекинската Комисия по туризма от март 2017 г. изиска всяка къща в околностите на столицата да бъде застрахована. Цел на това ново правило е да се съдейства за усойчивото и стабилно развитие, како и да се гарантира справянето с рискови ситуации.

Всъщност тази застраховка е търговска и собствениците на къщите ще получат компенсации при евентуални инциденти. Тя обхваща и някои туристически забележителности. Самата застраховка струва около 200 юана и покрива щети до 300 000 юана.

За да създадат повече удобства, застрахователните компании откриха зелен канал за уреждането на исковете и съоветните процедури. „Правителството субсидира 80% от застраховката, а аз поемам много малка сума. С тази застраховка се чувствам спокоен за туристите и за себе си“, казва един от собствениците на къщи за гости. Той разказва, че неотдавна невнимателен турист си счупва крака. „Печалбите ми не са големи и финансовият натиск е голям. Благодарение на застраховката всичко бе уредено много бързо. Без нея сигурно този инцидент щеше да повлияе на имиджа и бизнеса ми“, добавя собственикът на къщата. 

В момента застраховката включва компенсации за пострадали туристи, материални и финансови щети.


Съживяване на селата

През октомври 2014 г. управата на Пекин и столичнта Комисия по туризма заедно приеха план за съживяването на селските дейности, като отпуснаха 100 милиона юана за земеделците. Тяхна цел е да насърчат развитието на селския туризъм, използвайки различни иновации. Бяха приети и различни мерки, за да се гарантира отпускането на кредити за нуждаещите се. Освен това бяха осигурени различни гаранции за висококачествения туризъм и операции, както и добрата почивка за туристите.

В едно от селата например бе заседна овощна градина с глог. Собственикът ѝ Чън Чанчун обяснява, че е развил цяла верига със създадената от него търговкса марка. Той прави нещо като кооперация в селото като помага финансово на жителите му за проектирането, дизайна и строителството на къщи. „В момента средните доходи от една къща са около 400 хиляди юана годишно, от които около 120 хиляди юана са печалба. До три години могат да бъдат възстановени строителните разходи и да бъдат реализирани чисти доходи“, обяснява Чън.

Благодарение на усилията на правителството и комисията селският туризъм в околностите на Пекин процъфтява. Освен това се обръща и сериозно внимание на развитието на земеделието, опазването на околната среда и местната култура. Например, някога бедно сели в районаа Мънтоугоу сега предлага не само развлечения за туристите, но и работа на 21-о домакинства. Според статистиките, новосъздаденията механизъм е предоставил около 40 милиона юана финансиране в районите с ниски доходи. От туристическата комисия заявиха, че в бъдеще ще продължат да усъвършенстват механизма и съответните политики.

Класация